Current Stage of Knowledge Relating to the Use Ferruginous Sludge From Water Treatment Plants – a Preliminary Review of the Literature

Open access

Abstract

In water treatment plants, a large amount of wastewater and sludge is generated during the processing of drinking water. The composition of the sludge is determined by the type and raw water chemistry, as well as the methods and materials used for purification. The major components of the sludge are iron and manganese oxyhydroxides. In the past, the sludge was landfilled, but for environmental reasons it became necessary to find uses for the sludge. The aim of this study was to identify examples of using this sludge. Nowadays, the sludge is applied in the treatment of municipal wastewater, agriculture, and the production of cement and bricks, among others. Attention was also paid to the possibility of using the water processing sludge in different sorption applications.

Babatunde, A.O.; & Zhao, Y. Q. (2007). Constructive approaches toward water treatment works sludge management: an international review of beneficial reuses. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 37, 129-164. DOI: 10.1080/10643380600776239

Balcerzak, W., & Łuszczek, B. (2015). Próba oceny możliwości wykorzystania osadów z procesów klarowania wody do strącenia związków fosforu w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Ochrona Środowiska, 37, 57-60. [in Polish]

Brunauer, S., Emmett, P. H., & Teller, E. (1938). Adsorption of gases in multimolecular layers. Journal of American Chemical Society, 60, 309-319. DOI: 10.1021/ja01269a023.

Dharmappa, H. B. Hasia, A., & Hagare, P. (1997). Water treatment plant residuals management. Water Science and Technology, 35, 45-56. DOI: 10.1016/S0273-1223(97)00150-9.

Dunster, A., Petavratzi, E., & Wilson, S. (2007). Water treatment residues as a clay replacement and colorant in facing bricks. Case Study: WTR 177/WR0115, Microbe.

Dymaczewski, Z., Jeż-Walkowiak, J., Komorowska-Kaufman, M., Krajewski, P., & Sozański, M. M. (2009). Water treatment plant residuals management. Proceedings: Current issues in water treatment and water distribution, 10-12 June 2015 (29-36). Szczyrk, Politechnika Śląska, Instytut Wody i Ścieków.

Gibbons, M. K., & Gagnon, G. A. (2010). Understanding removal of phosphate or arsenate onto water treatment residuals solids. Journal of Hazardous Materials, 186, 1916-1923. DOI: 10.1016/j.hazmat.2010.12.085.

Hirol, A. M., Boychuk, S. D., Girol, A. M., Hirol, M. M., Kowalski, D., & Łagód G. (2009), Flushing water and sediments utilization from selected water treatment station, Proceedings of ECOpole, 3, 311-316.

Jaroszyński, T., Krajewski, P., & Grześkowiak, K. (2011). Praktyczne wykorzystanie osadów żelazowych z procesów uzdatniania wody. Technologia Wody, 2(10), 26-33.[in Polish]

Kaosol, T. (2009). Reuse water treatment sludge for hollow concerete block manufacture, International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Wellbeing (STISWB), Mahasarakham University, Thailand, 23-24 July, 1-5.

Krajewski, P. (2001). Metody unieszkodliwiania osadów i popłuczyn. Przegląd Komunalny, 11, 106-111. [in Polish]

Kreft, W. (1988). Entsorgung im Zementwerk. Verwertung von Rest - und Abffallstoffen, durch die Zementindustrie, Entsorgungs Praxis, 9, 360. [in German]

Kyncl, M., Cihalova, S., Jurokowa, M., & Langarova, S. (2012). Disposal and Reuse of Water Processing Sludge. Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 13, 2, 11-20.

Nowacka, A., & Włodarczyk-Makuła, M. (2014). Charakterystyka osadów powstających w procesach uzdatniania wody ze szczególnym uwzględnieniem osadów pokoagulacyjnych. Technologia Wody, 6(38), 34-39. [in Polish]

Oostelbos, P.G. (1988). An approach to the sludge problem at the Noordbergum, Oldenholtpade, Spannenburg, and Terwisscha water treatment plants, Water Company, Friesland, The Netheralnds.

Różanowski, B., Michałowski, M., Tora, B., Cablik, V., & Cernotova L. (2012). Effectiveness of the use of willow tree (Salix Viminalis) for wastewater treatment. AGH Journal of Mining and Geoengineering, 36, 4, 159-165.

Szerzyna, S. (2012). Porcjowe grawitacyjne zagęszczanie osadów powstająctch w różnych układach oczyszczania wody. Doctoral dissertation. Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska. Politechnika Wrocławska, Wrocław, Polska. [in Polish]

Totczyk, G., Klugiewicz, I., Pasela, R., & Górski, Ł. (2015). Usuwanie fosforanów z wykorzystaniem osadów potechnologicznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody. Annual Set The Environmental Protection, 17, 1660-1673. [in Polish]

Verlicchi, P., & Masotti, L. (2000). Reuse of drinking water treatment plants sludges in agriculture: Problems, perspectives and limitations. Technology transfer. Proceedings of the 9thInternational Conference on the FAO ESCORENA Network on recycling of agricultural, municipal and industrial residues in agriculture September 6-9, 67-73. Gargano, Italy.

Wołowiec, M., Bajda, T., Rzepa, G., Drewniak, Ł., Debiec, K., Komorowska-Kaufman, M., & Pruss, A. (2017). Sorption properties of ferruginous sludge from Water Treatment Plant. Proceedings: 18thInternational Conference of Young Geologists 2017, 30 March - 2 April 2017, Dobczyce, Poland. Statistical yearbook of the Republic of Poland, (2014).

The Regulation of the Minister of Health of March 29, 2007, as amended on November 13, 2015 changing Regulation on the quality of drinking water for man, Warsaw, Poland Government Publishing Service.

Mineralogia

The Journal of Mineralogical Society of Poland

Journal Information


CiteScore 2017: 0.82

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.272
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.342

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 95 95 22
PDF Downloads 41 41 15