Flowering dynamics and pollen production of Laburnum anagyroides Med. under the conditions of south-eastern Poland

Open access

Abstract

A study on the flowering biology and pollen production of the common laburnum (Laburnum anagyroides Med.) was conducted under the conditions of Lublin during the period 2004 - 2006. The flowering of this species began in the second 10-day period of May and lasted for 2.5 - 4 weeks. The flowers of common laburnum are borne in showy golden-yellow pendulous racemes. They develop successively, starting from the base and moving to the tip of an inflorescence. During the growing season, one shrub produces 800 to 3200 racemes, with 14 to 35 flowers in a single raceme. On average, the flowering duration for a raceme was 12.8 days and 8.7 days for a single flower. Throughout the study years, the shrubs proved to be most attractive in the third 10-day period of May when they reached full bloom.

The average weight of pollen produced was 6.08 mg per 10 flowers of Laburnum anagyroides, 14.02 mg per raceme, and 26.0 g per shrub. Pollen grains reached average dimensions of 24.01 μm × 24.26 μm.

Bodnarčuk L. I., Solomacha T. D., Illjaš A. M., Solomacha V. D., Gorovyj V. G. (1993) Atlas medonosnych roslyn Ukrainy. Urožaj. Kyiv. 268 pp.

Chater A. O. (1992) Laburnum anagyroides and Laburnum alpinum as hedge plants in Cardiganshire, v.c.46. Botanical Society of the British Isles Welsh Bulletin 52: 4-5.

Demianowicz Z. (1953) Rośliny miododajne. PWRiL. Warszawa.161 pp.

Díaz-Losada E., Ricciardelli D’Albore G., Saa-Otero M. P. (1998) The possible use of honeybee pollen loads in characterising vegetation. Grana 37(3): 155-163. DOI: 10.1080/00173139809362660

Dirr M. A. (1990) Manual of woody landscape plants: their identification, ornamental characteristics, culture, propagation, and uses. Stipes Publishing Company. Champaign. Illinois. 1007 pp.

Galloni M., Cristofolini G. (2003) Floral rewards and pollination in Cytiseae (Fabaceae). Plant Systematics and Evolution 238: 127-137. DOI: 10.1007/ s00606-002-0270-5

Galloni M., Podda L., Vivarelli D., Cristofolini G. (2007) Pollen presentation, pollen-ovule, and other reproductive traits in Mediterranean Legumes (Fam. Fabaceae - Subfam. Faboideae). Plant Systematics and Evolution 266: 147-164. DOI: 10.1007/ s00606-007-0526-1

Greinwald R., Bachmann P., Witte L., Czygan F. C. (1990) Cytisine-12-carboxy-ethylester, a quinolizidine alkaloid from Laburnum watereri and its occurrence in the leguminosae. Phytochemistry 29 (1): 3553-3554. DOI: 10.1016/0031-9422(90)85274-J Halbritter H. (2011) Laburnum anagyroides. Pal- Dat - Palynological Database. Society for the Promotion of Palynological Research in Austria. Available at: http://www.paldat.org/index.php?module=search&nav=sd&ID=108308&system=1&permalink=114419

Jabłoński B., Kołtowski Z. (1993) Badania wartości pszczelarskiej robinii akacjowej (Robinia pseudacacia L.). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 27: 65-80.

Jabłoński B., Kołtowski Z. (2000) Nektarowanie i wydajność miodowa roślin miododajnych w warunkach Polski. Część XI. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 44 (1): 205-211.

Johnson O., More D. (2009) Przewodnik Collinsa - Drzewa. Multico. Warszawa. 464 pp.

Kim T. W. (1987) Studies on Silvicultural Properties of Robinia pseudoacacia growing in Korea. In: Proceedings of 31st International Beekeeping Congress. Warsaw, Poland. 19-25 August 1987.

Kozłowski S., Swędrzyński A., Zielewicz W. (2011) Rośliny motylkowate w środowisku przyrodniczym. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie 11, 4(36): 161-181.

Krotoska T. (1958) Pory roku w życiu roślin. Obserwacje fenologiczne w zespołach roślin. PWN. Poznań. 70 pp.

Krüssmann G. (1984) Manual of cultivated broadleaved trees and shrubs. Vol. 2: E-Pro. Timber Press. Beaverton. Oregon. 445 pp.

Lewis G. P., Schrire B. D. (2003) Leguminoseae or Fabaceae? In: Klitgaard B. B., Bruneau A. (Eds.). Advances in Legume Systematics part 10. Higher Level Systematics. Royal Botanical Gardens. Kew. pp. 1-3.

Lipiński M. (2010) Pożytki pszczele. Zapylanie i miododajność roślin. PWRiL Warszawa and Sądecki Bartnik Stróże. 320 pp.

López J., Rodríguez-Riaño T., Ortega-Olivencia A., Devesa J. A., Ruiz T. (1999) Pollination mechanism and pollen-ovule ratios in some Genistae (Fabaceae) from Southwestern Europe. Plant Systematics and Evolution 216(1): 23-47. DOI: 10.1007/ BF00985099

Łukasiewicz A. (1984) Potrzeba ujednolicenia metodyki fenologicznej w polskich ogrodach botanicznych i arboretach. Wiadomości Botaniczne 28(2): 153-158.

Pritsch G. (2007) Bienenweide. Franckh-Kosmos Verlags. Stuttgart. 166 pp..

Sá-Otero M. P. de, Armesto-Baztán S., Díaz-Losada E. (2007) Initial data on the specific heterogeneity found in the bee pollen loads produced in the Pontevedra region (north-west Spain). Grana 46(4): 300-310. DOI: 10.1080/00173130701776490

Scheller V. H. (1974) Die Bestimmungsmerkmale der kultivierten Laburnum-Arten. Mittelungen der Deutsche Dendrologischen Gesellschaft. 67: 45-51.

Seneta W., Dolatowski J. (2012) Dendrologia. PWN. Warszawa. 544 pp.

Sparks T. H., Jeffree E .P., Jeffree C. E. (2000) An examination of the relationship between flowering times and temperature at the national scale using long-term phenological records from the UK. International Journal of Biometeorology 44(2): 82-87. DOI: 10.1007/s004840000049

Stawiarz E., Wróblewska A. (2010) Melissopalynological analysis of multifloral honeys from the Sandomierska Upland area of Poland. Journal of Apicultural Science 54(1): 65-75.

Szentesi Á., Wink M. (1991) Fate of quinolizidine alkaloids through three trophic levels: Laburnum anagyroides (Leguminosae) and associated organisms. Journal of Chemical Ecology 17(8): 1557-1573. DOI: 10.1007/BF00984688

Szklanowska K., Dąbska B. (1993) Sugars and Pollen Yield of Some Trees and Shrubs from Fabaceae Family. Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska, sectio EEE, Horticultura 1(13): 130-106.

Thorp R. W. (2000) The collection of pollen by bees. Plant Systematics and Evolution 222: 211-223. DOI: 10.1007/bf00984103

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. (2012) Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. 196 pp.

Tütüncü S., Dane F., Tütüncü S. (2007) Examination of Pollen Morphology of Some Exotic Trees and Shrubs Found in the Gardens of Edirne (European Turkey) I. Journal of Applied Biological Sciences 1(2): 45-55.

Warakomska Z. (1972) Badania nad wydajnością pyłkową roślin. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 16: 63-90.

Wasson E. (2001) Trees and shrubs: illustrated A-Z of over 8500 plants. Global Book Publishing.

Willoughby, NSW, Australia. 928 pp.

Wojciechowski M. F. (2003) Reconstructing the phylogeny of legumes (Leguminosae): an early 21st century perspective. In: Klitgaard B. B., Bruneau A. (Eds.). Advances in Legume Systematics part 10. Higher Level Systematics. Royal Botanical Gardens. Kew. pp. 5-35.

Wróblewska A. (1991) Attractiveness of Phaseolus L. flowers for pollinating insects. Acta Horticulturae 288: 321-325.

Wróblewska A. (1997) Wartość pszczelarska i oblot przez owady lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.). In: Lędźwian siewny - agrotechnika i wykorzystanie w żywieniu zwierząt i ludzi: międzynarodowe sympozjum naukowe. Lublin - Radom, Poland. 9-10 June 1997. pp. 23-26.

Wróblewska A. (2002) Rośliny pożytkowe Podlasia w świetle analizy pyłkowej produktów pszczelich. Rozprawy Naukowe - Akademia Rolnicza w Lublinie 264: 1-83.

Wyman D. (1949) A continuation of the Bulletin of Popular Information of the Arnold Arboretum, Harvard University. Arnoldia 9(5-6): 17-28.

Zander E. (1935) Beiträge zur Herkunftsbestimmung bei Honig. I Reichsfachgrupp Imker. Berlin. 343 pp.

Journal of Apicultural Science

The Journal of Research Institute of Horticulture and Apicultural Research Association

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 0.75
5-year IMPACT FACTOR: 1.007

CiteScore 2017: 0.92

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.345
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.461

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 115 111 13
PDF Downloads 53 52 7