Old Romanian Meteorological Terms

Open access

Abstract

This paper aims to present the evolution of the meteorological terminology, from the 17th century Grigore Ureche’s chronicle and bishop Amfilohie Hotiniul's manuscript on Physics (Moldavia, late 18th Century) to the mid 19th century writings of Teodor Stamati (Moldova) and Julius Barasch (Wallachia), also considering pop science literature, newspapers, such as “Albina Românească” and weather superstitions published in various calendars, and disputed by intelectuals like Mihail Kogălniceanu.

Barasch, I. (1852) Minunele naturei, tom. III, București.

Cantemir, D. (1825) Scrisoarea Moldovei, mânăstirea Neamț.

Chiriacopul, N. (1827) Doaăsprezece învățături folositoare pentru fimeile acele îngrecate, Tipografia Sfintei Mitropolii a Moldovei, Iași.

Corfus, I. (1975) Însemnări de demult, editura Junimea, Iași.

Doncev, I. (1865) Cursul primitiv de limba rumânâ, Tipografia lui Achim Popov, Chișinău.

Filipescu, L. (1844) Dascalul agronomiei seau Mânoducătorul practic în toate ramurile economiei, Institutul Albinei, Iași.

Florian, A. (1834) Elementuri de geografie pentru trebuinţa tinerilor începători, [București], 1834

Genilie, I. (1847) Principe de Geografie și Astronomie, Tipografia Colegiului Sf. Sava, București.

Hotiniul, A. (late 18th century) Gramatica fizicii, ms.rom.BAR 1627

Ionescu, I. (1861) Calendar pentru bunul cultivator, Tipografia Statului Nifon, București.

Popescu-Scriban, V. (1838) Mică geografie a Daciei, Moldaviei și a Țerii Românești, Tipografia Albinei, Iași.

Stamati, T. (1849) Fizica elementară, Tipografia Institutul Albinei, Iași.

Suțu, N. (1852) Notiții statistice asupra Moldaviei, Tipografia Buciumului roman, Iași.

Ureche, G. (17th century) Letopisețul Țării Moldovei, ms.rom.BAR 169.

*** (1829) Albina românească, no. 2, Iași.

*** (1834) Albina românească, no. 65, Iași.

*** (1841) Albina românească, no. 32, Iași.

*** (1844) Almanah de învățătură și petrecere, Iași.

*** (1733) Calendari acum întâi Rumânesc, Brașov.

*** (1814) Calendari ce slujeşte pre 100 de ani începând dela anul 1814 până la anul 1914, Buda.

*** (1821) Calendariu pe anul acesta, Iași.

*** Calendar pentru Bucovina pe anul 1849, Cernăuți.

*** Calendariu pentru Ducatul Bucovinei pe anul mântuirii 1854, Lvov.

*** (1840) Cantor de avis și comers, no. 77, București.

*** (1841) Icoana lumei, no. 6, Iași.

*** (1841) Icoana lumei, no. 37, Iași.

*** (1859) Isis sau Natura, no. 15, București.

*** (1652) Îndreptarea legii, Târgoviște.

*** (1842) Prescurtare de cunoştinţe usuale, Tipografia Colegiului Sf. Sava, București.

*** (1845) Universul, no. 2, București.

*** (1846) Vestitorul românesc, no. 83, București.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 95 95 9
PDF Downloads 39 39 2