Usage of the Atlas of Silesia from 1752 in European cartographic publications

Open access

Abstract

The author discusses adaptations of maps from the Atlas of Silesia published by European cartographers in more important atlases and multi-sheet maps from the second half of the 18th and early 19th century. Thanks to such adaptations the cartographic image of Silesia could be observed far beyond its borders. Its quality varied, however, both in planimetric contents and in relief. While situation was mostly represented rather correctly in relation to the maps from the Atlas of Silesia, presentation of orography largely differed from the original as well as from its real character. Even application of three methods of relief presentation on a single map did not bring on proper results, mainly due to the fact that the authors of adaptations did not know Silesia.

Arnberger E., Kretschmer I., 1975, Wesen und Aufgaben der Kartographie. Topographische Karten. Wien.

Hanke M., 1935, Geschichte der Amtlicher Kartographie Brandenburg-Preussens bis zum Ausgang der Friederizianischen Zeit, Stuttgart.

Horodyski B., 2002, Dzieje Atlasu Śląska 1720−1752. „Zabytki Polskiej Kartografii” Z. 7, Warszawa.

Konias A., 1995, Kartograficzny obraz Śląska na podstawie map księstw śląskich Jana Wolfganga Wielanda I Mateusza Schubartha z polowy XVIII wieku (z oceną kartometryczną). Katowice.

Kohlmaier U., 2001, Der Verlag Franz Anton Schrämbl, Wien.

Lindner K., 1987, Zwischen Oder und Riesengebirge. Schlesische Karten aus fünf Jahrhunderten, Weissenhorn.

Pietkiewicz S., 1930, O sposobach przedstawiania terenu na mapach. „Biblioteka Służby Geograficznej” 5. Warszawa.

Szaflarski J., 1972, Poznanie Tatr. Szkice z rozwoju wiedzy o Tatrach do połowy XIX wieku. Warszawa.

Szaniawska L., 1996, Ewolucja reymanowskiej mapy topograficznej Europy Środkowej wydawanej w latach 1844−1874 w Głogowie przez zakład kartograficzny Karola Flemminga. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” Z. 7, Wrocław, pp. 89−109.

Wytyczak R., 2008, Śląsk na mapach z lat 1800−1945 w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wrocław.

Wytyczak R., 2014, Między Scultetusem a Flemmingiem. Obraz Śląska na mapach od lat 30. XVII w. do lat 30 XIX stulecia. In: Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”... Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi. Wrocław.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 122 122 8
PDF Downloads 102 102 12