The Book Report and the Use of Modern Technologies in the Presentation of the Book Exhibits

Open access

Abstract

The Book Report exhibition is an example of modern technologies serving the presentation of the book exhibits. The exhibition arranged for the 50th anniversary of the first competition for the Most Beautiful Czech Book of the Year occupied a special place in the context of book exhibitions more generally. It exceeded preconceived notions and was highly experimental in character. It consisted of three parts, related to each other thematically and chronologically: The Most Beautiful Czech Book of 2014, Fifty Years of the Most Beautiful Czech Book Competition and The Most Book. These parts corresponded to three chronological planes. These three planes linked together the historical perspective, the view of the current form of the book and a vision of future developments in the field. The exhibition used the most modern technologies and resources from the visual arts and at the same time the physical presence of the book as traditional paper media remains intact. The focal point of the exhibition was the process of digitisation of books, performed within the exhibition hall. The project has its own webpages that remain in existence after the exhibition had finished.

BABÁK, Petr a PETRUŽELKOVÁ, Alena. Zpráva o knize [online]. Praha: 2015 [cit. 20. 11. 2015]. Dostupné z: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/zprava-o-knize/.

BOHATCOVÁ, Mirjam a kol. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Portario, 1990, s. 622. ISBN 80-7038-131-0.

HUBÁČKOVÁ Vilma a FREISLEBEN, Zdeněk. Zpráva o knize. Nové formy knižní prezentace. Věstník AMG, 2015, roč. 15, č. 5, s. 12.

HUBÁČKOVÁ Vilma a PETRUŽELKOVÁ, Alena. Zpráva o knize. Praha: Památník národního písemnictví, 2015, nestr.

MUCHKA, Ivan, Prokop, PURŠ, Ivo, DOBALOVÁ, Sylva aHAUSENBLASOVÁ, Jaroslava. Hvězda. Praha: Artefactum, nakladatelství ÚDU AV ČR, 2014. ISBN 978-80-86890-65-4.

KAČEROVSKÁ, Julie. Kniha-objekt ve veřejném prostoru. Brno: FaVU VUT v Brně, 2013, s. 28-53. ISBN 978-80-214-4840-7.

KESNER, Ladislavml. Muzeum umění v digitální době. Praha: Argo a Národní galerie, 2000, s. 233. ISBN 80-7203-252-6.

UHLÍŘ, Zdeněk. Terminologie a pojmy v čase paradigmatických změn. Národní knihovna - Knihovnická revue [online]. Praha: 2003, roč. 14, č. 4, s. 236-244 [cit. 17. 11. 2015]. Dostupné z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0304.html Zpráva o knize [online]. [cit. 20. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.bookreport.cz/.

Muzeum: Muzejní a vlastivedná práce

Museum: Museum and Regional Studies

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 95 91 13
PDF Downloads 51 50 14