Suitability of Wind Potential in Some Areas of Central Moldavian Plateau

Open access

Abstract

In the contemporary period, the most important element in sustaining and developing the society, under all its aspects, is represented by energy. Due to the fact that in society consumption is increasing, the actual preoccupation is to reduce the energy consumption and also to find clean, alternative sources to produce energy. The theme of this article is directed towards the concepts of increased availability and energetic independency and concerns estimations over the wind potential in certain areas of Central Moldavian Plateau. For this purpose there were analyzed genetic factors of the wind in the analyzed area and those parameters of wind speed, useful to the justification of the wind potential study. The obtained results confirm the fact that in Central Moldavian Plateau, in many areas, especially those of high altitude, are favorable conditions to use wind energy. Along with the remoteness from the Eastern Carpathians and the proximity of the Black Sea, the conditions become more and more favorable. Unfortunately, the lack of meteorological stations on the top of hills (besides the Barnova station, situated in the woods). Increased wind speed in the meaning of what was stated, was approved only on high valleys and upper terraces in the main valleys, especially on the Prut.

Apăvăloae, M., Apostol, L., Pîrvulescu, I., Popescu, Th. (1985 a), Potenţialul energetic eolian în judeţul Neamţ, S.C.G.G.G., ser. Geogr., Bucureşti, pg. 20-27, ISSN 1220-5281.

Apăvăloae. M., Apostol, L., Pîrvulescu, I. (1985 b), Potenţialul eolian din Colinele Tutovei, Lucr. Sem. geogr. ,,D. Cantemir”, nr. 5/1984, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iaşi, pg.129-133.

Apăvăloae, M., Apostol, L., Pîrvulescu, I. (1986), Posibilităţi de valorificare a potenţialului energetic eolian în partea de nord-vest a Podişului Moldovei, Stud. şi Cercet. de Meteorolog., vol. omagial, ,,100 ani de la înfiintarea I.M.H.”, I.M.H., Bucureşti, pg. 115-121.

Apostol, L. (2004), Clima Subcarpaţilor Moldovei, Edit. Universităţii, Suceava.

Apostol, L., Apavăloae, M., Pîrvulescu, I. (1985), Potenţialul energetic eolian utilizabil în masivul Ceahlău, Lucr. Staţ. de Cercet. "Stejarul" Piatra-Neamţ, Ser. Geogr., Piatra Neamţ.

Băcăuanu,V., Barbu, N., Pantazică, Maria, Ungureanu, Al., Chiriac, D. (1980), Podişul Moldovei - Natură, om, economie, Edit. Şt. şi Encicloped., Bucureşti.

Bâzâc, Gh. (1981), Zone cu priorităţi pentru valorificarea potenţialului energetic eolian în România, Hidrotehnica, 26, pg. 225-227.

Bâzâc, Gh. (1984), Unele caracteristici ale structurii vîntului, Stud. şi cercet. de meteor., IMH, Bucureşti.

Bordei-Ion, N., Bordei-Ion, Ecaterina, Masichievici, Georgeta, Gheorghe, Evelina (1984), Câteva consideraţii asupra folosirii energiei eoliene în Câmpia Română, Stud. şi cercet. - Fundamentarea meteorologică şi hidrologică a resurselor energetice neconvenţionale, INH, Bucureşti.

Cristodor, E., Darie, Zenaida, Ranga, Marina, Masichievici, Georgeta, Ionescu, F., Mesaroş, E., Curelea, N. (1966), Regimul vîntului deasuprea teritoriului R. S. România, Cul. lucr. IMH/1964, Bucureşti.

Frimescu, M., Masichievici, Georgeta, Darie Zenaida, Ranga, Marina, Gheorghe, Evelina (1984), Consideraţii privind estimarea potenţialului eolian în stratul sol-500 m, Stud. şi cercet. - Fundamentarea meteorologică şi hidrologică a resurselor energetice neconvenţionale, INH, Bucureşti.

Kostin S. I. , Pokrovkaia, T. V. (1964), Climatologie. Metode de prelucrare a datelor climatologice, Edit. Şt. , Bucureşti.

Neacşa, O. (1979), Potenţialul energetic solar si eolian al R.S.R, "Terra", XI, nr.3, Bucureşti.

Patriche,C.V. (2005), Podişul Central Moldovenesc dintre râurile Vaslui şi Stavnic, Edit. "Terra Nostra", Iaşi.

Patrichi, Silvia (1971), Potenţialul energetic eolian în Moldova, Culeg. lucr. IMH, 1968, Bucureşti.

Patrichi, Silvia, Gugiuman, I. (1983), Potenţialkul energetic eolian, Geografia Romîniei, vol. I, Edit. Academiei, Bucureşti.

Patrichi, Silvia, Stoenescu, Şt. (1965), Potenţialul energetic eolian în Cîmpia Română, Culeg. lucr. IMH, 1963, Bucureşti.

Rusan, N. (2010), Potentialul energetic eolian din partea de est a României, Edit. Univ. “Lucian Blaga”, Sibiu.

Stoenescu, Şt., Patrichi, Silvia, Partin, Şt. (1967), Indici regionali ai vitezei vîntului, Culeg. lucr. IM/1965, Bucureşti.

Ţîştea, D., Lorentz, Raisa, Bîzîc, Gh. (1976), Zonarea vitezelor anuale ale vântului pe teritoriul României, St. cerc. I/2, Meteorologie, IMH, Bucureşti.

Ţuinea, P., Călinescu, Niculina, Duma, G., Rădulescu, R., Soare, Elena (1992), Estimarea preliminară a resurselor de energie a vântuluipe teritoriul României, Stud. şi Cercet. Meteor. , 6, INMH, Bucureşti.

Voicu, G. (1984), Privire critică asupra evaluării potenţialuluivîntului pe baza observaţiilor meteorologica curente, element de bază în fundamentarea dezvoltării energeticii eoliene, Stud. şi cercet. - Fundamentarea meteorologică şi hidrologică a resurselor energetice neconvenţionale, INH, Bucureşti.

Voicu, G., Voicu, A., Tudor, M., Pop, C. S. (1984), Măsurarea parametrilor vîntului ţi prelucrarea lor în scopuri energetice, Stud. şi cercet. - Fundamentarea meteorologică şi hidrologică a resurselor energetice neconvenţionale, INH, Bucureşti.

Soare, Elena (2008), Vântul, Clima României, Edit. Academiei Române, Bucureşti.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 111 111 6
PDF Downloads 44 44 3