The Annual Number of Days with Precipitation and Its Assurance Degree During 1961–2016, in Maramureş County

Open access

Abstract

The paper analyzed the annual number of days with precipitation from 4 weather stations located in Maramureş County, during 1961-2016. The frequency of these days, their spatial and temporal variability, the decennial distribution of the number of days with precipitation, the trend and the assurance degree of the annual number of days with precipitation were also studied. The result was that in Maramureș County, between 157 and 194 days with precipitation occur on average per year. The mean annual number of days with precipitation increases from west to east, as the altitude of landforms increases, but also from south to north, as latitude increases. The analysis of the rainy and dry yearly intervals reveals the appearance of several extreme years towards the end of the analyzed period, in the last decade and a half (2000-2016). The linear trend of the annual number of days with precipitation is slightly increasing at the lowest station Baia Mare and decreasing at the other stations. The wettest decades were the 5th (2001-2010) and the 1st (1961-1970), and the driest decades were the 6th (2011-2016) and the 3rd (1981-1990). On the territory of Maramureş County, the values corresponding to the characteristic assurances (1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 80 and 100%) of the annual number of days with precipitation increase from west to east and from south to north. Once every 100 years, between 225 and 273 days with precipitation can occur in Maramureș.

Apostol, L. (2004), Clima Subcarpaţilor Moldovei, Edit. Univ. Suceava, 439 pp.

Apostol, L., Machidon, O.M. (2011), Considerations on the average number of days with different quantities of precipitation and the maximum quantity of precipitation in 24 hours, in the Bârlad drainage basin, Present Environment and Sustainable Development, Iași, vol.5, no.1, pp. 207-214

Bogdan, Octavia (2000), Precipitaţiile atmosferice. Un risc climatic în Subcarpaţii Getici, Comunicări de Geografie, vol.IV, Edit. Univ. din Bucureşti, pp. 133-144

Croitoru, Adina (2003), Determinarea structurii perioadelor ploioase şi secetoase, în vol. Indici şi metode cantit. utilizate în climat., Edit. Univ. din Oradea, pp. 71-74

Dragotă, Carmen Sofia (2006), Precipitaţiile excedentare în România, Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 53-57

Gaceu, O. (2005), Clima și riscurile climatice din Munții Bihor și Vlădeasa, Edit. Univ. din Oradea, pp. 103-105

Larion, Daniela (2004), Clima municipiului Vaslui, Edit. "Terra Nostra", Iași, pp. 98-102

Marin, I. (1986), Măsurători şi calcule în meteorologie şi climatologie, Univ. din Bucureşti, Facult. de Geol. şi Geogr., pp. 29-33, 98-100

Mihăilă, D. (2006), Câmpia Moldovei - Studiu climatic, Edit. Univ. Suceava, pp. 255-261

Şerban, Eugenia (2008), Aspects concerning the rainy spells in the Western Plain of Romania, Intern. Conf. „Regional disparities: typology, impact, management”, 20-22 Oct. 2006, Romanian Review of Regional Studies, Cluj-Napoca, vol. 4/issue 1, pp. 77-86

Şerban, Eugenia (2010), Hazarde climatice generate de precipitaţii în Câmpia de Vest situată la nord de Mureş, Edit. Univ. din Oradea, pp. 220-232

Şerban, Eugenia (2016), Anomalies of precipitation in Maramureş during the period 1961-2013, analyzed by the SPA method, Natural Resources and Sustainable Development, vol.8, Edit. Univ. din Oradea, pp. 180-187

Topor, N. (1970), Cauzele unor ploi cu efecte catastrofale în România, Rev. Hidrotehnica, 15, 11, Bucureşti, pp. 584-592

Tudose, T., Şerban, Eugenia, Harpa, Gabriela Victoria (2016), Climate Variability of the Rainy Periods between 1961 and 2013, in Maramureş, Romania, 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 28 June-6 July, 2016, Albena, Bulgaria, SGEM2016 Conference Proceedings, Book 4, Volume 2, Thomson Reuters, ISI Web of Science/Web of Knowledge, pp. 275-282

*** (1987), Geografia României, vol.III: Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, pp. 55-88

*** (2008), Clima României, A.N.M., Edit. Academiei Române, Bucureşti, pp. 278-280

*** www.meteomanz.com

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 65 65 3
PDF Downloads 28 28 1