Analysis of the Efficiency of Port Container Terminals with the Use of the Data Envelopment Analysis Method of Relative Productivity Evaluation

Open access

Abstract

The article presents a method for evaluating the efficiency of port container terminals. The research was conducted for nine European terminals which use different handling technologies. The terminals have been divided due to the level of automation of transport processes. In the efficiency research DEA (Data Envelopment Analysis) method is applied, that was previously used in studies of the relative productivity in the industry. This method allows you to multicriteria process analysis based on the properly selected production system model processing input parameters on output. Conclusions from analysis can be a ground for making a decision on organizational or investment issues.

[1] A. Charnes, W.W. Cooper and E.L. Rhodes. “Measuring the efficiency of decision making units”, European Journal of Operational Research, vol. 2(6), 1978, pp. 429-444.

[2] Container Terminal Automation (2014), City of Los Angeles, Harbor Department, Planning and Economic Development Division [Online]. Available:https://www.portoflosangeles.org

[3] L. Chybowski. “A New Aproach To Reliability Importance Analysis of Complex Technical Systems”, Journal of Polish CIMAC, vol. 6(2), 2011, pp. 65-72.

[4] L. Chybowski and K. Gawdzińska. „On the Possibilities of Applying the AHP Method to a Multi-criteria Component Importance Analysis of Complex Technical Objects”, in Advances in Intelligent Systems and Computing Janusz Kacprzyk Ed., vol. 445, Springer International Publishing, 2016, pp. 701-710.

[5] L. Chybowski and K. Gawdzińska. „On the Present State-of-the-Art of a Component Importance Analysis for Complex Technical Systems”, in Advances in Intelligent Systems and Computing Janusz Kacprzyk Ed., vol. 445, Springer International Publishing, 2016, pp. 691-700.

[6] A. Ćwiąkała-Małys and W. Nowak. „Sposoby klasyfikacji modeli DEA”, Badania Operacyjne i Decyzje, no. 3, 2009, pp. 5-18.

[7] A. Domagała. „Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej”, Badania Operacyjne i Decyzje, no. 3-4, 2007, pp. 21-34.

[8] H.K. Hwan Kim and L. Hoon. “Container Terminal Operation: Current Trends and Future Challenges”, in Handbook of Ocean Container Transport Logistics Chung-Yee Lee and Qiang Meng Ed., Springer, Hong Kong 2015, pp. 43-74.

[9] K.H. Kim and H.O. Günther. Container Terminals and Cargo Systems, Berlin: Springer-Verlag, 2007.

[10] J. Kozłowska. „Zastosowanie metody DEA w analizie efektywności działania przedsiębiorstw usługowych”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 73, 2014, pp. 305-317.

[11] A. Masternak-Janus and M. Rybaczewska-Błażejowska. „Analiza efektywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce z wykorzystaniem metody DEA”, in Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Ryszard Knosala Ed., Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016.

[12] F. Meisel. Seaside Operations Planning in Container Terminals, Berlin: Physica-Verlag, 2009.

[13] P. Pachura and T. Nitkiewicz, „Ocena efektywności wybranych komponentów kapitału intelektualnego regionów przy zastosowaniu metody Data Envelopment Analysis”, Organizacja i Zarządzanie, no. 1, 2008, pp. 21-38.

[14] A. Smith, P. Wheat and M. Wolanski. Public transport operations costs, in Handbook of Research Methods and Applications in Transport Economics and Policy, Edited by Chris Nash, Edgar Edward Publishing, USA, 2015, pp. 38-70.

[15] B. Wiśnicki. „Mierniki jakości terminali kontenerowych”, in Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe, H. Salmonowicz, Ed., Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2009, pp. 279-290.

[16] B. Wiśnicki, L. Chybowski and B. Pietrzyk. „Systemy informatyczne wspomagające pracę potowych terminali kontenerowych”, in Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji – Inżynieria Systemów Technicznych, vol. 11, no. 2, 2015, pp. 227-239.

[17] B. Wiśnicki and M. Czarnecki. „Procesy logistyczne portowego terminalu kontenerowego”, in Systemy zarządzania logistycznego w transporcie morskim, H. Salmonowicz, Ed., Szczecin: Wydawnictwo Zapol, 2013, pp. 233-240.

[18] B. Wiśnicki and M. Klabacha. „Analiza porównawcza koncepcji rozwoju terminalu kontenerowego w Porcie Szczecin”, in Porty i żegluga morska na rynku transportowym Unii Europejskiej – Funkcjonowanie. Rozwój. Ekologia, H. Salmonowicz, Ed., Szczecin: Wydawnictwo Zapol, 2011, pp. 237-247.

[19] B. Wiśnicki and A. Kujawski. “Conditions for the development of port city transport infrastructure illustrated with the example of Szczecin agglomeration”, in 2nd International Conference “Green Cities – Green Logistics for Greener Cities”, Szczecin, Poland, to be published in December 2016.

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 164 164 19
PDF Downloads 78 78 13