Considerations on Recent Freezing Phenomena on Bistriţa and Bistricioara Rivers

Open access

Abstract

It is highly important to have a better knowledge of river systems during the seasons when air temperature drops below freezing point if we consider the difficulties posed to hydrotechnical exploitations and the destruction caused by floods (as a result of ice jam development). The article presents briefly some opinions and hypotheses various researchers have formulated over time on the genesis of ice formations on rivers. Moreover, the article includes several analyses of ice formations developed on the Bistriţa and Bistricioara rivers as wells as hazardous winter phenomena that may cause such ice formations, e.g., ice jams (ice dams). The development of winter-specific phenomena on the two rivers during the winter of 2011 - 2012 is illustrated in pictures, graphs, and maps taken or developed on the basis on data collected in situ during research.

Beltaos S., Prows T.D. (2001), Climate impacts on extreme ice jam events in Canadian rivers, Hydrological Science Journal, 46, 157-182.

Ciaglic V. (1965), Evoluţia fenomenului de îngheţ pe râul pe râul Bistricioara, în iarna 1963 - 1964, Revista Hidrotehnica, No 10. 2.

Ciaglic V., Rudnic. I., Timofte V., Vornicu P. (1975), Contribuţii la cunoaşterea fenomenului de colmatare a lacului de acumulare Izvoru Muntelui, IMH, Studii de hidrologie, XLIV, pp. 235-261.

Ciaglic V. (1985), Evoluţia fenomenelor de îngheţ pe lacul Izvoru Muntelui, INMH Jubilee Scientific Session, 9 - 10 October, Bucharest, (mss).

Ciaglic V., (2008), Soluţii pentru eliminarea gheţurilor de pe valea Bistriţei, Monitorul de Neamţ, 02 February.

Ciaglic V., (2009), Metodă “brevetată” de natură pentru înlăturarea zăporului de pe Bistriţa, România Liberă, 02 March.

Constantinescu M., Goldstein M., Haram V., (1956), Hidrologie, Editura Tehnică, Bucharest.

Gaman C., (2013), Hazarde hidrologice generatoare de situaţii de urgenţă, în sectorul montan mijlociu al văii Bistriţei, Seminarul Geografic Internaţional “Dimitrie Cantemir”, Ediţia a XXXIII-a, “Al. I. Cuza” University Iaşi (in print).

Gaman C., (2013), Climate and hydrological risks in the middle Bistriţa valley, Romania, Conference on Challenges in meteorology 3: “Extreme Weather and impact on society”, Zagreb, Croatia.

Giurma I., Ştefănache Dumitrica, (2010), Fenomene de iarnă pe râul Bistriţa între hazard and vulnerabilitate, Paper, INHGA Jubilee Conference, “Gheorghe Asachi” Technical University, Iaşi.

Păvăleanu I. (2003), Fenomenul de zapor pe râul Bistriţa amonte de acumularea Izvoru Muntelui, Fac. Hidrotehnica, “Gheorghe Asachi” Technical University, Iaşi (mss).

Rădoane Maria, Ciaglic V., Rădoane N., (2008), Cercetări asupra cauzelor formării zăpoarelor “atipice” amonte de lacul Izvoru Muntelui, International Conference “Water Resources Management in Extreme Conditions”, 22-24, INHGA, September 2008, Bucharest.

Rădoane Maria, Ciaglic V., Rădoane N. (2009), Hydropower impact on the ice jam formation on the upper Bistriţa River, Romania, Cold Regions Science and Technology Journal, Volume 60, Issue 3.

Sorocovschi V. (2010), Hidrologia uscatului, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca.

Surdeanu V., Berindean N., Olariu P. (2005), Factori naturali şi antropici care determină formarea zapoarelor în bazinul superior al râului Bistriţa, Riscuri şi catastrofe, IV, 2, Cluj - Napoca.

Ştefănache Dumitrica, (2002), Descrierea şi evoluţia fenomenelor de iarnă pe râul Bistriţa. Culegere de lucrări, Sesiunea ştiinţifică anuală INMH, Bucharest.

Ştefănache Dumitrica, (2003), Consideraţii asupra fenomenelor extreme pe râul Bistriţa în perioada de iarnă, Seminarul geografic “Dimitrie Cantemir”, “Al. I. Cuza” University, Iaşi.

Ştefănache Dumitrica, (2007), Riscuri hidrologice privind evoluţia fenomenelor de iarnă pe râul Bistriţa, International Conference “Monitorizarea dezastrelor şi poluării”, “Gheorghe Asachi” Technical University, Iaşi.

Ştefănache Dumitrica, (2007), Le phénomène d‟hiver sur les rivières de la Roumanie - L'évolution des barrages de glace du basin hydrographique supérieur de la rivière de Bistriţa - 14th Workshop on the Hydraulics of Ice Covered Rivers, Québec.

Ştefănache Dumitrica, (2007), Cercetări privind evoluţia unor fenomene hidrologice periculoase, A

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 153 152 7
PDF Downloads 75 75 11