Origin of the spade-shaped staters of the Púchov Culture and the first contemporary forgery of that type

Open access

Abstract

The spade-shaped staters from the area characterized by the Púchov Culture in Slovakia differ from other Celtic coins by their special spade-shaped form and also by their material. The known types of the spade-shaped staters were made – with some exceptions – of alloy with different portions of gold and silver. The first stater here, because of its weight, characteristic shape and finding place (near Dubnica nad Váhom, Slovakia), could be classified under the type preceding all other types of the spade-shaped staters. The second piece – a part cut from a spade-shaped stater – represents a contemporary forgery of the same type as it is in the case of the previous coin. The core of the forged specimen is made of high-quality silver plated by a thick gold foil. This kind of forgeries is known mainly from the Hellenistic period, these pieces come from the Macedonian-Thracian region, and they appeared in the Celtic milieu starting with the 3rd century BC.

Čaplovič, P. 1960: Púchovské sídlisko Trniny nad Veľkým Bystercom. Slovenská archeológia 8, 183–216.

Fröhlich, J. 2013: Nález keltských mincí z Horných Orešian-Majdánu na Slovensku. Zlato a pôvod keltských mincí typu Athéna Alkidemos. Numismatický sborník 27/1, 9–32.

Fröhlich, J. 2014: Vzácny nález statéra Filipa II. Macedónskeho v moravskom laténskom centre Němčice nad Hanou. Folia numismatica 28/1, 11–26.

Fröhlich, J. 2015a: Keltské mince s „lýrovitým“ symbolom na Slovensku z pohľadu nových nálezov. Numizmatika 25, 45–60.

Fröhlich, J. 2015b: Keltské mince ba Slovensku v nepeňažnej funkcii. Folia numismatica 29/1, 13–24.

Gohl, Ö. 1900: Nagy Byszterczi kelta érmek. Archaeologiai értesitö 20, 224–241.

Kolníková, E. 2001: Keltské (bójske, či vindelické?) lopatkovité statéry. Numismatické listy 56, 99–105.

Kolníková, E. 2003: Fundmünzen in den laténezeitlichen Burgenwällen und anderen Höhenlagen in der Slowakei. Slovenská archeológia 51/2, 223–246.

Kolníková, E. 2012: Němčice, ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum der Latènezeit in Mähren und Siedlungen am ihren Rande. Kommentierter Fundkatalog. I. Münzen. Brno.

Kolníková, E.Vízdal, M. 2004: Mince z laténskeho hradiska v Jánovciach – Machalovciach. Slovenská numizmatika 17, 190–193.

Militký, J. 2015: Oppidum Hradiště u Stradonic. Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby. Praha.

Pieta, K. 2008: Keltské osídlenie Slovenska. Mladšia doba laténska. Archeologica Slovaca Monograhiae. Studia. Tomus XI. Nitra.

Radoměrský, P. – Štěpková, J. 1957: Tři neznámé keltské mince. Numismatický sborník 4, 43–45.

Ručka, M. 2012: Nový typ keltských mincí se středního Pováží – drobné nominály lopatkovitých statérů kmene Kotinů. Folia numismatica 26/1, 55–61.

Soják, M. 2008: Výpoveď nálezov antických mincí zo Spiša. Zborník Slovenského národného múzea 100, História 46, 31–44.

Soják, M. 2011: Keltská minca veľkobystereckého typu z Jánoviec-Machaloviec. Slovenská numizmatika 19, 111–113.

Soják, M. 2012: Nové nálezy keltských mincí zo Spiša. Denarius 2, 3–7.

Soják, M. 2015: Lokalita Jánovce-Machalovce v kontexte nových numizmatických nálezov z doby laténskej. Numizmatika 25, 22–34.

Soják, M. – Kurpel, M. 2013: Nový typ lopatkovitého statéra z Mošoviec v turčianskom regióne. Folia numismatica 27/2, 187–193.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 168 152 14
PDF Downloads 182 170 9