The Historical Flood Of July 2008 From Vaser River Basin, Romania. Causes, Effects And Flood Control Actions

Open access

Abstract

Floods is an experience perceived by society as unexpected, unexplainable and traumatizing and nowadays a threat to humanity more than ever. Among the natural phenomena which negatively affect human activities, floods are the ones which usually have the most significant consequences. The research, evaluations and statistics related to these phenomena do not reveal the drama and serious consequences that come with floods. It was proven that the increase of these extreme hydrological phenomena it is closely related to the anthropic activities from the area. Vaser basin is the most significant sub-basin of Vișeu river basin, contributing with 28% from the total flow of Vișeu river. Having a strong touristic and economic potential, the basin is often threatened by flash floods which usually have devastating effects. During July 2008 there was recorded the most significant flood from the history of hydrometric activity that led to substantial damage and death among locals. The present paper aims to analyze this historical flood, identifying the causes, effects, as well as the methods to control this extreme hydric phenomenon.

Băloiu, V. (1980), Amenajarea a bazinelor hifrografice şi a cursurilor de apă, Edit. Ceres, Bucureşti.

Bilașco, Ș. (2008), Implementarea G.I.S. în modelarea viiturilor de versant, Casa Cărții de Știință, Cluj – Napoca.

Chiriac, V., Filotti, A., Manoliu, I.A. (1980), Prevenirea şi combaterea inundaţiilor, Edit. Ceres, Bucureşti.

Cocuţ, M. (2008), Teză de doctorat – Caracteristicile scurgerii apei din Depresiune Maramureşului în zona montană limitrofă, Univeristatea „Babeș – Bolyai”, Facultatea de Geografie, Cluj – Napoca.

Gâştescu P., Driga B., Sandu Maria (2003), Lacurile de baraj antropic – între necesitate şi modificări ale mediului, în vol. Riscuri şi catastrofe, vol. II, editor V. Sorocovschi, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca.

Haidu, I. (1993), Evaluarea potenţialului hidroenergetic natural al râurilor mici – Aplicaţie la Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei, Edit. GLORIA în colaborare cu RENEL, Cluj – Napoca.

Hociug, C. (2010), Teză de doctorat - Studiul şi managementul fenomenelor naturale de risc şi hazard de pe teritoriul judeţului Suceava, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, București.

Mustăţea, A. (2005), Viituri excepţionale pe teritoriul României – Geneză şi efecte, Bucureşti.

Schneeberger, M., (2011), Die Wassertalbahn, Berna.

Sima, A. (2012), Armonizarea mediilor natural și antropic în ariile protejate suprapuse bazinului Vișeu în paralel cu gestionarea riscurilor hidrice, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj – Napoca.

Sima, A. (2015), The significant flash floods in Vișeu river basin, Romania. Causes and effects on the floodplain, Air and Wather components of the environment, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj – Napoca.

Sima, A., Lar, A. (2014), Proposal for hydropower development of the Ruscova basin, Romania, in order to mitigate floods as well as water and electricity supplies to the afferent area, Air and Wather components of the environment, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj – Napoca.

Şerban G., Pandi G., Sima A., Selagea H., (2010), Combaterea efectelor viiturilor din bazinul Vişeului prin amenajări hidrotehnice cu impact minimal asupra unor arii protejate, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor Conferinţa Ştiinţifică Jubiliară, 28-30 septembrie 2010.

Şerban G., Pandi G., Sima A., (2012), The need for reservoir improvement in Vișeu river basin in order to prevent flooding, with minimal impact on protected areas, Studia Univ. Babeș – Bolyai, Geographia, nr. 1/2012, Ed. Presa Universitară Clujeană.

*** (2005), Hotararea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, publicată în Monitorul Oficial nr. 38 din 12 ianuarie 2005, Guvernul României, București.

*** (2009), Planul de management al spaţiului hidrografic Someş-Tisa, Administraţia Naţională „Apele Române” Direcţia Apelor Someş-Tisa. www.emaramures.ro

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 546 463 80
PDF Downloads 395 373 67