Marine Propulsion System Vibration Sensor Heads

Open access

Abstract

Vibration symptoms are the main symptoms used for diagnosing machines. This applies mainly to vibrations of non-rotating machines. Symptoms of rotating element vibrations are used in a limited scope, while mostly used are the symptoms of radial vibrations of rotating shafts. Across industries, the use of technical vibration diagnosis varies. Marine propulsion systems are poorly equipped with diagnostic equipment of that type. One of the main reasons is lack of appropriate sensors. The study presents two solutions of sensor heads. One solution applies to a sensor head built into the free end of the crankshaft of a reciprocating machine. The shaft free end sensor allows measurement of torsional and longitudinal vibration accelerations of the free end as a function of shaft rotation. The other solution refers to a sensor head built into sealed slide bearing of a straight shaft. The slide bearing head enables measurement of the eccentricity to the journal relative to the shell. Sensor heads under consideration are particularly suitable to be built in the ship’s propulsion system and integrated with the ship’s maintenance system. Sensors of the ship’s maintenance system equipped with these heads will allow the operator to draw conclusions concerning the wear margins of the propulsion engine and that of the tail shaft.

Bielawski, P. (1991). Instandhaltungsorientierte Diagnostik an Schiffsdieselmotoren. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 448, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej.

Bielawski, P. (2002). Elementy diagnostyki mechanizmów tłokowo-korbowych maszyn okrętowych. Studia Nr 39, WSM, Szczecin.

Bielawski, P. (2005). The Diagnosing of Crankshafts. In: The 18th International Congress and Exhibition on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management COMADEM 2005, Cranfield UK, 31.08 – 02.09.2005, pp. 131-142.

Bielawski, P. (2009). Condition monitoring of marine power plants. Diagnostyka 1 (49), pp. 45-48.

Bielawski, P. (2011). Diagnostics of marine propeller shafts. Journal of Polish CIMAC 6 (2), pp. 31–40.

Bielawski, P. (2012). Measurement and evaluation of mechanical vibration of reciprocating machines. Diagnostyka – Applied Structural Health, Usage and Condition Monitoring 1 (61), pp. 25-30.

Bielawski, P. (2016a). Measures and limits of machine wear margin of production systems. Problemy eksploatacji / Maintenance Problems 1, pp. 129-139.

Bielawski, P. (2016b). Zintegrowana głowica pomiarowa, zwłaszcza do badań drgań wolnego końca wału maszyn. P.419989. Wniosek o udzielenie patentu zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP 27.12.2016.

Bielawski, P. (2017a). Measures and symptoms of the wear margin in functional unit nodes of production system items. Journal of Machine Construction and Maintenance – Problemy Eksploatacji 3 (106), pp. 117-126.

Bielawski, P. (2017b). Sposób montażu i wzorcowania układu do pomiaru mimośrodowości wirującego wału zwłaszcza wału łożyska ślizgowego z uszczelnieniem promieniowym. P.423510. Wniosek o udzielenie patentu zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP 07.12.2017.

DIN31652. Hydrodynamische Radial-Gleitlager im stationären Bereich.

Hiller, B. (2003). Ferraris Acceleration Sensor – Principle and Field of Application in Servo Drives. [online] Available at: https://pl.scribd.com/document/81194247/Ferraris-Acceleration-Sensor [Accessed 25 Nov. 2018].

Patent Office (1955). Sposób stałego badania stanu wyrobienia pochwy przyśrubowej i związanego z tym opadu wału śruby statku oraz przyrząd do stosowania tego sposobu. Urząd Patentowy PRL, opis patentowy nr 37961 z dnia 25.08.1955.

PN-ISO 7919-1:2001. Drgania mechaniczne maszyn z wyłączeniem maszyn tłokowych. Pomiary drgań wałów wirujących i kryteria oceny. Część 1: Wytyczne ogólne. Polski Komitet Normalizacyjny.

PRS (2004). Polski Rejestr Statków: Zapobieganie drganiom na statkach. Publikacja informacyjna nr 2/I, Gdańsk.

PRS (2017a). Polski Rejestr Statków: Przeglądy okresowe wałów śrubowych. Publikacja nr 111/P, Gdańsk.

PRS (2017b). Polski Rejestr Statków: Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich. Gdańsk.

Tietze, W. (Ed.) (2003). Handbuch Dichtungspraxis. Essen: Vulkan-Verlag.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 41 41 7
PDF Downloads 46 46 13