The Wind Regime in the Crişul Negru Hydrographic Basin

Open access

Abstract

The paper presents the main features of the wind regime in the Crişul Negru hydrographic basin starting from meteorological data recorded at 10 stations distributed across the basin. The analysis was developed based on the classical methodology of processing the meteorological data presented with a climatological purpose in various specialty studies. The study developed reveals that the wind regime depends on a number of factors such as the air movement, topography and local conditions, actually known from previous studies, but this paper distinguishes itself as a novelty through its values that are statistically concrete and correct, all calculated for the main parameters.

Arléry, R., Grisollet, H., Guilmet, B. (1973), Climatologie. Méthodes et practiques, Gauthier-Villars Ed., Paris.

Bâzâc, Gh. (1984), Unele caracteristici ale structurii vitezei vântului, Studii şi Cercet., Meteor., I.N.M.H., Bucureşti: 71-81.

Belozerov, V., Fărcaş, I. (1971), Îndrumător metodologic pentru lucrările practice de meteorologie - climatologie, Univ. Babeş - Bolyai, Cluj - Napoca: 325.

Bogdan, Octavia, Dragotă, Carmen (1997), Calmul atmosferic în România, A.U.O., VII, Oradea: 96-104.

Bogdan, Octavia, Niculescu, Elena (1999), Riscurile climatice din România, Sega International, Bucureşti: 280.

Cristea, Maria (2004), Riscurile climatice din bazinul hidrografic al Crişurilor, Editura Abaddaba, Oradea, 186 p.

Dragotă, Carmen, Gaceu, O., Hîrsescu, Săndica (2005), Regimul eolian în Munţii Bihor şi Vlădeasa, A.U.O, Geografie, XIV, Oradea, p: 85-92 .

Fărcaş, I. (1983), Probleme speciale privind climatologia României, partea I, Factorii climatogenetici, Curs litogr., UBB Cluj-Napoca: 295.

Fărcaş, I. (1988), Meteorologie-Climatologie (Prevederea vremii), Fac. de Biol.-Geogr., Cluj-Napoca: 115.

Gaceu, O. (2002), Elemente de climatologie practică, Edit. Univ. din Oradea, Oradea: 194.

Gaceu, O. (2005), Clima şi riscurile climatice din Munţii Bihor şi Vlădeasa, Edit. Univ. din Oradea, Oradea, 284 p.

Gaceu, O., Vlaicu, M., Pâle, Luminiţa, Filimon, C. (2003), Scurt istoric al cercetărilor microclimatice şi topoclimatice în România cu privire specială asupra Munţilor Apuseni, Analele Universităţii din Oradea, Geografie, XIII, Oradea, p: 69-76.

Gaceu, O., Vlaicu, M., Pâle, Luminiţa, Filimon, Claudiu (2002), Scurt istoric al cercetărilor meteorologice în România cu privire specială asupra Munţilor Apuseni, Analele Universităţii din Oradea, Geografie, XII, Oradea, p: 7-18.

Kostin, S. I., Pokrovskaia (1964), Climatologie. Metode de prelucrare a datelor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti: 195.

Marin, I. (1986), Măsurători şi calcule în meteorologie şi climatologie, Univ. Bucureşti.

Măhăra, Gh. (1977), Câmpia Crişurilor - studiu fizico-geografic cu accent asupra climei, în Câmpia Crişurilor, Ţara Beiuşului, Ţara Zarandului, Edit. Şt. şi Enciclop., Bucureşti : 372.

Măhăra, Gh., Josan, N., Benţe, Fl., Petrea, D., Ilieş, Al., Petrea, Rodica, Linc, Ribana, Nistor, S., Pâle, Luminiţa, Vlaicu, M., Staşac, M., Gaceu, O. (1999), Potenţialul turistic al bazinului hidrografic al Crişului Repede, Edit. Univ. Oradea, Oradea: 154.

Măhăra, Gh., Gaceu, O. (2005), Fenomene de risc produse de vânturile tari şi de vijelii în vestul Munţilor Apuseni, Romanian Journal of Climatology, Iaşi, 1, p: 47-55.

Moza, Cornelia, Ana (2009), Clima şi poluarea aerului în bazinul hidrografic Crişul Repede, Edit. Univ. din Oradea, 286 p.

Şerban, Eugenia (2010), Hazarde climatice generate de precipitaţii în Câmpia de Vest situată la nord de Mureş, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 395 p.

Vlaicu, M., Gaceu. O. (2009), Caiet de practică. Hidrologie-meteorologie, Editura Universităţii din Oradea, Oradea: 118 p.

*** (1983), Geografia României, I, Geografia fizică, Edit. Acad. R.S.R., Bucureşti: 662.

*** (2008), Clima României, Edit. Academiei Române., Bucureşti: 365.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 132 132 12
PDF Downloads 34 34 3