The reception of antiquity in nineteenth-century British literature – an attempt at theoretical synthesis

Open access

Abstract

The aim of the paper is to make an attempt of theoretical synthesis connected with the idea of reception studies. It presents major aspects which are crucial for understanding the reception studies, especially for the reception of antiquity in Victorian literature (for instance chosen critical approaches to literature, contemporary tools for conducting the research like intertextuality). The paper also presents definitions of classics, classical tradition and reception and tries to explain why Victorian times and literature are a perfect research material to examine the reception of antiquity.

Batstone, W. W. (2006). “Provocation. The Point of Reception Theory”. Classics and the Uses of Reception, edited by Charles Martindale and Richard F. Thomas, Blackwell Publishing, pp. 14-20.

Bowen, J. (1989). “Education, Ideology and the ruling class: Hellenism and English Public Schools in the Nineteenth Century”. Rediscovering Hellenism. The Hellenic Inheritance and the English Imagination, edited by G. W. Clarke, Cambridge University Press, pp. 161-186.

Challis, D. (1989). “The Ablest Race. The Ancient Greeks in Victorian Racial Theory”. Classics and Imperialism in the British Empire, edited by Mark Bradley, Oxford University Press, pp. 94-120.

Connor, P. (1989). “Cast-Collecting in the nineteenth Century: Scholarship, Aesthetics, Connoisseurship”. Rediscovering Hellenism. The Hellenic Inheritance and the English Imagination, edited by G. W. Clarke, Cambridge University Press, pp. 187-236.

Genette, G. (2014). Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Translated by Tomasz Stróżyński and Aleksander Milecki, słowo/ obraz terytoria.

Haynes, K. (2006). “Text, Theory and Reception”. Classics and the Uses of Reception, edited by Charles Martindale and Richard F. Thomas, Blackwell Publishing, pp. 44-54.

Jatczak, A. (2010). “Antyk, antyk I znów ten antyk!. Nieśmiertelna moda na antyk”. Antyk, antyk! Kulturowa tradycja antyku od epoki baroku do postmodernizmu, edited by Hubert Kowalski, Konrad Gutkowski and Anna Bińkowska, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ARCHEO, pp. 153-162.

Kucz, A. (2014). “Odczytywanie antyku”. Szkice o antyku. I. Antyk odczytany na nowo, edited by Anna Kucz and Patrycja Matusiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 7-9.

Majeed, J. (1999). “Comparativism and References to Rome in British Imperial Attitudes to India”. Roman Presences. Receptions of Rome in European Culture, 1789 – 1945, edited by Catharine Edwards, Cambridge University Press, pp. 88-109.

Mantena, R. S. (2010). “Imperial Ideology and the Uses of Rome in Discourses on Britain’s Indian Empire”. Classics and Imperialism in the British Empire, edited by Mark Bradley, Oxford University Press, pp. 54-73.

Martindale, C. (2006). “Thinking through Reception”. Classics and the Uses of Reception, edited by Charles Martindale and Richard F. Thomas, Blackwell Publishing, pp. 1-13.

Mazurkiewicz, A. (2015). “Recepcja antyku w kulturze popularnej. Wstępne propozycje rozpoznania zjawiska (na wybranych przykładach)”. Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej, edited by Mikołajczak, Aleksander W., Konrad Dominas and Rafał Dymczyk, Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, pp. 7-23.

Mikołajczak, A. W., Dominas, K., Dymczyk, R. (eds) (2015). Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej, Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Poznań.

Monros–Gaspar, L. (2015). Victorian Classical Burlesques. A Critical Anthology. Bloomsbury.

Ogilvie, R. M. (1964). Latin and Greek. A History of the Influence of the Classics on English Life from 1600 to 1918. Routledge and Kegan Paul PLC.

Orrels, D. (2011). Classical Culture and Modern Masculinity. Oxford University Press.

Piętka, R. (2007). “Hellenizacja i deromanizacja. Dylematy dziewiętnastowiecznej refleksji o antyku”. Romantyczna Antiquitas. Rzymskie inspiracje w teatrze i dramacie XIX w. z uwzględnieniem mediacji calderonowskiej i szekspirowskiej, edited by Elżbieta Wesołowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp. 9-18.

Porter, J. I. (2008). “Reception Studies: Future Prospects”. A Companion to Classical Receptions, edited by Lorna Hardwick and Christopher Stray, Blackwell Publishing Ltd, pp. 469-481.

Richardson, E. (2013). Classical Victorians. Scholars, Scoundrels and Generals in Pursuit of Antiquity. Cambridge University Press.

Schaps, D. M. (2011). Handbook for Classical Research. Routledge.

Settis, S. (2006). The Future of the Classical, translated by Allan Cameron. Polity Press.

Silk, M, et al. (2014). The Classical Tradition, Art, Literature, Thought. Wiley Blackwell.

Stabryła, S. (1996). Hellada i Roma. Wydawnictwo Księgarni Akademickiej. Turner, Frank M. (1999). “Christians and Pagans in Victorian Novels”. Roman Presences. Receptions of Rome in European Culture, 1789 – 1945, edited by Catharine Edwards, Cambridge University Press, pp. 173-187.

Turner, Frank M. (1989). “Why the Greeks and not the Romans in Victorian Britain?”. Rediscovering Hellenism. The Hellenic Inheritance and the English Imagination, edited by G. W. Clarke, Cambridge University Press, pp. 61-82.

Vance, N. (1997). The Victorians and Ancient Rome. Blackwell Publishers.

Vance, N. (2007). “Victorian”. A Companion to the Classical Tradition, edited by Craig W. Kallendorf, Blackwell Publishing, pp. 87-100.

Witosz, B. (1997). Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 120 120 12
PDF Downloads 63 63 11