Annual and Daily Changes of Thunderstorms in Temperate Climate in London, Warsaw and Moscow

Open access

Annual and Daily Changes of Thunderstorms in Temperate Climate in London, Warsaw and Moscow

The aim of the study is to show and compare variation of the annual and daily course of thunderstorms in selected European cities in 2005-2009. Data on thunderstorms originate from dispatches METAR for three airport stations: London Gatwick, Warsaw Okęcie and Moscow Sheremetyevo. These cities represent the various types of climate: warm temperate marine, transitional and continental. Thunderstorms mostly occurred in Warsaw - 207 (Moscow - 174, London - 71). The maximum of thunderstorms frequency, in the yearly course, in all towns occurred in July (Warsaw - 11,8; Moscow - 13,4; London - 5,0). Thunderstorms predominantly started at 13:30 in London, 17:00 in Warsaw, 18:00 in Moscow (13:30 means period 13:01-13:30, 17:00 means period 16:31-17:00 etc.). Thunderstorms most often ended at 13:30 in London, 17:00 in Warsaw, 20:30 in Moscow. There were dominated, at all stations, brief thunderstorms, which lasted for 30 minutes. The longest thunderstorm remained 9 hours (Warsaw), 5,5 (Moscow), 4,5 (London).

Bielec Z., 2000, Przebieg dobowy i charakterystyka synoptyczna burz w Krakowie w latach 1896-1995 [The diurnal course and synoptic features of storms in Kraków in 1896-1995]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne, no. 105, p. 73-83, Kraków.

Bielec-Bąkowska Z., 2002, Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność wieloletnia występowania burz w Polsce (1949-1998) [Spatial differentiation and multi-annual variability of storm occurrence in Poland (1949-1998)]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Grabowska K., 2002, Burze w Polsce i ich uwarunkowania [Storms in Poland and their conditions]. PhD thesis, Zakład Klimatologii, WGSR, UW, Warszawa.

Grabowska K., 2008, Storms in Europe (1994-2005) - their relationship with continentality of climate. Miscellanea Geographica, vol. 13, p. 67-75.

Kolendowicz L., 1996, Burze na obszarze Polski Północno-Zachodniej w świetle częstości występowania różnych typów cyrkulacji atmosfery [Storms in north-western Poland in light of the occurrence of various types of atmospheric circulation]. Zeszyty Instytutu Geografii i Prze strzennego Zagospodarowania PAN, no. 39, Warszawa.

Kolendowicz L., 2005., Wpływ cyrkulacji atmosferycznej oraz temperatury i wilgotności powietrza na występowanie dni z burzą na obszarze Polski [Impact of atmospheric circulation, air temperature and humidity on the occurrence of stormy days in Poland]. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Koźmiński Cz., 1963, Opady gradowe na terenie Polski w latach 1946-1955 [Hail storms in Poland in 1946-1955]. Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, v. 17, no. 2, Szczecin.

Okołowicz W., 1991, Strefy klimatyczne świata [World climate zones], [in:] Geograficzny atlas świata [World atlas], PPWK, p. 8-9, Warszawa-Wrocław.

Stopa M., 1962, Burze w Polsce [Storms in Poland]. Prace Geograficzne, 34, Wydawnictwo Geologiczne, Instytut Geografii PAN, Warszawa.

Stopa M., 1964, Przebieg dobowy występowania burz w Polsce [The diurnal course of storm occurrence in Poland]. Prz. Geogr., 36, 1, 103-118.

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 64 64 6
PDF Downloads 29 29 5