Considerations on the Best Interests of the Child as a Principle of Exercising Parental Authority

Open access

Abstract

The principle of the best interests of the child is the basis for international or national normative documents adopted after the 1989 UN Convention on the Rights of the Child. They enshrine the prevalence of this principle in any decision that must be made with regard to the child, and regardless of its author.

In the matter of parental authority, the Romanian Civil Code subordinates parental rights and duties to this principle, placing the interests of the child above the interests of parents.

This study presents such aspects as referring to the principle of the best interests of the child, including from a historical perspective, while also emphasising concern in the doctrine for defining but also establishing criteria to appraise the best interests of the child, prior to the amendment of Law no. 272/2004 on the protection and promotion of children’s rights.

1. Bodoașcă T., Unele aspecte critice referitoare la necorelarea unor dispoziții din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu anumite norme din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, in “Dreptul” no. 5/2005

2. Bodoașcă T., Drăghici A., Puie I., Maftei I., Dreptul familiei, ediția a II- a, Editura Universul Juridic, București, 2013.

3. Ionașcu A., Mureșan M., Costin M. N., Ursa V., Filiația și ocrotirea minorilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1980

4. Oprescu M. A., Ocrotirea părintească, Editura Hamangiu, București, 2010

5. Dicționarul explicativ al limbii române (Dex), ediție revăzută și adăugită, Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan- Al. Rosetti”, Editura Univers Enciclopedic, București, 2016.

6. Drăghici A., Protecția juridică a drepturilor copilului, Editura Universul Juridic, București, 2013.

7. Bacaci Al., Dumitrache V.-C., Hageanu C. C., Dreptul familiei, ediția 7, Editura C. H. Beck, București, 201.

8. Hageanu C. C., Dreptul familiei și actele de stare civilă, Editura Hamangiu, București, 2012

9. Zlătescu V. D., Dreptul familiei și ocrotirea minorilor (Contribuție la studiul unor concepte și instituții juridice, dedicată Anului Internațional al Copilului), in “Revista română de drept” no. 9/1979.

10. Filipescu I. P., Noțiunea de interes al minorului și importanța determinării lui, în „Revista română de drept” no. 2/1988.

11. Frențiu G. C., Dreptul familiei. Practică judiciară conform noului Cod civil. Jurisprudență C.E.D.O., Editura Hamangiu, 2013.

12. Law no. 272/2004 on the protection and promotion of children’s rights

Journal Information

Target Group experts in the field of Romanian Law

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 124 124 10
PDF Downloads 70 70 5