Studies Regarding the Safety in Operation of Ezer Reservoir

Open access

Abstract

The dam of the non-permanent reservoir Ezer, located on Jijia river is an earth dam with a maximum height of 6.18 m, which provides a global retention to the canopy of 10.330 million cubic meters. The dam founded on weak, muddy soils suffered in the years 1989 and 1992 downstream slope failures of the fillings. It was found that hydrostatic levels were high in the piezometric wells and that consolidation of the foundation soil was reduced. This paper presents a brief history of the dam and aspects regarding the behaviour monitoring of Ezer non-permanent reservoir during the years 2000-2012.

Ministerul Mediului, (1992), Atlasul cadastrului apelor din România, Editura Romcart S.A., București 448

Comitetul Român al Marilor Baraje din România, (2000) Baraje din România, Casa Editorialǎ Univers Enciclopedic, Bucureşti

Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, (2008) Inventarul barajelor care realizează acumulări de apă - REBAR

Stematiu D., Ionescu Şt., Abdulamit A., (2010) Siguranţa barajelor şi Managementul riscului, Editura Conspress, Bucureşti Giurma I., Crăciun I.,

Giurma Catrinel Raluca, (2003) Hidrologie şi hidrogeologieaplicaţii, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”,Iaşi.

Giurma I., (2003) Viituri şi măsuri de apărare, Editura Gheorghe Asachi, Iasi

Băloiu V., (1971) Gospodărirea Apelor, Editura Didactică şi Pedagigică, Bucureşti Popovici A., (2002) Baraje pentru acumulări de apă - Vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti

Bobocu D., (2009) Evaluarea siguranţei barajelor pentru acumulări de apă pe baza prelucrării statistice ale datelor furnizate de aparatura de supraveghere. Teză de doctorat, UTCB

Administraţia Bazinală Prut - Bârlad, (2010) Regulamentul de exploatare al acumulării Ezer

Administraţia Bazinală Prut - Bârlad, (2012) Raportul de sinteză privind urmărirea comportării construcţiilor la acumularea Ezer, perioada de analiză aprilie 2010 - februarie 2012

Administraţia Bazinală Prut - Bârlad, (2012) Proiect de urmărire specială a acumulării Ezer

Administraţia Bazinală Prut - Bârlad, (2013) Raport anual de sinteză privind activitatea de urmărirea comportării construcțiilor din patrimoniul Administrației Bazinale de Apă Prut - Bârlad în anul 2012

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 123 123 8
PDF Downloads 44 44 2