Smart city solutions in regard to urbanization processes – Polish cases

Open access

Abstract

The aim of this paper is to show the spectrum of problems associated with the growing importance of cities in the context of rapidly occurring processes of urbanization. Therefore the following issues are included: the concept of smart cities, which are a combination of the intelligent use of information systems allowing for active management of the various areas of urban activity with the potential of institutions, companies and the active involvement and creative people; transport problems and the use of new technologies. Particular attention will be given to both, the issue of transport congestion as the strongest factor affecting the quality of life of residents and to the role of social capital in the creation of sustainable development. To exemplify the result of the cooperation between southern Polish communities there will be presented a case of the introducing process of the Silesian Card of Public Services with a wide range of its functionality.

1. B. Williams, “Ethics and the Limits of Philosophy”, London, 1985, p. 36.

2. http://urbnews.pl/raport-onz-world-urbanization-prospects-2014/; www.statista.com

3. www.cia.gov

4. “Urban World: Cities and the Rise of the Consuming Class”, McKinsey Global Institute, 2013.

5. “Future of the Cities - Cities of the Future. Strategies and Challenges. Social and technological innovations”, Report by ThinkTank and RWE, 2013.

6. R. D. Putnam, „Bowling Alone. America's Declining Social Capital”, 1995.

7. F. Fukuyama, „Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity”, 1995.

8. P. Bourdieu, “The Forms of Capital”, 1985.

9. J. Czapiński, “Stan społeczeństwa obywatelskiego. Kapitał społeczny. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport”, [Special issue], Contemporary Economics, 7, 285-297 DOI: 10.5709/ce.1897-9254.110].

10. UNDP, 2013.

11. www.rzeszow.pl

12. www.urbact.eu

13. www.urbact.eu/news

14. White Paper 2011. Roadmap To A Single European Transport Area. EU 2011.

15. Deloitte University Press, Digital-Age Transportation: The Future of Urban Mobility, 2013.

16. J. Kaźmierski, “Władze samorządowe a zarządzanie logistyczne w mieście i regionie”, Współczesne Zarządzanie - Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu, No 3/2010.

17. Art. 7 of the Municipal Government Act of 8 March 1990.

18. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Obszaru Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na lata 2013 - 2020. Projekt., Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, Katowice, February 2013, pp. 10ff.

19. www.poznan.gazeta.pl/poznan/1,37794,15496654,Wszystko__co_chcialbys_wiedziec_o_karcie_ PEKA.html [retrieved 03.04.2014]

20. ak, “ŚKUP…i jeździsz taniej”, Miesięcznik Komunikacyjnego Związku Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 1-2(71-72)/2014, p. 1.

21. www.tvn24.pl/katowice,51/slaska-karta-uslug-publicznych-opozniona-na-razie-nie-bedziepodwyzki- cen-biletow,387790.html [retrieved 29.03.2014]

22. Interview with a Town Hall representative in a Śląskie Voivodship municipality, conducted on 19 October 2013.

23. M. Wroński, “Śląska Karta Usług Publicznych: Dajcie już sobie spokój z tą kartą. Kompromitacja”, Dziennik Zachodni, online edition, 30.07.2013; www.dziennikzachodni.pl/artykul/956622,slaskakarta- uslug-publicznych-dajcie-juz-sobie-spokoj-z-ta-karta- kompromitacja,id,t.html [retrieved 04.04.2014].

24. F. Morski, Stanowisko Śląskiego Zarządu Gmin i Powiatów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wstępnego projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015, Śląski Związek Gmin i Powiatów.

25. Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych. Raport Końcowy., ARC Rynek i Opinia sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2011.

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 301 297 43
PDF Downloads 163 159 21