Estimation of Environmental Quality Based on Ecometric Climatic Indicators (on the Example of the Republic of Moldova)

Open access

Abstract

Aridity in new climatic conditions requires indexes which could adequately explain this process. All the more so, the quantities of atmospheric precipitations also continue to increase on the background of the temperatures increase in the conditions of the Republic of Moldova. Their variable character in the last period of time with the installation of dry and droughty periods alternating with rainy flood-provoking periods determines the selection of the most optimal ecometric indexes that could correctly explain the occurrence of pronounced desertification in the last period of time.

Ivanov, V. (2017), Indicele Ecometric Lang în estimarea gradului de aridizare pe teritoriul Republicii Moldova. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 3 (333). p.166-172. ISSN 1857-064X.

Jigău, Gh., Apostol, L., Puțuntică, A. (2015), Indicatori pedologici de diagnosticare a proceselor de aridizare-deșertificare a ecosistemelor, Lucr. Simp. Internaț. ,,Turism în Ceahlău - prezent și perspective”, Cons. Jud. Neamț, Parcul Național Ceahlău, Ed. a III-a, Edit. ,,Cetatea Neamțului”, Piatra Neamț, ISBN 978-606-643-164-4.

Nedealcov, Maria (2012), Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă. Tipografia ”Alina Scorohodova”, Chişinău, 306 p. ISBN 978-9975-4284-8-4.

Păltineanu C. et al (2007), Ariditatea, Seceta, Evapotranspirația și cerințele de apă ale culturilor agricole în România, Ovidius University Press Constanța, 340 pg.

Stanciu, Alina, Indici ecometrici. http://www.academia.edu/9909429/05

Stoenescu, Șt., 1951, Clima Bucegilor, CSA, IM, București.

* * * (2015), Anuar. Starea calității apelor de suprafață conform indicilor hidrochimici pe teritoriul Republicii Moldova, Serrviciul Hidrometeorologic de Stat Chișinău, 157 p.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 88 88 5
PDF Downloads 32 32 2