Dynamics and Branch Structure of Water Consumptions in the Republic of Moldova

Open access

Abstract

The purpose of this research consists in the elucidation of spatial and branch aspects of the water use in the river basins of Republic of Moldova. The main topics presented in this paper are: 1) the dynamics of water use; 2) spatial and branch profile of water use and its dynamics: 3) existing problems in the evaluation and monitoring of water use. To achieve these objectives were used traditional methods of geographical and economic research. Also, the content of the present study is focused on the methodology to elaborate the management plans of hydrographical basins and their chapters on economic analysis of water use in the river basin. of Republic of Moldova.

References

  • 1. Bacal P. 2010. Gestiunea protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova. Aspecte teoretice și aplicative. Chişinău: ASEM, 2010, 240 p.

  • 2. Bacal P., Bejan. Iu. 2016. The particularities of use and management of water resources in the Danube-Black Sea Hydrographical Space. (the sector of Republic of Moldova). În: Lucrările Seminarului Geografic Internațional „D. Cantemir”, Ediția XXXVI, nr. 41, Iași 2016, pp. 53-61.

  • 3. Bejan Iu., Nedealcov N., Boboc N., Bacal P. et all. 2017. Planul de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră. Ciclul I, 2017-2022. Chișinău. 150 p. ISBN 978-9975-96121-4-1.

  • 4. Cazac V., Mihăilescu C., Bejenaru Gh. 2010. Resursele acvatice ale Republicii Moldova. Apele de Suprafață. Chișinău, Ed. Știința. 248 p

  • 5. Danube River Basin Management Plan. In: icpdr.org/main/publications/danuberiver-basin-management-plan.

  • 6. 2010. Ghidul Nr. 18. Îndrumări cu privire statutul și tendința de evaluare a apelor subterane. Raport tehnic 2010 – 042

  • 7. 2003 Guidance document no. 1. Economics and the Environment. The Implementation Challenge of the Water Framework Directive. Luxembourg:

  • 8. 2017. Planul de management al spațiului hidrografic Prut Bârlad. In: www.rowater.ro

  • 9. Rapoartele anuale generalizate privind Indicii de gospodărire a apelor în Republica Moldova. Direcţia bazinieră a Agenţiei„Apele Moldovei”. (2007-2016).

  • 10. Rapoartele anuale privind calitatea factorilor de mediu şi activitatea Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice (2007-2016).

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 11 11 11
PDF Downloads 2 2 2