Pedo-Climatic Risks Over Făllticeni City Related Orchards

Open access

Abstract

Through this study, “Pedo-climatic risks over Fălticeni city related orchards”, we intend to conduct a study that highlights the way that a number of parameters such as climate and soil, through their evolution, may be considered a risk factor for orchards nearby Fălticeni city.

The analysis of potential risk factors was conducted in direct relation with the of dominant species from studied area, which are apple (Malus domestica) and plum (Prunus domestica).

From a climatic perspective, there were taken into account two parameters, temperature and rainfall, to see if they can induce a risk status in the studied orchards and as soil factors that were taken as parameters in our analysis are: soil reaction, carbonates of calcium and the ground water level, which are, at the same time, indicators that impose the most common restrictions over the studied plantations.

Băcăuanu V.,(1980), Podişul Sucevei în Podişul Moldovei. Natură, Om, Economie, Editura Ştiinţifică Enciclopedia, Bucureşti

Dumitrescu A., Birsan M. V., (2015), ROCADA: a gridded daily climatic dataset over Romania (1961–2013) for nine meteorological variables Natural Hazards, 78, 1045-1064

Rusu, C., (1998), Fizica, chimia şi biologia solului, Editura „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Stângă I. C., (2007), Riscurile naturale. Noţiuni şi concepte, Ed. Universităţii Al. I. Cuza Iaşi

Stângă, I. C., (2012), Bazinul Tutovei. Riscurile naturale şi vulnerabilitatea teritoriului, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

*** (1987), Metodologia elaborării studiilor pedologice, vol. I-III, ICPA București

*** (2014), Institutul de cerccetare-dezvoltare pentru pomicultura Pitești-Mărăcineni, Zonarea speciilor pomicole în funcție de condițiile pedoclimatice și socio-economice ale României

*** (2011), Institutul de cerccetare-dezvoltare pentru pomicultura Pitești-Mărăcineni, Tehnologii pomicole inovative de limitare a impactului negativ al schimbărilor climatice

*** (2012), Sistemul roman de taxonomie a solurilor (SRTS), Editura Sitech, Craiova

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 113 113 9
PDF Downloads 30 30 2