Methodology for mapping the average transaction prices of residential premises using GIS

Open access

Abstract

Geographic information systems (GIS) and their tools support the process of real estate trading. Of key importance is the ability to visualise information about real estate in the form of maps of average real estate transaction prices. The following study presents a methodology for mapping average real estate transaction prices using GIS. The map development process comprised three main stages. In the first stage, the input data was processed and statistically analysed. Official data came from the Register of Real Estate Prices and Values, and open data from the National Register of Boundaries. The second stage involved the visualization of the data in the form of maps of average apartment prices using the cartographic methods of choropleth maps and diagrams. The commercial tool ArcMap 10.3 and the free Quantum GIS software were used in the design of the maps of average real estate transaction prices, to check the options for using these types of programs. As a result, eight maps were designed presenting the average transaction prices for residential properties in the Warsaw district of Ursynów in 2015. The final stage was the analysis of the designed maps. The influence of the selection of the reference units on the visualization content, and the impact of combining cartographic presentation methods on the complexity of the presentation of real estate information, were also analysed.

Bible D.S., Hsieh C., 1996, Application of geografic information systems for the analysis of apartment rents. “The Journal of Real Estate Research” Vol. 12, no 1, pp. 79-88.

Budzyński T., Karsznia I., 2014, The ap of average land transaction prices - a new Polish cartographic product. “Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference Proceedings” T. 3, pp. 973-980.

Bydłosz J., Cichociński P., Parzych P., 2010, Możliwości pokonania ograniczeń rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą narzędzi GIS. „Studia Informatica” Vol. 31, nr 2B (90), pp. 229-244.

Całka B., Bielecka E., 2014, Mapa średnich cen transakcyjnych mieszkań: studium przypadku pierwotnego rynku nieruchomości w Siedlcach. „Roczniki Geomatyki” T. 12, nr 4 (66), pp. 379-387.

Cellmer R., 2014, Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego.

Cellmer R., Kuryj J., 2011, Określenie stref o podobnej cenności gruntów z wykorzystaniem metod geostatystycznych. „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” T. 19, nr 3, pp. 7-19.

Cichociński P., 2007, Zastosowanie metod kartograficznych i geostatystycznych do wstępnej analizy rynku nieruchomości. „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości” T. 15, nr 3-4, pp. 155-166.

Czesak B., 2012, Koncepcja systemu informacji geograficznej wspomagającego wycenę nieruchomości w nawiązaniu do niemieckiego systemu BORISplus. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” Nr 3/II, pp. 37-47.

Donlon K.H., 2007, Using GIS to improve the Services of the Real Estate Company. “Papers in Resource Analysis” Vol. 10.

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Olaniyi S.S., Udoh E.A., Oyedare B.A., Adegoke Q., 2006, Application of GIS in estate management (A case of study of Araromi Phase IV, Oyo, Nigeria). XIII FIG Congress, Germany 8-13.10.

Podor A., Nyiri J., 2010, GIS application in real estate investment. “Scientific Journal of Riga Technical University. Economics and Business. Economy: Theory and Practice” Vol. 20, pp. 94-99.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. „Dziennik Ustaw” 2011, nr 222, poz. 1328.

Trzpiot G., 2013, Wybrane statystyki odporne. „Studia Ekonomiczne” Nr 152, pp. 163-173.

[1] http://codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html

[2] http://www.igeomap.um.warszawa.pl/iGeoMap/Data/Warszawa/Ursynow.html

[3] https://zdm.waw.pl/miejski-system-informacji/obszary-msi/dzielnica-ursynow

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 120 120 7
PDF Downloads 52 52 3