Simion Bărnuţiu – Pioneer in the development of the law sciences and of the legal education in Romania

Open access

Abstract

The author analyses in this paper S. Bărnuţiu’s contribution to the establishment of the legal education and to the development of the sciences of the Law in the Romanian area during the mid-19th century. Adept of the natural law philosophy, ardent promotor of human and people’s rights, Bărnuţiu remains a personality of reference in the Romanians’ history not only for being the political leader and ideologist of the Transylvanian 1848 Revolution, but also for establishing the legal education at the University of Iasi by inspiring himself from the curriculum of the profile schools of law from the Western Europe. Having a unitary conception on the law and on the history of law, considering the law from a systemic perspective, Bărnuţiu contributed into the edification of a modern, constitutional, and democratic State in the united Romanian Principalities.

1. Bariţiu, George, „Părţi alese din istoria Transilvaniei pe două sute de ani în urmă”, vol. III, Sibiu, 1891.

2. Bărnuţiu Simion, „Dreptulu publicu alu Românilor, Iaşi 1867.

3. Bărnuţiu, Simion, „Dreptulu naturale publicu”, Iaşi, 1879.

4. Bărnuţiu Simion, „Dreptulu naturale privatu”, Iaşi, 1868.

5. Bărnuţiu, Simion, „Pedagogia”, Iaşi. 1870.

6. Bărnuţiu, Simion, „Psiholologia empirică şi Logica”, Iaşi, l871.

7. Bogdan-Duică, G., “Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu”, Bucureşti: Cultura Naţională, 1924.

8. Chindriş, Ioan, „Simion Bărnuţiu. Suveranitate naţională şi integrare europeană”, Cluj-Napoca: Imprimeria „Ardealul” Cluj, 1998.

9. Goldiş, Vasile, „Simion Bărnuţiu”, în „Scrieri social-politice şi literare”, ediţie îngrijită de Mircea Popa şi Gheorghe Şora, Timişoare: Editura Facla, l976, pp. 258-260.

10. Iorga, Nicolae, „Simion Bărnuţ”, în „Oameni cari au fost”, Bucureşti: Editura pentru Literarură, 1967, pp.197-199. 1911.

11. Pandrea, Petre, „Filosofia politico-juridică a lui Simion Bărnuţiu”, Bucureşti: România Press, 2007.

12. Pantazi, Radu, „Simion Bărnuţiu”, în „Istoria filosofiei româneşti”, ediţia a II-a, vol. I, Editura Academiei R.S.R., 1985, pp. 340 – 363.

13. Pantazi, Radu, „Simion Bărnuţiu. Opera şi gândirea”, Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1967.

14. Plămădeală, Antonie, „Simion Bărnuţiu în epocă şi în vecii vecilor”, în „Dascăli de cuget şi simţire românească”, Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 1981, pp. 317-320.

15. Roşca, D.D., „Europeanul Bărnuţiu”, în „Oameni şi climate”, Cluj, 1971, pp. 73-101.

Journal Information

Target Group experts in the field of Romanian Law

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 149 149 10
PDF Downloads 45 45 4