The Influence Of The Hydraulic Exchange Relations In The Evolution Of Ice Jam Phenomena On Bistriţa River In The Area Between Dorna Arini (Suceava County) And Borca (Neamţ County)

Open access

Abstract

The presence on Bistriţa River, in identical climatic conditions, of sectors with well-developed ice formations in the immediate vicinity of river sectors lacking or with weakly developed such formations demonstrates the existence of other factors beside the meteorological and hydrological ones that may influence the evolution of freezing processes and implicitly of ice jams. A special role is held by the hydraulic exchange relations established between the river and the aquifers (Ciaglic, 1965; Ciaglic and Vornicu, 1973), the mentioned phenomena having a characteristic evolution, sometimes manifested through the total lack of ice due to underground input (Gaman, 2014). River alimentation from underground waters takes place in two situations: a) nearby well-developed alluvial fans close to floodplain or terraces; b) in areas where the river suddenly changes direction from flowing along one of the banks to an almost perpendicular position towards the valley, or where it meanders in the floodplain. The sectors of the river with areas of free water are those generating ice crystals and river-bottom ice and finally frazil slush. In the areas where the river loses water through infiltration in the floodplain, ice formations are much stronger according to the volume of water losses, and total freezing can be recorded. Field observations and measurements conducted in the winters of 2011-2012, 2012-2013, regarding the evolution of freeze phenomena, respectively ice jam formation, on Bistriţa River confirm the mentioned theory.

Ciaglic V. (1965), Evoluţia fenomenului de îngheţ pe râul pe râul Bistricioara, în iarna 1963 - 1964, Revista Hidrotehnica, nr. 10. 2.

Ciaglic V., Vornicu P. (1973), Observaţii asupra schimbului de apă dintre râul Bistricioara şi stratul acvifer freatic din albia majoră, Studii de hidrogeologie, I.M.H. Bucureşti.

Ciaglic V., Rudnic I., Timofte V., Vornicu P. (1975), Contribuţii la cunoaşterea fenomenului de colmatare a lacului de acumulare Izvoru Muntelui, IMH, Studii de hidrologie, XLIV, 235-261.

Ciaglic V. (2008), Soluţii pentru eliminarea gheţurilor de pe valea Bistriţei, Monitorul de Neamţ, 02 februarie.

Ciaglic V. (2009), Metodă „brevetată” de natură pentru înlăturarea zăporului de pe Bistriţa, România Liberă, 02 martie.

Cojoc M.G., Romanescu G., Tirnovan A. (2014), The degree of silting and the impact on alluvial deposits in the beds of Bistrița river basin, Air and water components of the environment, 86-93.

Donisă I. (1968), Geomorfologia văii Bistriţei, Editura Academiei, Bucureşti.

Gaman C. (2014), Considerations on recent freezing phenomena on Bistriţa and Bistricioara River, Present Environment and Sustainable Development, vol. 8, nr.2, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

Gaman C., Apostol L. (2013/2014), Extreme hydrological and meteorological phenomena in the middle Bistriţa valley, Romania, Croatian Meteorological Journal, Vol. 48/49, Zagreb.

Rădoane Maria, Ciaglic V., Rădoane N. (2009), Hydropower impact on the ice jam formation on the upper Bistriţa River, Romania, Cold Regions Science and Technology Jurnal, vol. 60, Issue 3.

Romanescu G. (2005), Riscul inundaţiilor în amonte de lacul Izvorul Muntelui şi efectul imediat asupra trăsăturilor geomorfologice ale albiei, Riscuri şi catastrofe, 4(2),117-124.

Romanescu G., Bounegru O. (2012), Ice dams and backwaters as hydrological risk phenomena – case study: the Bistrita River upstream of the Izvorul Muntelui Lake (Romania), WIT Transactions on Ecology and the Environment, 159,167-178.

Surdeanu V., Berindean N., Olariu P. (2005), Factori naturali şi antropici care determină formarea zăpoarelor în bazinul superior al râului Bistriţa, Riscuri şi catastrofe, IV, 2, Cluj-Napoca.

Ujvari I. (1972), Geografia apelor României, Editura ştiinţifică, Bucureşti.

Velcea Valeria, Savu A. (1982), Geografia Carpaţilor şi a Subcarpaţilor Româneşti, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti

* * * (2009), RMD CONSULT BUCUREŞTI, Analiza în timp a fenomenului de îngheţ pe râul Bistriţa, amonte de acumularea Topoliceni, Impactul asupra exploatării A.H.E.Poiana Teiului si propuneri de lucrări cu rol de atenuarea fenomenului (mss).

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 132 129 7
PDF Downloads 52 52 6