Models of Airmen’s Aviation Activities Cycles in the Tactical Aircraft’s Operating System

Open access

Abstract

The tactical aircraft’s operating system (system of a tactical aircraft’s operational usage) constitutes the main research area of this paper. The authors consider and look into the airmen’s aviation activities cycles which could be the basis for a clear and coherent indication and description of analyses domains for risk management’s processes in the tactical aircraft’s operating systems (TAOS). The first part of this paper presents the model of airman’s aviation activities cycle (AAAC) which indicates individual airman-aircraft relations during the realization an aircraft’s operator activities that allow to execute air missions. There is also indicated the relationship between the AAAC and the aircraft’s operating cycle (cycle of an aircraft’s operational usage). The second part of this paper presents the model of the series of airmen’s aviation activities cycles (SAAAC) that integrates, among others: models of AAAC, the process of daily air missions’ organizational and technical summary, the process of flight organization’s and air training effects periodic summary.

[1] Augustyn E., Kadziński A., Systemic approach and model of the Polish Tactical Air Force. Journal of KONES Powertrain and Transport, nr 24(2), 2017, p. 7–16, DOI: 10.5604/01.3001.0010.2889.

[2] Augustyn E., Kadziński A., Model of Generalized Technical System. Journal of Mechanical and Transport Engineering, nr 69(3), 2017, p. 5–13, DOI: 10.21008/j.2449-920X.2017.69.3.01.

[3] Borgoń J., Jaźwinski J., Niezawodnośc eksploatacyjna i bezpieczeństwo lotów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989.

[4] Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (MON), Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL-2016), Warszawa 2016.

[5] Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (MON), Instrukcja służby inżynieryjno-lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (ISIL-2017), Warszawa 2017.

[6] Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (MON), Instrukcja organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypozpolitej Polskiej (IOL-2016), Warszawa 2016.

[7] Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (MON), Instrukcja zarządzania ruchem lotniczym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IZRL-2017), Warszawa 2017.

[8] Grenda B., Mróz P., Nowak J., Sławiński M., Dowodzenie siłami powietrznymi, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.

[9] International Civil Aviation Organization, International Standards and Recommended Practices. Annex 8 to the Convention on International Civil Aviation - Airworthiness of Aircraft, 11th edition, 2010.

[10] International Civil Aviation Organization, International Standards. Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation - Rules of the Air, 10th edition, 2005.

[11] International Civil Aviation Organization, International Standards and Recommended Practices. Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation - Aerodromes, vol.1. Aerodrome Design and Operations, 5th edition, 2009.

[12] International Civil Aviation Organization, Procedures of Air Navigation Services. Aircraft Operations (Doc 8168), vol. 1. Flight Procedures, 5th edition, 2006.

[13] Lewitowicz J., Eksploatacyjne własności i własciwości samolotów i śmigłowców, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2015.

[14] Lewitowicz J., Podstawy esploatacji statków powietrznych. Tom 1. Statek powietrzny i elementy teorii, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2001.

[15] Lewitowicz J., Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Tom 3. Systemy eksploatacji statków powietrznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006.

[16] Lewitowicz J., Żyluk A., Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Tom 5. Techniczna eksploatacja statków powietrznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2009.

[17] Milkiewicz A., Praktyczna aerodynamika i mechanika lotu samolotu odrzutowego w tym wysokomanewrowego, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa 2009.

[18] Młyńczak M., Metodyka badań eksploatacyjnych obiektów mechanicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.

[19] NATO Standarization Agency, NATO Glossary of Terms and Definitions (AAP-6), Brussels 2014.

[20] Sobol E. (red., Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

[21] United States Air Force - Air Education and Training Command, AETC Tactics Techniques and Procedures 11-1 (AETCTTP 11-1). Employment Fundamentals T-38C - Introduction to Fighter Fundamentals (IFF), 2009.

[22] United States of America - Department of the Air Force, Air Force Manual 11-217, vol. 2 (AFMAN 11-217V2). Flying Operations - Visual Flight Procedures, 2010.

[23] United States of America - Department of the Air Force, Air Force Manual 11-248 (AFMAN 11-248). Flying Operations - T6 Primary Flying, 2011.

[24] Zabłocki E., Siły powietrzne, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 59 59 8
PDF Downloads 49 49 6