Prolegomena to the Romanian Sociology and Historiography of Food

Open access

Abstract

This article examines the dietary habits of the predominantly rural (and also urban) population from Romania, in the nineteenth and twentieth centuries. In order to access valid data regarding the diet of the local population, we used the analysis of social documents: journals and memoirs of foreign travelers transiting the Romanian Principalities (Wallachia and Moldavia) throughout the nineteenth century, respectively the monographic research of the Sociological School of Bucharest published mainly in the magazine called Sociologie Românească (1936-1942). At various points in time, we employed comparisons between the diet of the people from urban and rural environments, or between the food regimens of adults and children, correlations between the dietary habits and health status of the population, and between the dietary habits from Romania and those from other European and South American countries. A reading of the current article reveals certain a continuity, for hundreds of years, concerning the deficient dietary regimen of the Romanian peasant, who relied heavily on mămăligă, eaten together with several dairy products. Another conclusion is that, in the rural environment, food scarcity was not economically conditioned: even in the relatively prosperous households that were supplied with all the necessary aliments, women prepared plain, tasteless dishes, because they did not know how to cook. And finally, from a theoretical perspective, in this article we aim to address the rural roots of Romanian historiography and sociology of food (which we shall attempt to examine against similar scientific approaches from Western Europe).

Arhivele Naţionale ale Romaniei (2015) Mesele de odinioară: de la Palatul Regal la Târgul Moşilor. Bucureşti: Corint Books.

Bărbat, A. (1938) ‘Inventarul şi bugetul real al unei gospodării ţărăneşti din Ţara Oltului’. Sociologie Românească, 3(1-3): 27-31.

Bărbulescu, C. (2015) România medicilor: medici, ţărani şi igienă rurală în România de la 1860 la 1910. Bucureşti: Editura Humanitas.

Beardsworth, A. and Keil, T. (2002) Sociology on the Menu: An Invitation to the Study of Food and Society. Oxford [UK]: Routledge.

Bucur, B. (2008) Devălmăşia valahă (1716-1828): o istorie anarhică a spaţiului românesc. Piteşti: Editura Paralela 45.

Bucur, B. (2011) ‘Insights into the Politico-Administrative Dimension of Interwar Romania. A Perspective of the Gustian Monographic Sociology’. Styles of Communication, 3(1): 5-25.

Bucur, B. (2013a) ‘The Bucharest School of Sociology and the Failure of the Interwar Community Development Project’. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 6(2): 93-104.

Bucur, B. (2013b) ‘Manifestările politico-administrative in cercetările monografice ale Şcolii Sociologice de la Bucureşti’. In Sandu, D. şi Rusu I.-A. (eds.) Zece teme de nişă în explorările tinerilor sociologi, pp. 81-96. Bucureşti: Editura Trei.

Bucur, B. (2016a) ‘A Hypothesis on the Origin and Synchrony of the Romanian and Western Medical Sociology’. Sociologie Românească, 14(1): 7-22.

Bucur, B. (2016b) Jean Pangal, documente inedite: 1932-1942: contribuţii la analiza reţelelor sociale istorice. Bucureşti: Rao.

Buşă, D. (2009) Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea [1847-1851], 5. [Academia Romană: Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”]. Bucureşti: Editura Academiei Romane.

Buşă, D. (2010) Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea [1852-1856], 6. [Academia Romană: Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”]. Bucureşti: Editura Academiei Romane.

Buşă, D. (2012) Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea [1857-1861], 7. [Academia Romană: Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”]. Bucureşti: Editura Academiei Romane.

Buşă, D. (2013) Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea [1862-1866], 8. [Academia Romană: Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”]. Bucureşti: Editura Academiei Romane.

Corrigan, P. (1997) The Sociology of Consumption: An Introduction. London [UK]: Sage.

Carolan, M. (2012) The Sociology of Food and Agriculture. Oxford [UK]: Routledge.

Cernovodeanu, P. (2006) Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea [1831-1840], 3. [Academia Romană: Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”]. Bucureşti: Editura Academiei Romane.

Cernovodeanu, P. (2007) Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea [1841-1846], 4 [Academia Romană: Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”]. Bucureşti: Editura Academiei Romane.

Cressin, A. (1937) ‘Starea fizică şi alimentaţia şcolarilor in Romania’. Sociologie Românească, 2(5-6): 211-215.

Donahue, J. (2015) Food and Drink in Antiquity: A Sourcebook: Readings from the Graeco-Roman World. London [UK]: Bloomsbury.

Florescu, F. (1937) ‘Cetele de secerătoare din Cuhea-Maramureş’. Sociologie Românească, 2(11-12): 507-511.

Galitzi, C. (1939) ‘Serviciul Social in Chili’. Sociologie Românească, 4(1-3): 24-30.

Georgescu, D.C. (1936) ‘Problema alimentaţiei ţărăneşti’. Sociologie Românească, 1(2): 6-10.

Georgescu, M. (1938) ‘Institutele Sociale Regionale’. Sociologie Românească, 3(7-9): 388-392.

Georgescu, D.C. (1939) ‘Realitatea romanească’. Sociologie Românească, 4(1-3): 314-319.

Germov, J. and Williams L. (2008) A Sociology of Food and Nutrition: The Social Appetite. Oxford [UK]: Oxford University Press.

Golopenţia, A. (1938) ‘Popoarele vecine’. Sociologie Românească, 3(10-12): 597-599.

Gusti, D. (1938) ‘Starea de azi a satului romanesc: intaiele concluzii ale cercetărilor intreprinse in 1938 de Echipele Regale Studenţeşti’. Sociologie Românească, 3(10-12): 431-436.

Gusti, D. (1946) Sociologia militans: cunoaştere şi acţiune în serviciul naţiunii. [Cunoaştere, 1]. Bucureşti: Fundaţia Regele Mihai I.

Herseni, T. (1936) ‘Expoziţia de lucru a Echipelor Regale Studenţeşti’. Sociologie Românească, 1(1): 35-42.

Herseni, T. and Truszkowski, W. (1940) ‘Plan pentru cercetarea obiceiurilor alimentare ţărăneşti’. In Gusti, D. (ed) Indrumări pentru monografiile sociologice, pp. 101-107. Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Sociale al Romaniei.

Ionescu, T. (1937) ‘Plasele sanitare model: Gilău şi Tomeşti: importanţa lor pentru experimentarea unei acţiuni sanitare preventive’. Sociologie Românească, 2(9-10): 443-454.

Klein, J. and Murcott, A. (2014) Food Consumption in Global Perspective: Essays in the Anthropology of Food in Honour of Jack Goody. London [UK]: Palgrave Macmillan.

Lenghel-Izanu, P. (1939) ‘Alimentaţia şi imbrăcămintea in Barsana, Maramureş’. Sociologie Românească, 4(4-6): 271-275.

Manuilă, V. (1939) ‘Pauperismul şi criza familială intr’un cartier mărginaş al Bucureştilor (Tei)’. Sociologie Românească, 4(4-6): 170-178.

Marinescu, A. (2016) ‘Sociologia alimentaţiei: teorii, perspective şi tendinţe contemporane’. Bucureşti: Tritonic.

Mărculescu-Dunăre, T. (1939) ‘Pescarii din Turtucaia’. SociologieRomânească, 4(4-6): 243-252.

McIntosh, W.A. (1996) Sociologies of Food and Nutrition. New York [USA]: Plenum Press.

Mennell, S., Murcott, A. and van Otterloo, A.H. (1992) The sociology of food: eating, diet, and culture. London [UK]: Sage.

Moldovan, R.E. (1942) ‘Vieaţa economică a comunei Suseni’. Sociologie Românească, 4(7-12): 445-457.

Morariu, T. (1942) ‘Păstoritul in Alpii francezi şi in Carpaţi’. Sociologie Românească, 4(7-12): 375-393.

Murcott, A., Belasco, W. and Jackson, P. (2013) The Handbook of Food Research. London [UK]: Bloomsbury.

Popoiu, P. (2010) Drăguş după 80 de ani la prima campanie monografică, 2. Craiova: Editura Universitaria.

Ritzer, G. (2001) Explorations in the Sociology of Consumption: Fast Food, Credit Cards and Casinos. London [UK]: Sage.

Stahl, H.H. (1939) Nerej: un village d’une région archaique: monographie sociologique, 1. Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Sociale al Romaniei.

Symons, M. (1994) ‘Simmel’s Gastronomic Sociology: an Overlooked Essay’. Food and Foodways, 5(4): 333-351.

Şcoala de comandante Broşteni-Neamţ (1939) ‘Familia şi copilul intr’un sat din Neamţ (Holda)’. Sociologie Românească, 4(4-6): 217-242.

Ştirbu, T.A. (1938) ‘Vălenii de langă Prut’. Sociologie Românească, 3(10-12): 518-521.

Trentmann, F. (2012) The Oxford Handbook of the History of Consumption. Oxford [UK]: Oxford University Press.

Vidican, A. (1938) ‘Alimentaţia copiilor de şcoală la Căianul-Mic - Someş’. Sociologie Românească, 3(7-9): 381-382.

Vintilescu, I. (1937) ‟Merişor, un sat de ‘momarlani’ de pe pragul porţii sud-estice a Ţării Haţegului”. Sociologie Românească, 2(11-12): 502-507.

White, W.C. (1995) Food and Society: A Sociological Approach. Lanham [MD, USA]: Rowman & Littlefield.

Zane, G. (1938) ‘Anchetele monografice asupra economiei familiare ţărăneşti ale Seminarului de Economie Politică a Universităţii din Iaşi’. Sociologie Românească, 3(10-12):549-555.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 149 149 8
PDF Downloads 65 65 5