The Evolution Of Afforested Land In Northern Moldova Plateau

Open access

Abstract

The present article contains a study on the evolution of afforested land in Northern Moldova Plateau. In addition, it describes some spatial aspects concerning the use and expansion of these categories of land within the study region. The present article also reflects the research results on the basis of the data submitted by the “Moldsilva” Agency, The Institute of Research and Forestry Management and Land Relations Agency and Cadastre of the Republic of Moldova. The scientific publication also depicts some current issues on the protection of land in Northern Moldova Plateau.

Budianschi D. ș.a. Eficiența și transparența utilizării resurselor fondului forestier. Chișinău, iulie 2013. 76 p. (1)

Galupa D., Ciobanu A., Marian Scobioală A., et al. Tăierile ilicite ale vegetaţiei forestiere în Republica Moldova: Studiu analitic. Ch.: Agenţia “Moldsilva”, 2011. 38 p. (2)

Tufescu V., Posea Gr., Ardelean A. Geografia mediului înconjurător. București, 1992, p. 67-68. (3)

Агропромсоюз Молдавской ССР. Государственный земельный кадастр Молдавской ССР (по состоянию на 1 ноября 1989 г.) Том 1. Кишинёв: Издательство „Картя Молдовеняскэ”, 1990. 619 c. (4)

*** Agenția Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova. Cadastrul funciar general al Republicii Moldova la 1.01.1995, 1.01.2000, 1.01.2005, 1.01.2010, 1.01.2015. (5)

*** Dările de seamă a Direcţiilor (secţiilor) pentru statistică raionale (Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Râșcani, Soroca, Drochia) privind numărul populației la 1.01.1989, 1.01.2000, 1.01.2005, 1.01.2010, 1.01.2014. (6)

*** Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Amenajamentele OS Briceni, OS Lipcani, OS Ocnița, OS Otaci, OS Dondușeni, OS Edineț, OS Soroca, OS Râșcani (1994-1995). (7)

*** Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice. Amenajamentele OS Briceni, OS Dondușeni, OS Edineț, OS Lipcani, OS Ocnița, OS Otaci, OS Râșcani, OS Șolcani (2004-2007). (8)

*** Legislaţia silvică a Republicii Moldova. Chișinău – 5 iunie 2015, p. 6. (9)

*** Registrele culturilor silvice de la O.S. Briceni, O.S. Lipcani, O.S. Edineț, O.S. Ocnița, O.S. Otaci, O.S. Dondușeni, O.S. Râșcani, O.S. Șolcani (1990-2014). (10)

*** Registrele tăierilor ilicite de la O.S. Briceni, O.S. Lipcani, O.S. Edineț, O.S. Ocnița, O.S. Otaci, O.S. Dondușeni, O.S. Râșcani, O.S. Șolcani (1994-2014). (11)

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 107 107 15
PDF Downloads 28 28 5