Mobile Composite Airfield Element of Security and Reliability in Air Transport

Open access

Abstract

The problem of safety of the flight operations will be valid as long as there will be aviation, both civil and military. Ensuring the safety was, is and will be one the most important issues in the functioning and development of aviation.

The safety of flight operations affect the implementation of all the elements involved in this process, which can be summarized in three groups, namely: man, the aircraft and the environment, including airfield pavements. Airfield pavements are elements that can be intentionally destroyed by military action as well as a result of random unexpected situation (failure, catastrophe, natural disaster). The reconstruction of airfield pavements in crisis situations and in military operations should enable to restore the operational availability of destroyed elements in the shortest possible time.

[1] Marszałek J., Budowa lotnisk. Część II. Obliczanie nawierzchni, Skrypt WAT, Warszawa 1984.

[2] Nita P., Badania własności fizyko-mechanicznych i eksploatacyjnych przenośnych, tymczasowych lotniskowych nawierzchni składanych produkowanych przez Stocznię Żuławy, ITWL, Warszawa 2002.

[3] Nita P., Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych, WKŁ, Warszawa 1999, 2008.

[4] Rakowski J., Wytężenie płyty betonowej drogi startowej pod lądującym samolotem, praca doktorska, Politechnika Wrocławska 1979.

[5] Sprawozdanie nr 76/31/2006 z pracy pt. Realizacja pomiaru obciążeń eksploatacyjnych w locie samolotu MiG-29 nr 4101 (nr fabryczny 2960525115) w ramach postanowień biuletynu konstrukcyjnoeksploatacyjnego nr P/O/R/U/4802/2005, ITWL, Warszawa 2006.

[6] Wesołowski M., Nośność mobilnych pokryć kompozytowych stosowanych do odbudowy nawierzchni lotniskowych, praca doktorska, WAT, Warszawa 2012.

[7] Wesołowski M., Problemy nośności kompozytowych, mobilnych płyt nawierzchniowych, 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Krynica 2010.

[8] Wojewódzki B., Analiza wybranych parametrów lotniskowych nawierzchni składanych, praca doktorska, WAT, Warszawa 1995.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 72 72 9
PDF Downloads 71 71 5