The Width of a Fairway - Comparison of Models

Open access

The Width of a Fairway - Comparison of Models

This article presents probabilistic and deterministic methods of safe waterway width assessment. The models were used to obtain optimal parameters of different type waterways. An analysis of results will be conducted to determine possible applications of the proposed methods.

Gucma L.: Modelowanie czynników ryzyka zderzenia jednostek pływających z konstrukcjami portowymi i pełnomorskimi. Praca habilitacyjna. Studia nr 44, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2005.

Gucma S.: Inżynieria ruchu morskiego. Monografia, Wydawnictwo: "Okrętownictwo i Żegluga", Gdańsk 2001.

Gucma S., Gucma L., Zalewski P.: Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego. Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2008.

Montewka J.: Określenie bezpiecznego akwenu manewrowego statku przy zastosowaniu badań rzeczywistych-weryfikacja metod symulacyjnych oraz analitycznych. Rozprawa doktorska, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2008.

Praca zbiorowa: Określenie docelowych bezpiecznych parametrów toru wodnego Świnoujście-Szczecin (praca naukowo-badawcza). Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2008.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 87 85 10
PDF Downloads 51 48 7