Residential Segregation at the Local Level in Poland. Case Studies for Praga Północ, Włochy and Ursynów

Open access

Abstract

The aim of this article is to answer two questions concerning the scale and the pattern of residential segregation in Warsaw at the local level and the character of contemporary processes accompanying and modifying this phenomenon. While examining residential segregation we have applied a multidimensional approach to underline the complex nature of this phenomenon. We have focused on data concerning different demographic and socio-economic categories. Furthermore we indicate and describe three socio-spatial, contemporary processes that have accompanied an increase in social inequalities in Warsaw (the creation of enclaves of poverty and wealth and the process of gentrification). The research reveals increasing social inequalities at the local level that began in the socialist era and have strengthened during the transformation period, as well as the stability of the socio-spatial pattern in selected districts that influence their local specifics.

Atkinson, R 2008, ‘The politics of gating’, European Journal of Spatial Development. Available from: . [10 March 2017].

Atlas Warszawy. Warszawa w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2009, IGIPZ PAN, Warszawa.

Blakely, EJ & Snyder, MG 1997, Fortress America: Gated Communities in the United States, Brookings Institution Press, Washington D.C.

Gądecki, J & Smigiel, Ch 2009, ‘A paradise behind Gates and Walls’ in Urban Planning and the Pursuit of Happiness, eds A Bartetzky, M Schalenber & Jovies, pp. 198‑217.

Gądecki, J 2009, Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu, FNP, Wrocław.

Gąsior-Niemiec, A 2007, ‘Grodzenie miast: casus Warszawy’, Studia Regionalne i Lokalne vol. 4 no. 30, pp. 5‑30.

Gawryszewski, A 2009, ‚Ludność Warszawy w XX wieku’, PAN Monografie, no. 10, Warszawa.

Gorczyca, K 2016, ‘The Social Transformations of Large Housing Estates in Poland at the Turn of the 21st Century’, Czech Sociological Review, vol. 52, no 6, pp. 861‑892.

Górczyńska, M 2014, Zmiany zróżnicowań społecznych i przestrzennych w wybranych dzielnicach Warszawy i aglomeracji paryskiej: Dynamika i aktorzy, IGiPZ PAN, Warszawa.

Grzegorczyk, A & Jaczewska, B 2015, ‘Measures of Social Segregation in the Context of Warsaw, Berlin and Paris Metropolitan Areas’ Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development, vol. 19 no.3, pp. 22‑35.

Grzeszczak, J 2012, Gentryfikacja osadnictwa. Charakterystyka, rozwój koncepcji badawczej i przegląd wyjaśnień, IGiPZ PAN, Warszawa.

Haase, A, Steinführer, S, Kabisch, S, Grossmann, K & Hall, R 2012, Residential change and demographic challenge: The inner city of east central Europe in 21st century, Ashgate.

Jaczewska, B & Grzegorczyk, A 2016, ‘Residential Segregation of Metropolitan Areas of Warsaw, Berlin and Paris’, Geographia Polonica, vol. 89, no. 2, pp. 117‑121.

Jaczewska, B 2014, ‘The Transformation of ”Gated Communities”: a Case Study of the “Kabaty” Neighborhood of Warsaw’ in Suburbanization Versus Peripheral Sustainability of Rural- Urban Areas Fringes eds M Czerny & GH Castillo, Urban Development and Infrastructure Series, Nova Science Publishers Inc., pp. 193‑208.

Jałowiecki, B, Krajewska, M & Olejniczak, K 2003, ‘Klasa metropolitarna w przestrzeni Warszawy’, Studia Regionalne i Lokalne, vol. 1(11)/2002, pp. 59‑74.

Johnston, RJ, Poulsen, M & Forrest, J 2009, ‘Research note-Measuring ethnic residential segregation: Putting some more geography’, Urban Geography vol. 30 pp. 91‑109.

Korcelli-Olejniczak, E, Bierzyński, A & Piotrowski, F 2015, Fieldwork inhabitants, Warsaw (Poland). Research on social diversity in Praga Północ, Warsaw. Available from: . [10 June 2016].

Marcińczak, S 2013, Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym. Bukareszt, Warszawa i Talin na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Marcińczak, S, Tammaru, T, Novák, J, Gentile, M, Kovács, Z, Temelová, J, Valatka, V, Kāhrik, A & Szabó, B 2015, ‘Patterns of Socioeconomic Segregation in the Capital Cities of Fast-Track Reforming Postsocialist Countries’, Annals of the Association of American Geographers vol 105, no. 1, pp.183‑202.

Mantey, D 2016, ‘Social Consequences of Gated Communities: The Case of Suburban Warsaw’, The Professional Geographer, vol.69, no. 1, pp. 151‑161.

Massey, DS & Denton, NA 1988, ‘The dimensions of residential segregation’, Social Forces, vol. 67, no. 2, pp. 281-315.

Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy (Microprogramme for the rehabilitation of district Praga Północ of Warsaw) 2005, Available from: . [10 October 2015].

Mikroprogram rewitalizacji dzielnicy Włochy m. st. Warszawy (Microprogramme for the rehabilitation of district Włochy of Warsaw), 2005, Available from: . [10 October 2015].

Municipal Office of Warsaw 2015, Praga-Północ District. Available from: . [10 October 2015].

Musterd, S, Marcińczak, Sz, van Ham, M & Tammaru, T 2017, ‘Socioeconomic segregation in European capital cities. Increasing separation between poor and rich’, Urban Geography, vol. 38:7, pp. 1062‑1083.

Polanska, D 2011, ‘The emergence of enclaves of wealth and poverty. A sociological study of residential differentiation in post-communist Poland’ Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Sociology vol. 50.

Polanska, D 2014, ‘Urban policy and the rise of gated housing in post-socialist Poland’, GeoJournal vol.79, no. 4, pp. 407‑419.

Skulmowska-Lewandowska, A 2006, Życie w biedzie. Analiza wzorów kulturowych ubogich mieszkańców Torunia, Europejskie Centrum Edukacji, Toruń. Smętkowski, M 2009, ‛Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne Warszawy - inercja i metamorfoza struktury miasta?’ [‛Social and spatial diversity of Warsaw - inertia and metamorphosis of the urban structure?’], Przegląd Geograficzny, v. 81, no. 4, pp. 461-481. Statistical office in Warsaw. Available from: . [1 July 2014].

Szafrańska, E 2013, ‘Przemiany społeczno-demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi w okresie ransformacji’ in Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społecznoekonomicznych eds. J Dzieciuchowicz & A Janiszewska, University of Łódź, pp. 93‑108

Tammaru, T 2005, ‘Suburbanisation, employment change and commuting in the Tallinn metropolitan area’, Population, Space and Place, vol. 13, no. 4, pp. 279‑292.

Tammaru, T, Marcinczak, S, van Ham, M & Musterd, S (eds.) 2016, Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West (Regions and Cities), Routledge London and New York.

Trybuś, J 2012, Przewodnik po warszawskich blokowiskach, Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa.

Tsenkova, S & Polanska, D 2014, ‘Between state and market: housing policy and housing transformation in post-socialist cities’, GeoJournal, vol. 79, pp. 401‑405.

Sykora, L 2005, ‘Gentrification in post-communist cities’ in Gentrification in a global context, eds. R Atkinson, G Bridge, Routledge, pp. 90‑105, London.

Wacquant, L 2008, Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality, Polity Press, Cambridge.

Warzywoda-Kruszyńska, W 2011, Badania nad ekologią i dziedziczeniem biedy w wielkim mieście, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Węcławowicz, G 1979, ‘The structure of Socio-economic Space on Warsaw in 1931 and 1970: A Study In Factorial Ecology’ in: The Socialist City: Spatial Structure and Urban Policy eds RA Franch & FE Hamilton, John Willey & Sons, Chichester, pp. 387‑424.

Węcławowicz, G 1998, ‘Social Polarisation in Postsocialist Cities: Budapest, Prague and Warsaw’ in Social Change and Urban Restructuring in Central Europe ed G Enyedi, Akademiai Kiadó, Budapest, pp. 55‑66.

Węcławowicz, G 2004, ‘Where the grass is greener in Poland: Regional and Intra-urban Inequalities’ in Geographies and Moralities. International Perspectives on Development, Justice and Place eds R Lee & DM Smith, Blackwell, London, pp. 62‑77.

Węcławowicz, G 2008, ‘Ludność z wykształceniem wyższym w strukturze społeczno-przestrzennej Warszawy’ in Warszawa Akademicka. Seminarium, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warsaw, pp. 21‑29.

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 182 182 23
PDF Downloads 154 154 19