„Odbijajacy sie czkawką sen złośliwego lingwisty“. O postrzeganiu języka duńskiego i trudnościach w jego przyswajaniu

Open access

Abstract

The paper is an attempt at presenting stereotypes describing the Danish language as one that is unpleasant to listen to and hard to learn as well as analyzing linguistic facts and research findings that may prove the mentioned stereotypes right or wrong. The first part of the paper is therefore based on research within travel literature, while the second part focuses on linguistic data and research within the areas of Polish and Danish grammar (phonetics and phonology in particular) and language acquisition.

Södeberg Arnfast, J, Normann Jørgensen, J (2003). ['jæme 'gåd mæn 'u:ð 'bæsd]: om udvikling af dansk udtalefærdighed hos unge med henholdsvis tyrkisk, amerikansk-engelsk og polsk modersmål. [W:] A. Holmen et al. (red), Veje til dansk: forskning i sprog og sprogtilegnelse (s. 55-90). København: Akademisk Forlag.

Basbøll, H. (2005). The Phonology of Danish. Oxford: Oxford University Press.

Bigailaitė, N. (2010). Dansknær udtale hos udlændinge - et realistisk mål eller en illusion? (=Københavnerstudier i tosprogethed bind 50). København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet.

Bleses, D.,Basbøll, H. (2004). The Danish sound structure - Implications for language acquisition in normal and hearing impaired populations. [W:] E. Schmidt et al. (red.), Brain, Hearing and Learning. 20th Danavox Symposium 2003 (s. 165-190).

Bleses, D. (et al.). (2008). Early vocabulary development in Danish and other languages: A CDI-based comparison. Journal of child language 35, 619-650.

Bostrup, L. (2013). Dansk er svært - men du skal nok få det lært. Vanløse: Forlaget Bostrup.

Christensen, J.K. (2015). Janina, kære, Janina. W: Berlingske (13.01.2015). http://www.b.dk/boeger/janina-kaere-janina (dostep 20.07.2016).

Duedahl, P. (red.). (2002). Jeg har aldrig kendt mage til land - rejseberetninger fra Danmark gennem 1000 år. København: Aschehoug.

Frederiksen, P. at al. (2006). Grundbogen til Danmarkshistorien. Aarhus: Systime.

Gałczyńska, M. (2011). Dunska Odyseja. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne Albatros.

Gregersen, F. (2005). Fra leverpostej til frugtsalat: tanker om danskhed og sprog. W: T. F. Knap et al. (red.). Hvad er så danskhed?: 11 essays om danskhed i sprog, litteratur og medier (s. 144-161). Gjern: Hovedland.

Grønnum, Nina. (2007). Rødgrød med fløde. København: Akademisk Forlag.

Haberland, H. (1994). Danish. [W:] E. König, J. Van der Auwera (red.). The Germanic Languages (s. 313-348). London/New York: Routledge.

Harbsmeier, M. (2002). ”Når de taler, lyder det som om de græder...”. Nogle betragtninger over hvad rejseberetninger kan fortælle. W: P. Duedahl (red.). Jeg har aldrig kendt mage til land - rejseberetninger fra Danmark gennem 1000 år (s. 11-14). København: Aschehoug.

Janikowski, K. (1990). Podrecznik wymowy dunskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Janikowski, K. (2005). Dlaczego mówiony jezyk dunski jest tak trudny dla Polaków? Orbis Linguarum vol. 29, 441-448.

Jürna, M. (2014). [α] som i alfa? En længdeundersøgelse af fem esteres tilegnelse af danske urundede fortungevokaler. (= Københavnerstudier i tosprogethed bind 69). København: Københavns Universitet, Humanistisk Fakultet. http://andetsprogsforskning.ku.dk/forskning/koebenhavnerstudier_i_tosprogethed_/manuskripter/Bind_69_-_Merike_J_rna_-__a__som_i_alfa.pdf [dostep 21.07.2016].

Kirk, K., Mølgaard Jørgensen, L. (2006). På vej mod effektiv udtaleundervisning. København: Ministeriet Flygtninge, Indvandrere og Integration

Kirk, K. (2008). Dansk udtale - en undervisningsvejledning. København: Ministeriet Flygtninge, Indvandrere og Integration

Laskowski, R. (1998). Aspekt. [W:] R. Grzegorczykowa et al. (red.) Gramatyka współczesnego jezyka polskiego. Warszawa: PWN, 157-169.

Maciejewski, W. (1999). Swiat jezyków (=Wielka Encyklopedia geografii swiata 14). Poznan: Wydawnictwo Kurpisz.

Majewicz, A.F. (1985). The grammatical category of aspect in Japanese and Polish in a comparative perspective. A typological study. Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Mellon, J. (1992). Og gamle Danmark… En beskrivelse af Danmark i det herrens år 1992. Århus: Centrum.

Nagórko, A. (2010). Podreczna gramatyka jezyka polskiego. Warszawa: PWN.

Nietzsche, F. (2011). Z genealogii moralnosci. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Orłowski, H. (2004). Die Lesbarkeit von Stereotypen. Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.

Ostaszewska, D., Tambor, J. (2004). Fonetyka i fonologia współczesnego jezyka polskiego. Warszawa: PWN.

Polański, K. (2003). Gramatyka. [W:] K. Polanski (red.): Encyklopedia Jezykoznawstwa Ogólnego. Wrocław/Warszawa/Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolinskich - Wydawnictwo, 208.

Rajnik, E. (2014). Podstawy gramatyki jezyka dunskiego z cwiczeniami. Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ritzau, U. et al. (2009). Danish as a Second Language: Attitudes, Accents, and Variation. W: M. Maegaard et al. (red.). Language attitudes, standardization and language change. Perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday (s. 255-272). Oslo: Novus Forlag.

Schab, S. (2007). Odkrywanie Północy. Polskie relacje podró_nicze ze Skandynawii - XVIIXIX wiek. W: Törnquist-Plewa, B. (red.). Skandinavien och Polen. Möten, relationer och ömsesidig påverkan (=Slavica Lundensia 23) (s. 225-251). Lund.

Schachtenhaufen, R. (2007). Realiseringen af schwa i spontant dansk tale. Praca magisterska. København: Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab. http://schwa.dk/filer/Schwa_speciale.pdf [dostep 21.07.2016]

Schachtenhaufen, R. (2010). Schwa-assimilation og stavelsesgrænser. NyS 39, 64-92 http://schwa.dk/filer/Schachtenhaufen_NyS_39.pdf [dostep 21.07.2016]

Schachtenhaufen, R. (2013). Fonetisk reduktion i dansk. Rozprawa doktorska. Copenhagen Business School. http://schwa.dk/filer/schachtenhaufen_afhandling.pdf [dostep: 21.07.2016].

Sobkowiak, M. (2009). Perfektivitet og imperfektivitet i dansk og polsk - et kontrastivt studium i aspekt og aktionsart. Rozprawa doktorska. Poznan: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1082/1/phd_sobkowiak_final.pdf [dostep: 21.07.2016].

Thomson, C. 2011. Travel writing. London and New York: Routledge.

Trecca, F. et al. (2015). When too many vowels impede language processing: The case of Danish. Poster session presented at 40th Annual Boston University Conference on Language Development, Boston, USA.

Wróbel, H. (2001). Gramatyka jezyka polskiego. Kraków: OD NOWA.

Øckenholt, M. (2001). Dansk er svært. København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. http://grzegorz-odense.dk/informator/czy-warto-uczyc-sie-jezyka-dunskiego/ (dostep 31.08.2015).

http://polonia.dk/article/show/186 (dostep 31.08.2015)

http://www.koniecswiata.net/europa/dania-z-wyspamiowczymi/encyklopedia/ludziei-kultura/ (dostep 31.08.2015)

http://frakobenhavnwithlove.blogspot.com/2014/11/nauka-dunskiego-jakwyglada.html (16.11.2015)

Folia Scandinavica Posnaniensia

The Journal of Adam Mickiewicz University, Department of Scandinavian Studies

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 112 112 8
PDF Downloads 48 48 3