Of Mice and Men, and of Things in the Legal Sense

Open access

Abstract

This paper aims to describe one part of the issue - the fact that a living ani­mal is not a thing. Does that mean that one could not “own” an animal, or perhaps that an animal as a subject of rights? Will it be liable for damage it causes? The author believe that the provision specifically aims at pets and it is a pity that it is not explicitly men­tioned. The different attitude of legislator is also reflected in compensation for damage, which now involves a special material element of compensation for damage caused by and to an animal. These and other aspects are addressed in this paper.

Boháček, Miroslav. Nástin Přednášek O Soukromém Právu Římském. Úvod - Práva Věcná. Prague: Own Publ, 1945, P. 58.

Dohnal, Jakub. Škoda Způsobená Zvířetem. Právní Rozhledy, 2015, No 4, P. 126.

Eliáš, Karel. Věc Jako Pojem Soukromého Práva. Právní Rozhledy, 2007, No 4, P. 119.

Gaius. Učebnice Práva Ve Čtyřech Knihách. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. P. 78. Incorporeal Things Include E.G. Ususfruct.

Gnieweek, Edvard Et Al. Kodeks Cywilny. Komentarz. 4th Ed. Warzsawa: C.H.Beck, 2011. P. 111.

Hulmák, Milan Et Al. Občanský Zákoník Vi. Závazkové Právo. Zvláštní Část (§ 2055-3014). Prague: C. H. Beck, 2014, P. 1631.

Klein, Šimon. Zvíře Není Věc, Aneb Co Přináší § 494 Noz? Ad Notam, 2013, No 5, P. 18.

Knapp, Viktor, Plank, Karol. Et Al. Učebnice Československého Občanského Práva. Vol. I. Prague: Orbis, 1965. P. 148.

Kopáč, Ladislav. Zákoník Mezinárodního Obchodu. Komentář. Prague: Panorama, 1984. P. 38.

Kratochvíl, Zdeněk Et Al. Nové Občanské Právo. Prague: Orbis, 1965, P. 186.

Melzer, Filip. Co Působí Problémy Při Náhradě Škody. Právní Rádce, 2015, No 2, P. 42.

Melzer, Filip. Metodologie Nalézání Práva. Úvod Do Právní Argumentace. 2nd Ed. Prague: C. H. Beck, 2011. P. 116.

Melzer, Filip, Tégl, Petr. Občanský Zákoník. Velký Komentář. § 419-654. Velký Komentář. Prague: Leges, 2014, Pp. 234-235.

Pelikánová, Irena. Úvaha O Věcech V Právním Smyslu. Právní Praxe V Podnikání, 1995, No 11, P. 5.

Krčmář, Jan. Právo Občanské. 4th Edition, Prague: Knihovna Sborníku Věd Právních A Státních, 1946. P. 174.

Randa, Antonín. Právo Vlastnické Dle Rakouského Práva V Pořádku Systematickém. Prague: Česká Akademie Pro Vědy, Slovesnost A Umění, 1922. Pp. 112-113. (Reprint Aspi).

Rouček, František, Sedláček, Jan Et Al. Komentář K Československému Obecnému Zákoníku Občanskému A Občanské Právo Platné Na Slovensku A V Podkarpatské Rusi. Vol. Ii. 1st Edition. Prague: V. Linhart, 1935. (Reprint Of The Original Edition, Aspi, 2002) P. 8.

Rummel, Peter Et Al. Kommentar Zum Allgemeinem Bürgerlichen Gesetzbuch In Zwei Bänden. 3. Neub. Auf. Wien: Manz

Sommer, Otakar. Učebnice Soukromého Práva Římského. Ii. Díl. Prague: Všehrd, 1946. P. 179-180. (Reprint Wolters Kluwer).

Stuna, Stanislav, Švestka, Jiří. K Pojmu Věc V Právním Smyslu V Návrhu Nového Občanského Zákoníku. Právní Rozhledy, 2011, No 10, P. 368.

Selucká, Markéta. Res Iuris A Instrumentum V Rámci Oz A Návrhu Oz. Časopis Pro Právní Vědu A Praxi, 2007, No 4, P. 296.

Spáčil, Jiří. Současné Problémy Vlastnického Práva. Právní Rozhledy, 2006, No 2., P. 66.

Tégl. Petr. Nad Novým Kodexem Soukromého Práva. Obchodní Právo, 2012, No 3, P. 84.

Tégl, Petr. Stručný Nástin Úpravy Věcných Práv V Návrhu Nového Občanského Zákoníku, 1. Část - Obecné Výklady, Veřejné Seznamy, Držba, Vlastnické Právo. Obchodní Právo, 2012, No 3., P. 91.

Wasilkowski, Jacek. Zarys Prawa Rzeczowego. Warzsawa: Pwn, 1963. P. 8-9.

Journal Information

Target Group researchers and experts in the field of International law and EU Law

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 60 60 11
PDF Downloads 44 44 9