Economic and Financial Aspects of Water Management in the Dniester Basin (The Sector of the Republic of Moldova)

Open access

Abstract

The main topics presented in this paper are following:1 Essence and the tools of the economic mechanism of management of water resources; 2 Taxes on water consumption; 3 Tariffs for services of water supply and sewerage; 4 administrative penalties for infringements of use and protection of water resources; 5 The grants for the rational use and protection of water. In the Dniester Basin have been concentrated the majority of water resources, of urban, industrial and agricultural centers. Thus, this basin holds over 90% of water consumption, most of which are captured from surface sources and used by industrial enterprises from the left bank of Dniester, especially by Thermoelectric Plant (TEP) from Dnestrovsk. On the right bank of Dniester it is noted communal enterprises, agricultural and food industry, and in most of the localities water is captured from groundwater sources. Actual amount of water tax is very low, which conditioned the increased of water consumption and irrational use of these limited resources

Bacal P. (2010). Gestiunea protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova. Aspecte teoretice și aplicative. Chişinău: ASEM, 2010, 240 p.

*** Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anii 2006-2013. In: statistica.md.

*** Buletinul informativ privind tarifele pentru serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare. In: amac.md.

*** Codul Fiscal al Republicii Moldova (nr. 67 din 05.05.2005). Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale. In: Monitorul Oficial nr. 080 from 10.06.2005.

*** Hotărârea nr. 164 a Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică din 29.11.2004 privind Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate. In: Monitorul Oficial nr. 218-223 from 03.12.2004

*** Indicii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare ale Asociaţiei „Moldova Apă-Canal”. Chişinău, 117 p (2012)..

*** Informaţia Fondului Ecologic Naţional privind finanţarea proiectelor de mediu în anii 2004-2014.

*** Rapoartele anuale generalizate privind Indicii de gospodărire a apelor în Republica Moldova. Direcţia bazinieră a Agenţiei„Apele Moldovei”. (2003-2013).

*** Rapoartele anuale privind calitatea factorilor de mediu şi activitatea Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice (2003-2013).

*** Rapoartele Biroului Naţional de Statistică privind aplicarea sancţiunilor administrative în anii 2009-2014

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 119 119 11
PDF Downloads 70 70 4