The Application of Selected Network Methods for Reliable and Safe Transport by Small Commercial Vehicles

Open access

Abstract

In the article are characterized two network methods (critical path method - CPM and program evaluation and review technique - PERT). On the example of an international furniture company’s product, it presented the exemplification of methods to transport cargos (furniture elements). Moreover, the study showed diagrams for transportation of cargos from individual components’ producers to the final destination - the showroom. Calculations were based on the transportation of furniture elements via small commercial vehicles.

[1] R. Czyżycki. Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych, Szczecin: Wydawnictwo Economicus, 2006.

[2] J. Józefowska. Badania operacyjne i teoria optymalizacji, Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2012.

[3] M. Knasiecki. Metoda ścieżki krytycznej (CPM) [Online]. Available: http://www.algorytm.org/kursalgorytmiki/metoda-sciezki-krytycznej-cpm.html

[4] A. Lipka. Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2007.

[5] T. Trzaskalik. Badania operacyjne. Metody i zastosowania, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011.

[6] K. Wala. Algorytm CPM [Online]. Available: http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/matematyka/c_badania_operacyjne/teoria/teor006.html

[7] J. Węgrzyn. Analiza i optymalizacja sieci przepływu i czynności, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.

[8] Tablice statystyczne [Online]. Available: http://home.agh.edu.pl/~mariuszp/wfiis_stat/tablice_ps_wir.pdf

[9] Tablice statystyczne [Online]. Available: www.math.uni.wroc.pl/~dabr/labostat1/TABLICE%20stat.doc

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 71 71 6
PDF Downloads 35 35 5