Economic and Geografical Aspects of Water Use in the Prut River Basin (The sector of the Republic of Moldova)

Open access

Abstract

The purpose of this research consists in the elucidation of spatial and economic aspects of the water use in the Prut river basin. The main topics presented in this paper are: 1) the dynamics of water use; 2) spatial and branch profile of water use and its dynamics: 3) existing problems in the evaluation and monitoring of water use; 5) efficiency of the implementation of economic instruments of water management. To achieve these objectives were used traditional methods of geographical and economic research. Also, the content of the present study is focused on the methodology to elaborate the management plans of hydrographical basins and their chapters on the status of water resources and water bodies and on economic analysis of water use in the Prut river basin.

1. Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anii 2007-2014. In: statistica.md.

2. Bacal P. (2010). Gestiunea protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova. Aspecte teoretice și aplicative. Chişinău: ASEM, 2010, 240 p.

3. Buletinul informativ privind tarifele pentru serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare. In: amac.md.

4. Codul Fiscal al Republicii Moldova (nr. 67 din 05.05.2005). Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale. In: Monitorul Oficial nr. 080 from 10.06.2005.

5. Danube River Basin Management Plan. In: icpdr.org/main/publications/danube-river-basin-management-plan.

6. Environmental protection of international river basins (EPIRB). In: www.enpi-info.eu

7. Guidance document no. 1. Economics and the Environment. The Implementation Challenge of the Water Framework Directive. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003.

8. Hotărârea nr. 164 a Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică din 29.11.2004 privind Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate. In: Monitorul Oficial nr. 218-223 from 03.12.2004

9. (2014). Indicii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare ale Asociaţiei „Moldova Apă-Canal”. Chişinău, 2015. 106 p.

10. Planul de management al spațiului hidrografic Prut Bârlad. In: www.rowater.ro

11. Rapoartele anuale generalizate privind Indicii de gospodărire a apelor în Republica Moldova. Direcţia bazinieră a Agenţiei „Apele Moldovei”. (2007-2014).

12. (2003-2014) Rapoartele anuale privind calitatea factorilor de mediu şi activitatea Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice.

13. Sîrodoev I. G., Knight Gr. Vulnerability to water scarcity in Moldova: likely threats for future development. In. Present Environment and sustanaible development. No. 2, 2008, p. 6-14.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 131 131 13
PDF Downloads 48 48 10