The assessment of toxic emission from the engines of the W-3 helicopter in the preflight engine run

Open access

Abstract

Helicopters are used in a variety of tasks like sea, mountain and land search and rescue, civil transportation or military operations. Their amount is growing, their ceiling is usually low, however, the exhaust emission from their engines is not restricted by any directive. That is why an attempt was made to determine the real exhaust emission. The research was done on the W-3 helicopter during the preflight engine run. Based on the results set the standard was created which reflects the working conditions of the engines during the test cycle. The research allowed to establish the unit emission of toxic gasses and then the influence on environment of the engines.

[1] Antas S.: Wyznaczanie parametrów i osiągów silników śmigłowych i śmigłowcowych w przypadku modyfikacji przez zmianę temperatury spalin. Silniki Spalinowe 4/2006.

[2] Dzierżanowski P., Kordziński W., Otyś J., Szczeciński S., Wiatrek R.: Turbinowe silniki śmigłowe i śmigłowcowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1985.

[3] J. Merkisz, J. Markowski, J. Pielecha, “Selected Issues in Exhaust Emissions from Aviation Engines” Air, Water and Soil Pollution Science and Technology. NOVA publishers, New York 2014.

[4] Witkowski R.: Wprowadzenie do wiedzy o śmigłowcach. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2003.

[5] Budowa i zasada działania silnika PZL-10W. Materiały dydaktyczne, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin.

[6] Instrukcja obsługi analizatora Semtech-DS.

[7] Załącznik 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ICAO. Tom II Emisje z silników statków powietrznych. Załącznik do Obwieszczenia nr 15 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 26 kwietnia 2010 r.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 129 20
PDF Downloads 47 47 11