Famous hungarian chemists and pharmacists – modern chemistry founders. Part I. 1.2. Lajos Winkler

Open access

Abstract

Pharmacist Winkler Lajos, PhD (1863-1939, born in Arad), professor at the University of Sciences from Budapest and member of the Hungarian Academy of Sciences, is considered the founder of modern analytical chemistry and drug analysis in Hungary.

He has developed and perfected a series of methods of volumetric and gravimetric analysis. Its original method, developed in 1888 for the determination of dissolved oxygen in water, is still used today.

Winkler Lajos also played an important role in the development of pharmaceutical education in Hungary

1. Szabadváry F. - A múlt nagy tudósai: Winkler Lajos. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975. Internet: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MuMaTu-a-mult-magyar-tudosai-1/winkler-lajos-6A08/

2. Szabadváry F., Szőkefalvi Nagy Z. - A kémia története Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972, 234-236.

3. Szabadváry F. - Az analitikai kémia módszereinek kialakulása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960, 192.

4. Péter H.M. - Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai II.k. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2013, 414-417.

5. Schulek E. - Megemlékezés Winkler Lajosról halálának 20. évfordulóján. Gyógyszerészet, 1961,5(2): 41-45.

6. *** Gyógyszerészet – Winkler Lajos emlékszám. 1963,7(3).

7. Schulek E. - L.W.Winkler (1863-1933). Talanta 1963,10(5): 423-426.

8. Szabadváry F. - A magyar kémia művelődéstörténete. Analitikai kémia. Mundus Kiadó, Budapest, 1998.(Digitális Tankönyvtár).

9. Hegedüs L. - Patikus professzor: Winkler Lajos (1863-1939). Gyógyszerészet 1989, 33(2):102-103.

10. *** Wikipedia - Winkler test for dissolved oxygen.

11. Winkler L. - A vízben feloldott oxigén meghatározása. Természettudományi Közlöny, 1888, 20(4 pótfüzet):178-184.

12. Winkler L. - Die Bestimmung des in Wasser Gelösten Sauerstoff,s. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 1888, 21(2),2843-2855.

13. Lengyel B., Proszt J., Szarvas P. - Általános és szervetlen kémia. 6.kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971, 822.

14. Codispoti L. - One Man,s Advice on the Determination Dissolved Oxygen in Seawater, 1988, april 1-11.

15. Helm I., L.Jalukse, M.Vilbastre, I.Leito - Micro-Winkler titration method for dissolved oxygen concentration measurement. Analytica Chimica Acta, 2009, 648: 167-173.

16. Hodgson E.: Oxygen, that thing we all need to breathe... Monitoring, Oxygen, 2016, May 27.

17. Ulloa O., D.E. Canfield, E.F. DeLong, R.M.Letelier, F.J.Stewart - Microbial oceanography of anoxic oxygen minimum zones. PNAS, 2012,109(40):15996/16003.

18. Shriwastav A., Sudarsan G., Bose P., Tare V. - A modified Winkler,,s method for determination of dissolved oxygen concentration in water: Dependence of method accuracy on sample volume. Measurement, 2017, 106:190-195.

19. Carpenter J.H. - The accuracy of the Winkler method for dissolved oxygen. Limnology and Oceanography, 1965, 10:135-140, Technique for the Winkler oxygen method, 141-143.

20. Burger K. - A mennyiségi analízis alapjai: kémiai és műszeres elemzés. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1992, 206, 239-240.

21. Schulek E., Laszlovszky J. - Gyógyszerellenőrzés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969, 163.

22. Erdey L., Mázor L. (szerk.) - Analitikai kézikönyv. Módszertani alapok. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1974, 149-150.

23. *** Magyar Gyógyszerkönyv/Pharmacopoea Hungarica. 3. Kiadás. M.Kir.Állami Nyomda, Budapest, 1909.

24. *** Magyar Gyógyszerkönyv/Pharmacopoea Hungarica 4. Kiadás. M.Kir.Állami Nyomda, Budapest, 1934.

25. Szász Gy., Takácsné Novák Kr. - Százötven éve született Winkler Lajos. Gyógyszerészet, 2013, 57(5),259-264.

26. Baradlai J., Bársony E. - A magyarországi gyógyszerészet története az ősidőktől napjainkig. II.k. A Magyarországi Gyógyszerész – Egyesület kiadása, Budapest, 1930, 559.

27. Széki T. - Gyászbeszéd Winkler Lajos r.tag ravatalánál 1939 április 16-án. Akadémiai Értesítő, 1939, 49:13-14.

28. Zalai K. - Gyógyszerészeti numizmatika. Magyar Gyógyszerészeti Társaság.kiadása, Budapest 1998, 53.

29. Zalai K. - A magyar gyógyszerészet nagyjai. Galenus Kiadó, Budapest, 2001, 58.

30. Szmodits L. - Neves magyar gyógyszerészek kegyeleti adattára. Dictum Kiadó, Budapest, 2003, 289.

31. Vámos É. - Kémikusok nyomában. Vegyészek szobrai, emléktáblái Magyarországonhttp://www.termeszetvilaga.hu/szamok/kulonszamok/k0501/vamos.html

32. *** Alumni lexikon - séta a Gömb-aulában: https://www.elte.hu/alumni/lexikon/gombaula?m=336

33. *** Gamboa-Winkler-díj Dr.Mátyus Péternek. Semmelweis Hírek, 2017 április 25.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 63 63 16
PDF Downloads 34 34 11