Resilience of metropolitan, urban and rural regions: a Central European perspective

Open access

Abstract

In this article, we examine a relationship between population/economic size and resilience of Czech regions. More specifically, we ask if there are any significant differences among metropolitan cores and hinterlands, urban regions and rural regions in (post)crisis economic development in the period 2009–2013. Three aspects of resilience were considered: volatility of unemployment, renewal (increase in economic performance compared to other regions) and reorientation (measured by the intensity of structural changes in total employment). We found relatively small differences among particular types of regions and high intra-group heterogeneity. Specialized industrial urban regions exhibited the fastest economic growth in the (post)crisis period. Metropolitan cores lagged slightly behind, but experienced relatively stable economic development. Although rural regions exhibited the highest unemployment volatility, they did not lag behind in terms of value added growth. Regional resilience in a small open economy like Czechia seems to be predominantly driven by extraregional factors such as the position in global production networks and economic performance in particular industries or large transnational corporations.

Beaudry C, Schiffauerova A (2009) Who's right, Marshall or Jacobs? The localization versus urbanization debate. Research Policy 38(2): 318–337.

Blažek, J., Žížalová, P., Rumpel, P., Skokan, K. (2011) Where does the knowledge for knowledge-intensive industries come from? The case of biotech in Prague and ICT in Ostrava, European Planning Studies 19(7): 1277–1303.

Blažek, J., Netrdová, P. (2012a) Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti. Geografie 117(3): 266-288.

Blažek, J., Netrdová, P. (2012b) Regional unemployment impacts of the global financial crisis in the new member states of the EU in Central and Eastern Europe. European Urban and Regional Studies 19(1): 42-61.

Blažek J, Bečicová I (2016) The takover of Pragues’s banking cluster by multinational groups from an evolutionary perspectie. Geografie 121(2): 254–278.

ČSÚ (2009) Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za rok 2009. Český statistický úřad, Praha.

ČSÚ (2013) Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví za rok 2013. Český statistický úřad, Praha.

ČSÚ (2016) Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2016. Český statistický úřad, Praha.

Davies S (2011) Regional resilience in the 2008–2010 downturn: comparative evidence from European countries. Cambridge Journal of Regions, Economy and Socienty 4: 369–382.

Di Caro P (2015) Testing and eplaining economic resilience with an application to Italian regions. Papers in Regional Science 1–21.

Dissart C J (2003) Regional Economic Diversity and Regional Economic Stability: Research Results and Agenda. International Regional Science Review 26(4): 423–446.

Duranton G, Puga D (2001) Nursery cities. American Economic Review 91: 1454–1475.

Ezcurra R (2011) Unemployment Volatility and Regional Specialization in the European Union. Regional Studies 45(8): 1121–1137.

Fitjar R D, Rodríguez-Pose A (2013) Buzz, archipelago economies and the future of intermediate and peripheral areas in a spiky world. European Planning Studies 21: 355–372.

Frenken K, Oort Van F, Verburg T (2007) Related Variety, Unrelated Variety and Regional Economic Growth. Regional Studies 41(5): 685–697.

Hampl M. (2005) Geografická organizace společnosti v České Republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, Praha.

Henning, M., Stam, E., Wenting, R. (2013) Path dependence research in regional economic development: Cacophony or knowledge accumulation? Regional Studies 47: 1348–1362.

Hill E, St. Clair T, et al (2011) Economic shocks and regional economic resilience – working paper. Building Resilient Regions, UC Berkeley Institute of Governmental Studies, California.

Hruška V (2014) Ekonomická resilience venkovských lokalit Moravskoslezského kraje v transformačním období. In: Raška P, Hruška V (eds.) Adaptabilita a resilience. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, pp. 79–102.

Christopherson S, Michie J, Tyler P (2010) Regional resilience: theoretical and empirical perspective. Cambridge Journal of Regions, Economy and Socienty 3(1): 3–10.

Kemeny T, Storper M (2015) Is Specialisation Good for Regional Economic Development? Regional Studies 49(6): 1003-1018.

Kiss, E. (2012) The impacts of the economic crisis on the spatial organization of Hungarian industry. European Urban and Regional Studies 19(1): 62–76.

Korec, P., Ondoš, S., Rusnák, J. (2016) Regionálne disparity na Slovensku: niekol’ko poznámok k ich bádaniu. Acta Geographica Universitatis Carolinae 60(2): 257–293.

Kraft S, Halás M, Vančura M (2014) The Delimitation of Urban Hinterlands Based on Transport Flows: A Case Study of Regional Capitals in The Czech Republic. Moravian Geographical Reports 22(1): 24–32.

Lee N (2012) Grim down South? The Determinants of Unemployment Increases in British Cities in the 2008–2009 Recession. Regional Studies 46: 1761–1778.

Maier K, Franke D (2015) Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku 2001–2011. Sociologický časopis 51(1): 89-124

Martin R (2012) Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography 12: 1–32.

Martin R, Sunley P (2006) Path dependence and regional economic evolution. Journal of Economic Geography 6(4): 395–437.

Martin R (2010) Rethinking regional path-dependence: From lock-in to evolution. The 2009 Roepke Lecture in Economic Geography. Economic Geography 86: 1–27.

Martin R, Sunley P, Tyler P (2015) Local growth evolutions: recession, resilience and recovery. Journal of Economic Geography 8(2): 141–148.

Martin R, Sunley P, Gardiner B, Tyler P (2016) How Regions React to Recessions: Resilience and the Role of Economic Structure. Regional Studies 50(4): 561–585.

Masik G, Rzyski S (2014) Resilience of Pomorskie region to economic crisis. Bulletin of Geography 25: 129–141.

Melizia EE, Ke S (1993) The fluence of economic diversity on unemployment and stability. Journal of Regional Science 33(2): 221–235.

MLSA (2014) Gateway of the Czech Ministry of Labour and Social Affairs. Ministry of Labour and Social Affairs, Available online at: (http://portal.mpsv.cz) (accessed on April 2017).

Monsson KCH (2015) Resilience in the city-core and hinterland: The case of Copenhagen. Sage journals 30(2): 191–214.

OECD (2012) Redefining Urban: a new way to measure metropolitan areas. OECD, New York.

Pauhofová, I., Želinský, T. (2015) Regionálné aspekty príjmovej polarizácie v Slovenskej republike. Politická ekonomie 6: 778-796.

Pavlík, A. (2016) Odolnost českých nemetropolitních regionů. In: Výroční konference ČGS 2016: Geografické myšlení jako aktuálně společenská výzva 5.9.2016. Jihočeská univerzita, České Budějovice, pp.204-216.

Pavlínek, P., Ženka, J. (2010) The 2008-2009 automotive industry crisis and regional unemployment in Central Europe. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3: 349-365.

Phelps AN, Ozawa T (2003) Contrasts in agglomeration: proto-industrial, industrial and postindustrial forms compared. Progress in human geography 27(5): 583–604.

Pileček J, Červený M, Klíma J (2010) Vybrane poznatky dopadu hospodařske krize na situaci jednotlivých regionů Česke republiky. In: Ministerstvo pro místní rozvoj (ed.) Výzkum pro řešení regionálních disparit v České republice. Ostrava, pp. 53–62.

Rodríguez-Pose A, Fratesi U (2003) Regional Economic Cycles and the Emergence of Sheltered Economies in the Periphery of the EU – discussion paper. University of Jyväskylä, Jyväskylä.

Slach O, Ženka J (2017) Post-Crisis Spatial Development of Creative Industries – Evidence from Czechia In: Chapain C, Stryjakiewicz T (2017) Creative Industries in Europe. Springer International Publishing, Cham.

Sýkora L, Mulíček O (2012) Urbanizace a suburbanizace v Česku na počátku 21. století. Urbanismus a územní rozvoj XV(5): 27–38.

Toušek V, Novák V (2012) Ekonomická krize a trh práce v České republice. Regionální studia 1: 38-52.

Ženka J, Novotný J, Slach O, Květoň V (2015) Industrial specialization and economic performance: A case of Czech microregions. Norwegian Journal of Geography 69(2): 67–79.

Ženka J, Novotný J, Slach O, Ivan I (2017) Spatial Distribution of Knowledge-Intensive Business Services in a Small Post-Communist Economy. Journal of the Knowledge Economy: 1–22.

GeoScape

The Journal of Jan Evangelista Purkyne University in Ústí nad Labem

Journal Information

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 186 186 18
PDF Downloads 119 119 15