Creating Marketing Strategies for Higher Education Institutions

Open access

Summary

The article presents a thesis that the primary premise of creating marketing strategies for higher education institution is a three-dimensional notion of marketing. The first dimension lies in the theoretical notions of the essence of marketing, including the transactional marketing (1.0), relationship marketing (2.0) and spiritual marketing (3.0). The second dimension is formed by methods of marketing research and accurate notions of marketing, while the third are channels of marketing information. Harmonizing these three dimensions is a precondition for effective marketing. Another conditions for effective strategies include: aligning goals of the chosen strategy with the mission of higher education institution, correct choice of targeted segments of the market and of marketing tools. The article also gives a sample classification of marketing strategies based on these criteria, with emphasis on the fact, that every higher education institution employs its own strategy.

1. Białoń, L. (ed.) (2008). Aktywność innowacyjna organizacji. Warszawa: Wyd. Oficyna Wydawnicza WSM

2. Białoń, L. (2012). Marketing badan naukowych. In: A.H. Jasiński, R. Ciborowski (ed.). Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

3. Davenport, T.H. (2008). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Sp z o.o.

4. Drucker,P.F. (2004). Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Wyd. Studio Emka.

5. Gierszewską, G. (2005). Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Warszawa:WSM.

6. Jasiński, A.H. (2000). Innowacje i transfer techniki. Białystok: Wyd. Uniwersytet w Białymstoku.

7. Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Wyd. Difin.

8. Jasiński, A.H. (2015). Produkt nauki publicznej potrzebuje właściwego marketingu. Studia przypadków, Marketing i Rynek, 7.

9. Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: PWE.

10. Okoń-Horodyńska, E. (2008). Edukacja dla innowacji, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(31).

11. Oslo Manual. The Measurment of scientificant technological Activists. Proposed for collecting and interpreting innovation data. Third edition 2005.

12. Sosnowska, A., Łobejko, S. (2007). Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych- doświadczenie oraz oczekiwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(29).

13. Tylżanowski, R. (2014). Zarządzanie projektami innowacyjnymi. In: W.K. Janasz, J. Wiśniewska (ed.). Zarządzanie projektami w organizacji. Warszawa: Difin.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 279 279 46
PDF Downloads 167 167 21