Deep contact of the Bohemian Massif and Western Carpathians as seen from density modeling

Open access

Abstract

Density modelling was carried out along five profiles oriented across the expected deep contact between the Bohemian Massif and the Internal Western Carpathians in western Slovakia. The density models reveal the continuation of the Bohemian Massif beneath the External and Internal Western Carpathians tectonic units. The eastern margin of the Bohemian Massif is situated at depth south-east of the surface outcrops of the Pieniny Klippen Belt and changes its position in the surveyed area. The contact of the Internal Western Carpathians with the Bohemian Massif and External Western Carpathians is subvertical. This sharp contact is manifested as the transtension to extension zone towards the surface.

Alasonati Tašárová Z., Bielik M., Götze H.J. 2008: Stripped image of the gravity field of the Carpathian–Pannonian region based on the combined interpretation of the CELEBRATION 2000 data, Geol. Carpath. 59, 3, 199–209.

Alasonati Tašárová Z., Afonso J.C., Bielik M., Götze H.J., Hók J. 2009: The lithospheric structure of the Western Carpathian–Pannonian region based on the CELEBRATION 2000 seismic experiment and gravity modeling. Tectonophysics 475, 454–469.

Alasonati Tašárová Z., Fullea J., Bielik M., Środa P. 2016: Lithospheric structure of Central Europe: Puzzle pieces from Pannonian Basin to Trans-European Suture Zone resolved by geophysical–petrological modelling. Tectonics 35, 1–32.

Began A., Hanáček J., Mello J. & Salaj J. 1984: Geological map of Myjavská pahorkatina Hills, Brezovské and Čachtické Karpaty Mts. State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava.

Bezák V., Broska I., Ivanička J., Reichwalder P., Vozár J., Polák M., Havrila M., Mello J., Biely A., Plašienka D., Potfaj M., Konečný V., Lexa J., Kaličiak M., Žec B., Vass D., Elečko M., Janočko J., Pereszlényi M., Marko F., Maglay J. & Pristaš J. 2004: Tectonic map of the Slovak Republic (scale 1:500,000). State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava.

Bezák V., Pek J., Vozár J., Bielik M. & Vozár J. 2014: Geoelectrical and geological structure of the crust in Western Slovakia. Stud. Geophys. Geod. 58, 473‒488.

Biela A. 1978: Deep drilling in the covered areas of the Inner Western Carpathians. Regionálna Geológia Záp. Karpát 10, State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, 1‒224 (in Slovak).

Bielik M. 1988: A preliminary stripped gravity map of the Pannonian Basin. Phys. Earth Planet. Inter. 51, 185–189.

Bielik M. 1995: Continental convergence in the Carpathian region by density modelling. Geol. Carpath. 46, 3‒12.

Bielik M. 1998: Analysis of the gravity field in the Western and Eastern Carpathian junction area: density modelling. Geol. Carpath. 49, 75–83.

Bielik M., Šefara J., Kováč M., Bezák V. & Plašienka D. 2004: The Western Carpathians — interaction of Hercynian and Alpine processes. Tectonophysics 393, 63–86.

Bielik M., Makarenko I., Starostenko V., Legostaeva O., Dérerová J., Šefara J. & Pašteka R. 2005: New 3D gravity modeling in the Carpathian–Pannonian region. Contrib. Geophys. Geod. 35, 1, 65–78.

Bielik M., Makarenko I., Csicsay K., Legostaeva O., Starostenko V., Savchenko A., Šimonová B., Dérerová J., Fojtíková L., Pašteka R. & Vozár J. 2018: The refined Moho depth map in the Carpathian–Pannonian region. Contrib. Geophys. Geod. 48, 2, 179–190.

Biely A., Bezák V., Elečko M., Gross P., Kaličiak M., Konečný V., Lexa J., Mello J., Nemčok J., Potfaj M., Rakús M., Vass D., Vozár J. & Vozárová A. 1996: Explanations to Geological map of Slovakia 1:500,000. State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, 1–76 (in Slovak with English summary).

Brückl E., Bodoky T., Hegedüs E., Hrubcová P., Gosar A., Grad M., Guterch A., Hajnal Z., Keller G.R., Špičák A., Šumanovac F., Thybo H., Weber F. & ALP 2002 Working Group 2003: ALP 2002 seismic experiments. Stud. Geophys. Geod. 47, 671–679.

Brückl E., Bleibinhaus F., Gosar A., Grad M., Guterch A., Hrubcová P., Keller G.R., Majdański M., Šumanovac F., Tiira T., Yliniemi J., Hegedűs E. & Thybo H. 2007: Crustal structure due to collisional and escape tectonics in the Eastern Alps region based on profiles Alp01 and Alp02 from the ALP 2002 seismic experiment. J. Geophys. Res. 112, 1–25, B06308.

Brückl E., Behm M., Decker K., Grad M., Guterch A., Keller G.R. & Thybo H. 2010: Crustal structure and active tectonics in the Eastern Alps. Tectonics 29, 1–17, TC2011.

Buday T. & Suk M. 1989: The problem of contact between the Bohemian Massif and the Western Carpathians. In: Ibrmajer J. & Suk M. (Eds.): Geophysical patter of Czechoslovakia. Ústřední ústav geologický, Praha, 296–308.

Bucha V. & Blížkovský M. (Eds.) 1994: Crustal structure of the Bohemian Massif and the West Carpathians. Springer-Verlag and Academia, Berlin, Heidelberger, New York and Praha, 177–188.

Christensen N.I. & Mooney W.D. 1995: Seismic velocity structure and composition of the continental crust: A global view. J. Geophys. Res., 100, 9761–9788.

Dérerová J., Zeyen H., Bielik M. & Salman K. 2006. Application of integrated geophysical modeling for determination of the continental lithospheric thermal structure in the eastern Carpathians. Tectonics 25, 3, 1–12, TC3009.

Dudek A. 1980: The crystalline basement block of the Outer Carpathians in Moravia. Rozpravy Československé Akademie Věd 90, 1–85.

Eliáš M. & Uhmann J. 1968: Densities of the rocks in Czechoslovakia. Geological Survey, Prague, 1–84.

Fodor L. 1995: From transpression to transtension: Oligocene–Miocene structural evolution of the Vienna basin and the East Alpine–Western Carpathian junction. Tectonophysics 242, 151–182.

Fordinál K. (Ed.), Maglay J., Elečko M., Nagy A., Moravcová M., Vlačiky M., Kučera M., Polák M., Plašienka D., Filo I., Olšavský M., Buček S., Havrila M., Kohút M., Bezák V. & Németh Z. 2012a: Geological map of the Záhorská nížina Lowland 1:50,000. [Geologická mapa Záhorskej nížiny 1:50 000.] State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava.

Fordinál K. (Ed.), Maglay J., Elečko M., Nagy A., Moravcová M., Vlačiky M., Kohút M., Németh Z., Bezák V., Polák M., Plašienka D., Olšavský M., Buček S., Havrila M., Hók J., Pešková I., Kucharič Ľ., Kubeš P., Malík M., Baláž P., Liščák P., Madarás J., Šefčík P., Baráth I., Boorová D., Uher P., Zlinská A. & Žecová K. 2012b: Explanations to geological map of the Záhorská nížina Lowland. State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, 1–232 + I–XIII Phototables (in Slovak with English summary).

Fusán O., Biely A., Ibrmajer J., Plančár J. & Rozložník L. 1987: Pre-Tertiary basement of the Inner Western Carpathians. [Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát.] State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, 1–03 (in Slovak with English summary).

Geological map of Slovakia M 1:50,000 2013: State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava. Available online: http://mapservergeology.sk/gm50js.

GM-SYS® User’s Guide for version 4.9. 2004: Northwest Geophysical Associates Inc., Corvallis,1–101.

Grad M., Guterch A., Keller G.R., Janik T., Hegedüs E., Vozár J., Slaczka A., Tiira T. & Yliniemi J. 2006: Lithospheric structure beneath trans-Carpathian transect from Precambrian platform to Pannonian Basin: CELEBRATION 2000 seismic profile CEL05. J. Geophys. Res. 111, 1–23, B03301.

Grecula P. & Roth Z. 1978: Kinematic model of the West Carpathians. Sbor. Geol. Věd, Geologie, 32, 49‒73.

Grinč M., Zeyen H., Bielik M. & Plašienka D. 2013: Lithospheric structure in Central Europe: Integrated geophysical modelling. J. Geodyn. 66, 13–24.

Hók J., Pešková I. & Potfaj M. 2009: Lithostratigraphy and tectonic position of the Drietoma Unit (Western part of the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians). [Litostratigrafická náplň a tektonická pozícia drietomskej jednotky (západný úsek bradlového pásma.] Mineralia Slovaca 41, 313‒320 (in Slovak with English summary).

Hók J., Šujan M. & Šipka F. 2014: Tectonic division of the Western Carpathians: an overview and a new approach. Acta Geologica Slovaca 6, 135–143 (in Slovak with English summary).

Hók J., Kováč M., Pelech O., Pešková I., Vojtko R. & Králiková S. 2016: The Alpine tectonic evolution of the Danube Basin and its northern periphery (southwestern Slovakia). Geol. Carpath. 67, 495‒505.

Hrubcová P. & Środa P. 2015: Complex local Moho topography in the Western Carpathians: Indication of the ALCAPA and the European Plate contact. Tectonophysics 638, 63‒81.

Hrubcová P., Środa P., Špičák A., Guterch A., Grad M., Keller G.R., Brückl E. & Thybo H. 2005: Crustal and uppermost mantle structure of the Bohemian Massif based on CELEBRATION 2000 data. J. Geophys. Res. 110, 1–21, B11305.

Hrubcová P., Środa P. & CELEBRATION 2000 Working Group 2008: Crustal structure at the easternmost termination of the Variscan belt based on CELEBRATION 2000 and ALP 2002 data. Tectonophysics 460, 55–75.

Hrubcová P., Środa P., Grad M., Geissler W.H., Guterch A., Vozár J., Hegedüs E. & SUDETES 2003 Working Group, 2010: From the Variscan to the Alpine Orogeny: crustal structure of the Bohemian Massif and the Western Carpathians in the light of the SUDETES 2003 seismic data Geophys. J. Int. 183, 611–633.

Ibrmajer J., Suk M., Bližkovský M., Buday T., Cidlinský K., Čekan V., Čermák V., Daňko J., Filo M., Fusán O., Hrouda F., Kocák A., Král M., Krs M., Kubeš P., Lizoň I., Manová M., Marušiak I., Matolín I., Mořkovský M., Muška P., Novotný A., Obernauer D., Orlický O., Oujezdská V., Píchová E., Pokorný L., Stránska M., Šalanský K., Tkáč J., Uhmann J., Venhodová D. & Weiss J. 1989: Geophysical picture of the ČSSR. 1st. edition. ÚÚG, Praha, 1–354 (in Czech with English summary).

Ivanička J., Havrila M., Kohút M. (Eds.), Kováčik M., Madarás J., Olšavský M., Hók J., Polák M., Filo I., Elečko M., Fordinál K., Maglay J., Pristaš J., Buček S. & Šimon L. 2007: Geological map of the Považský Inovec Mts. and SE part of the Trenčianska kotlina, 1:50,000. [Geologická mapa Považského Inovca a JV časti Trenčianskej kotliny.] State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava.

Janik T., Grad M., Guterch A. & CELEBRATION 2000 Working Group 2009: Seismic structure of the lithosphere between the East European Craton and the Carpathians from the net of CELEBRATION 2000 profiles in SE Poland. Geol. Quarterly 53, 1, 141–158.

Janik T., Grad M., Guterch A., Vozár J., Bielik M., Vozárová A., Hegedüs E., Kovacs C.A., Kovacs I., Keller G.R. & CELEBRATION 2000 Working Group 2011: Crustal structure of the Western Carpathians and Pannonian Basin: Seismic models from CELEBRATION 2000 data and geological implications. J. Geodyn. 52, 97–113.

Jiříček R. 1979: Tectonic evolution of the Carpathian arc during the Oligocene and Miocene. [Tektogenetický vývoj karpatského oblouku během oligocénu a neogénu.] In: Maheľ M. (Ed.): Tektonické profily Západných Karpát. State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, 203–212 (in Czech with English summary).

Kaban M.K., Tesauro M. & Cloetingh S. 2010: An integrated gravity model for Europe’s crust and upper mantle. Earth Planet. Sci. Lett. 296, 195–209.

Kalvoda J., Babek O., Fatka O., Leichmann J., Melichar R., Nehyba S. & Špaček P. 2008: Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review. Int. J. Earth Sci. 97, 497–518.

Kilényi E. & Šefara J. (Eds.) 1989: Pre-Tertiary Basement Countour Map of the Carpathian Basin Beneath Austria, Czechoslovakia and Hungary. ELGI, Budapest.

Kováč M. 2000: Geodynamic, palaeographic and structural evolution of the Carpathian - Pannonian region during Miocene: New view on the Neogene basins in Slovakia. [Geodynamický, paleogeografický a štruktúrny vývoj karpatsko-panónskeho regiónu v miocéne: Nový pohľad na neogénne panvy Slovenska.] VEDA, Bratislava, 1–202 (in Slovak with English summary)

Kysela J. & Kullmanová A. (Eds.) 1988: Reinterpretation of the geological structure of the pre-Neogene basement of the Slovak part of the Vienna Basin. [Reinterpretácia geologickej stavby predneogénneho podložia slovenskej časti viedenskej panvy.] Západné Karpaty sér. geológia 11, 7–51 (in Slovak).

Leško B. (Ed.), Babák B., Borovcová D., Boučková B., Dubecký K., Ďurkovič T., Faber P., Gašpariková V., Harča V., Köhler E., Kuděra L., Kullmanová A., Okénko J., Planderová E., Potfaj M., Samuel O., Slámková M., Slanina V., Summer J., Sůrová E., Štěrba L. & Uhman J. 1982: Oporný vrt Lubina - 1. Structural borehole Lubina - 1 (in Slovak). Regionálna geológia Západných Karpát, 17, 7 – 116.

Lexa J., Bezák V., Elečko M., Eliáš M., Konečný V., Less Gy., Mandl G.W., Mello J., Pálenský P., Pelikán P., Polák M., Radócz Gy., Rylko W., Schnabel G.W., Straník Z., Vass D., Vozár J. & Zelenka T. 2000: Geological map of Western Carpathians and adjacent areas. Ministry of Env. of Slovak Rep. and Geological Survey of Slovak Republic, Bratislava.

Lillie, R.J., Bielik, M., Babuška, V., Plomerová, J., 1994. Gravity modelling of the lithosphere in the Eastern Alpine–Western Carpathian–Pannonian Basin region. Tectonophysics 231, 215–235.

Maglay J. (Ed.), Pristaš J., Nagy A., Fordinál K., Buček S., Havrila M., Kováčik M., Elečko M. & Baráth I. 2006: Geological map of the Trnavská pahorkatina Upland 1:50,000. [Geologická mapa regiónu Trnavská pahorkatina 1:50 000.] State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava.

Maheľ M. 1985: Geological structure of the Strážovské vrchy Mts. State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava, 1–221 (in Slovak with English summary).

Makarenko I., Legostaeva O., Bielik M., Starostenko V., Dérerová J., & Šefara J. 2002: 3D gravity effects of the sedimentary complexes in the Carpathian-Pannonian region. Geol. Carpath. 53, Special issue, CD-ROM.

Malinowski M., Źelaźniewicz A., Grad M., Guterch A. & Janik T. 2005: Seismic and geological structure of the crust in the transition from Baltica to Palaeozoic Europe in SE Poland — CELEBRATION 2000 experiment, profile CEL02. Tectonophysics 401, 1–2, 55–77.

Malinowski M., Guterch A., Narkiewicz M., Probulski J., Maksym A., Majdański M., Środa P., Czuba W., Gaczyński E., Grad M., Janik T. Jankowski L. & Adamczyk A. 2013: Deep seismic reflection profile in Central Europe reveals complex pattern of Palaeozoic and Alpine accretion at the East European Craton margin. Geophys. Res. Lett. 40, 1–6.

Marko F. & Jureňa V. 1999: Fault tectonics of the Vienna Basin margin and the Malé Karpaty horst structure. Mineralia slovaca 31, 512‒524 (in Slovak with English summary).

Michalík J. (Ed.), Broska I., Franců J., Jendrejáková O., Kochanová M., Lintnerová O., Masaryk P., Papšová J., Planderová E., Šucha V. & Zatkalíková V. 1992: Structural borehole Dobrá Voda DV-1. [Štruktúrny vrt Dobrá Voda DV-1 (1140,8 m) (Dobrá Voda– Konča Skaliek) v Brezovských Karpatoch.] Regionálna Geológia Západných Karpát, Bratislava, 3–139 (in Slovak with English summary).

Möller G., Brückl E. & Weber R. 2011: Active tectonic deformation at the transition from the European and Pannonian domain monitored by a local GNSS network. Vermessung & Geoinformation 2, 138–148.

Nemčok M., Marko F., Kováč M. & Fodor L. 1989: Neogene Tectonics and Palaeostress Changes in the Czechoslovakian Part of the Vienna Basin. Jahrb. Geol Bundesanst. 132, 443–458.

Němec F. & Kocák A. 1976: Pre-Neogene basement of the Slovak part of the Vienna Basin. [Předneogenní podloží slovenské části vídeňské pánve.] Mineralia slovaca 8, 481–555 (in Czech).

Pašteka R., Zahorec P., Mikuška J., Szalaiová V., Papčo J., Krajňák M., Kušnirák D., Pánisová J., Vajda P. & Bielik M. 2014: Recalculation of regional and detailed gravity database from Slovak Republic and qualitative interpretation of new generation Bouguer anomaly map. Geophys. Res. Abstracts 16, EGU2014-9439.

Pelech O. 2015: Kinematic analysis of tectonic units of the Považský Inovec Mts. [Kinematická analýza tektonických jednotiek Považského Inovca.] Dissertation, Comenius University, Bratislava, 1–166 (in Slovak with English summary).

Pelech O., Józsa Š., Kohút M., Plašienka D., Hók J. & Soták J. 2016: Structural, biostratigraphic and petrographic evaluation of the Upper Cretaceous redmarlstones and underlying granitoids from the borehole HPJ-1 Jašter near Hlohovec (Považský Inovec Mts., Slovakia). Acta Geologica Slovaca 8, 27–42.

Pelech O., Hók J. & Józsa Š. 2017: Turonian–Santonian sediments in the Tatricum of the Považský Inovec Mts. (Internal Western Carpathians, Slovakia). Austrian J. Earth Sci. 110, 19‒33.

Pešková I. 2011: Tectonic interpretation of the western part of the Externides and Internides of the Western Carpathians contact zone. [Tektonická interpretácia západného úseku kontaktnej zóny externíd a interníd Západných Karpát.] Dissertation, Comenius University, Bratislava, 1–158 (in Slovak with English summary).

Picha F.J., Stráník Z. & Krejčí O. 2006: Geology and hydrocarbon resources of the Outer Western Carpathians and their foreland, Czech Republic. In: Golonka J. & Picha F.J. (Eds.): The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84, 49–175.

Plašienka D. 1997: Cretaceous Tectonochronology of the Central Western Carpathians. Geol. Carpath. 48, 99‒111.

Plašienka D. & Soták J. 2015: Evolution of Late Cretaceous‒Palaeogene synorogenic basins in the Pieniny Klippen Belt and adjacent zones (Western Carpathians, Slovakia): tectonic controls over a growing orogenic wedge. Annales Societatis Geologorum Poloniae 85, 43–76.

Polák M. (Ed.), Plašienka D., Kohút M., Putiš M., Bezák V., Filo I., Olšavský M., Havrila M., Buček S., Maglay J., Elečko M., Fordinál K., Nagy A., Hraško L., Németh Z., Ivanička J. & Broska I. 2011: Geological map of the Malé Karpaty Mts 1:50,000. State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava.

Potfaj M., Teťák F. (Eds.), Havrila, M., Filo, I., Pešková, I., Olšavský, M. & Vlačiky M. 2014: Geological map of the Biele Karpaty Mts (southern part) and Myjavská pahorkatina Upland 1:50,000. State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava.

Pristaš J. (Ed.), Elečko M., Maglay J., Fordinál K., Šimon L., Gross P., Polák M., Havrila M., Ivanička J., Határ J., Vozár J., Mello J. & Nagy A. 2000: Geological map of the Danube Basin ‒ Nitrianska pahorkatina Upland 1:50,000. State Geological Institute of Dionýz Štúr, Bratislava.

Ratschbacher L., Frisch W., Linzer H.G. & Merle O. 1991: Lateral extrusion in the Eastern Alps, part 2: structural analysis. Tectonics 10, 257‒271.

Schmid S. M., Fügenschuh B., Kissling E. & Schuster R. 2004: Tectonic map and overall architecture of the Alpine orogen. Eclogae Geologicae Helvetiae 97, 93–117.

Schulmann K., Konopásek J., Janoušek V., Lexa O., Lardeaux J.M., Edel J. B., Štípská P. & Ulrich S. 2009: An Andean type Palaeozoic convergence in the Bohemian Massif. CR Geoscience 341, 266–286.

Sobolev S.V. & Babeyko A.Y. 1994: Modeling of mineralogical composition, density and elastic wave velocities in anhydrous magmatic rocks, Surv. Geophys. 15, 5, 515–544.

Środa P., Czuba W., Grad M., Guterch A., Tokarski A.K., Janik T., Rauch M., Keller G. R., Hegedüs E., Vozár J. & Celebration 2000 Working Group 2006: Crustal and upper mantle structure of the Western Carpathians from CELEBRATION 2000 profiles CEL01 and CEL04: seismic models and geological implications. Geophys. J. Int. 167, 737–760.

Stráník Z., Dvořák J., Krejčí O., Müller P., Přichystal A., Suk M. & Tomek Č. 1993: The Contact of the North European Epivariscan Platform with the West Carpathians. Journal of the Czech Geological Society, 38, 21 – 30.

Stránska M., Ondra P., Husák Ľ. & Hanák J. 1986: Gravimetric map of the Western Carpathians on the ČSSR territory. [Hustotná mapa hornín Západných Karpát na území ČSSR.]. Open file report, Geofyzika, Brno, proj. n. 1103, 1–261 (in Slovak and Czech).

Šamajová L. & Hók J. 2018: Density of rock formations of the Western Carpathians on the territory of Slovakia. Geol. Práce Správy, in press (in Slovak).

Šefara J., Bielik M., Bodnár J., Čížek P., Filo M., Gnojek I., Grecula P., Halmešová S., Husák Ľ., Janoštík M., Král M., Kubeš P., Kurkin M., Leško B., Mikuška J., Muška P., Obernauer D., Pospíšil L., Putiš M., Šutora A. & Velich R. 1987: Structure-tectonic map of the Inner Western Carpathians for the prognoses of the ore deposits - geophysical interpretations. Explanation to the collection of the maps. Open file report, Geophysics, Brno, Enterprise, Bratislava, 1–267 (in Slovak).

Šimonová B. & Bielik M. 2016: Determination of rock densities in the Carpathian-Pannonian Basin lithosphere: based on the CELEBRATION 2000 experiment. Contrib. Geophys. Geod. 46, 269–87.

Šimonová B., Zeyen H. & Bielik M. 2019: Continental lithospheric structure from the East European Craton to the Pannonian Basin based on integrated geophysical modelling. Tectonophysics 750, 289–300.

Talwani M., Worzel J.L. & Landisman M. 1959: Rapid gravity computations for two dimensional bodies with application to the Mendocino submarine fracture zone. J. Geophys. Res. 64, 49–59.

Tomek Č. 1993: Deep crustal structure beneath the central and inner West Carpathians. Tectonophysics 226, 417–431.

Tomek Č. & Hall J. 1993: Subducted continental margin imaged in the Carpathians of Czechoslovakia. Geology 21, 535–538.

Topographic Institute 2012: Digital terrain model version 3. Available online: http://www.topu.mil.sk/14971/digitalny-model-reliefuurovne-3-%28dmr-3%29.php.

Vozár J., Šantavý J. (Eds.), Potfaj M., Szalaiová V., Scholtz P., Tomek Č., Šefara J., Machková N., Gnojek I., Šály B., Pereszlényi M., Hrušecký I., Hlavatý I., Jureňa V., Rudinec R., Magyar J. & Slávik M. 1999: Atlas of Deep Reflection Seismic Profiles of the Western Carpathians and Their Interpretation. MŽP SR, ŠGÚDŠ, Bratislava, 1–31, 38 maps and tables.

Wachtel G. & Wessely G. 1981: Die Tiefbohrung Berndorf-1 in den östlichen Kalkalpen und ihr geologischer Rahmen. Mitt. Österr. Geol. Ges. 74/75, 137‒165.

Wessely G. 1992a: The Calcareous Alps below the Vienna Basin in Austria and their structural and facial development in the Alpine–Carpathian border zone. Geol. Carpath. 43, 347‒353.

Wessely G. 1992b: Outline of Sedimentation, Tectonic Framework and Hydrocarbon Occurrence in Eastern Lower Austria. Mitt. Österr. Geol. Ges. Guidebook 85, 5‒96.

Zeyen H., Dérerová J. & Bielik M. 2002: Determination of the continental lithosphere thermal structure in the Western Carpathians: integrated modelling of surface heat flow, gravity anomalies and topography. Phys. Earth Planet. Inter. 134, 89–104.

Geologica Carpathica

The Journal of Geological Institute of Slovak Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 1.169
5-year IMPACT FACTOR: 1.431

CiteScore 2017: 1.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.551
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.836

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 45 45 7
PDF Downloads 41 41 4