A New National Museum for its Visitors

Open access

Abstract

The closing of the Historical Building of the National Museum due to renovation meant a significant interference with not only statistics of the visiting rates but also with the functioning of the institution and its communication with the public. The closure was and still is most of all a great challenge with regards to not only the preparation of new expositions, the form of which is occasionally discussed in the media, but also with regards to a new style of communication with the public and visitor care. This challenge concerns the Historical Building, which will be gradually opened during the years 2018–2022, but also the whole institution of the National Museum.

FIALOVÁ, Dagmar (ed.). Širší souvislosti předmětu architektonické soutěže na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea. Část A – základní infor-mace. Praha, Národní muzeum, 2015.

HAVLÍKOVÁ, Ivana. Značka Národní muzeum. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, zvláštní vydání, 2012, roč. 50, s. 110–113.

KROUPOVÁ, Magdaléna. Národní muzeum není jen jedna budova! Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, zvláštní vydání, 2012, roč. 50, s. 100–104.

NÁRODNÍ MUZEUM. Výroční zpráva, 2007 [online]. Praha, Národní muzeum, 2008. [cit. 15. 8. 2017].

NÁRODNÍ MUZEUM. Výroční zpráva, 2008 [online]. Praha, Národní muzeum, 2009. [cit. 15. 8. 2017].

NÁRODNÍ MUZEUM. Výroční zpráva, 2009 [online]. Praha, Národní muzeum, 2010. [cit. 15. 8. 2017].

NÁRODNÍ MUZEUM. Výroční zpráva, 2010 [online]. Praha, Národní muzeum, 2011. [cit. 15. 8. 2017].

Muzeum: Muzejní a vlastivedná práce

Museum: Museum and Regional Studies

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 42 42 4
PDF Downloads 38 38 6