Manuel de Pedrolo: Literature as Intellectual Engagement

Open access

Abstract

The article lays out the conceptual bases that Manuel Pedrolo developed –in the form of philosophical literature – in a section of his narrative. I describe the directionality of the author’s intellectual program with regard to the ‘double liberation' in detail. The interest of the work lies in exposing the inherent limitations of ‘literature for literature’ – with disregard of human nature – that can also be applied to any international literature, not only written in the fifties and sixties, but in the (ideologically) present time.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Albó I (1986). Fèlix Cucurull. La lluita per l’autenticitat Barcelona: Llar del Llibre.

 • Arbonès J. Carbó J. (2014). Epistolari Jordi Arbonès & Joaquim Carbó Lleida: Punctum.

 • Brunet J.M (1977). “Manuel de Pedrolo: notícia de una utopía” Diario de Barcelona 27 March 16.

 • Capmany M.A. (1957). “Reixes a través”. In: J. Sarsanedas (coord?) Cita de narradors Barcelona: Editorial Selecta.

 • Cisquella G. Erviti J. L. Sorolla J.A. (1977). Diez años de represión cultural. La censura de libros durante la ley de prensa (1966-1976) Barcelona: [Agrupació d’Editorials].

 • Coca J. (1973). Pedrolo perillós?Converses amb Manuel de Pedrolo Barcelona: Dopesa.

 • Cultura catalana: perspectiva 70 (1970) Edicusa Madrid.

 • Dolç M. (1968). “La nueva realidad de Manuel de Pedrolo” La Vanguardia española 18 April 63.

 • Escur N. (1987). “Pedrolo: ‘Tots els temps són dolents’” Diari de Barcelona 17 May 36.

 • Faulí J. (2007). Catalans de biaix. Ni són tots els que hi ha ni hi ha tots els que són: simplement hi ha els que hi ha Barcelona: Editorial Mediterrània.

 • Garcia X. (1995). Pedrolianes Ajuntament de Tàrrega: Natan.

 • Garcia X. (Ed.) (1997a). Epistolari Manuel de Pedrolo I Lleida: Ajuntament de Lleida Udl IEI.

 • Garcia X. (Ed.) (1997b). Epistolari Manuel de Pedrolo II Lleida: Ajuntament de Lleida UdL IEI.

 • Ginés M. (1991). “Manuel de Pedrolo. Apunts per a una biografia” Serra d’Or 383 November 23-24.

 • Maria Pàmies J (1979). “Sóc independentista marxista i els premis no m’agraden” [Suplement] 210 El Correo Catalán 26 May 19.

 • Nogués J (1979). “Pedrolo la lluita per un aire més respirable al país” Avui 25 9.

 • Ortís i Fernàndez J.: Aproximació a l’obra poètica de Manuel de Pedrolo Ajuntament de Tàrrega: Natan 2001.

 • Pairolí M (1988): “Manuel de Pedrolo. Explorador de territori literaris” Presència 854 3 July 9.

 • Pedrolo M. (1967). Introduction to J. Kerouac. In: Els pòtols místics Barcelona: Proa.

 • Pedrolo M. (1970a). “Beckett i Kerouac” Serra d’Or 124 January 51-52.

 • Pedrolo M (1970b). “Breve noticia sobre a Cultura Catala” A Capital. Literatura&Arte 2 September 1-2.

 • Pedrolo M. (1974a). Si em preguntenresponc Barcelona: Proa.

 • Pedrolo M (1974b). Els elefants són contagiosos Barcelona: Edicions 62.

 • Pedrolo M. (1978). “Breus records de l’onze de setembre” L’Avenç 7-8 September 56-57.

 • Pedrolo M. (1980). Avui es parla de mi Barcelona: Edicions 62.

 • Pedrolo M. (1992). Darrers diaris inèdits Blocs 1988-1990 Barcelona: Edicions 62.

 • Pedrolo M. (1994). El llegir no fa perdre l’escriure Lleida: Pagès editors

 • Pedrolo M. (1996). Obra poètica completa II Lleida: Pagès Editors

 • Pedrolo M. (1999). Diari 1987 [note from 9 May 1987] Barcelona: Edicions 62.

 • Pedrolo M. (2000). Cal protestar fins i tot quan no serveix de res Lleida: Edicions El Jonc.

 • Pijuan Vallverdú A. (2011). “Pedrolo i Sánchez de Molina Manuel” Diccionari de la traducció catalana M.Bacardí P. Gudayol (Dir.) Eumo Editorial: Vic.

 • Pi de Cabanyes O.: Glossari d’escriptors catalans del segle XX Barceloa: PAM 2003.

 • Puig A.: “Félix Cucurull novelista y poeta” Revista Europa 15-VII-1963.

 • Saladrigas R.: “Aproximació a Félix Cucurull” [Tele/Exprés 14-IX-1977]. In: Albó i Vidal de

 • Sardans Farràs J (1985). “Manuel de Pedrolo: un independentista radical” Regió 7 1137 27 April p. 15.

 • Solé J.R. [1983 (2014)]: “Tàrrega i el patrimoni literari de Manuel de Pedrolo (una entrevista profètica)” (May) La tartaneta. Històries d’un passat recent [https://latartaneta.wordpress.com/tag/Tàrrega. Access: 11-III-2015]

 • Torrebadella X. (2011). “El Boom de l’esport. Ideologia i societat a l’esport targarí (1920-1937)” Urtx 25 437 and 449.

 • Vallverdú J. (1967). “Manuel de Pedrolo a Tàrrega” Tele/Estel 49 23-VI 10.

 • Vidal i Gayolà J. (1968). “Manuel de Pedrolo un novel·lista en ‘estat d’excepció’” Presència 159 20 July 8.

 • Vilar S. (1964). Manifiesto sobre arte y realidad. Enquesta entre los intelectuales y artistas españoles Barcelona: Fontanella.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 204 200 6
PDF Downloads 85 83 1