Styvbarnen i Folkhemmet?

UTANFÖRSKAP I SVENSKA BARNDOMSSKILDRINGAR

Open access

ABSTRACT

The subject of the article is the experience of social exclusion present in five contemporary novels on childhood and adolescence spent in the Swedish folkhem, by Jonas Gardell, Lena Andersson, Mikael Niemi, Torbjörn Flygt and Susanna Alakoski. In the first part of the article I am discussing social exclusion as a term used in the debate about the Swedish welfare-state in crisis. The second part is an analysis of the literary texts, using a sociological perspective. I am focusing there on portraits of the children that are main characters in the novels, the children whose personal identity is being shaped in the shadow of the collective dream of a perfect society. Asking a question about the specifically Swedish character of those children’s sense of exclusion, I am referring to the words of the social democratic leader Per Albin Hansson, who in his speech of 1928, presented a vision of Sweden as a happy and fair common home (folkhem), in which there is no place for either favored citizens (“darlings”), or for second-class citizens (“stepchildren”).

Alakoski, Susanna. 2007. Svinalangorna. Stockholm: Bonnier.

Andersson, Lena. 1999. Var det bra sa?. Stockholm: Natur och Kultur.

Flygt, Torbjorn. 2003. Underdog. Stockholm: Norstedt.

Gardell, Jonas. 1992. En komikers uppväxt. Stockholm: Norstedt.

Niemi, Mikael. 2000. Populärmusikfrän Vittula. Stockholm: PAN Norstedt.

Augustpriset. Tillgänglig pà

Berggren Henrik & Lars Tragàrdh 2006. Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. Stockholm: Norstedts.

Czykwin, Elzbieta. 2007. Stygmat spoleczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Davidsson Tobias. 2010. Utanförskapelsen. En diskursanalys av hur begreppet utanförskap artikulerades i den svenska riksdagsdebatten 2003-2006, Socialvetenskaplig tidskrift. 2010:2, s. 149-169. Tillgänglig pà: _hemsida/tobias-davidsson/

Hansson Per Albin. 1982. Folkhemmet, medborgarhemmet. Per Albin Hanssons tal i andra kammarens remissdebatt, 1928. I: Frän Fram till folkhemmet: Per Albin Hansson som tidningsman och talare / urval och inl. av Anna Lisa Berkling. Solna: Metodica Press.

Hägg Göran, 2006. Välfärdssären. Svensk historia 1945-1886. Stockholm: Mànpocket.

Ljungqvist, Pernilla & Sofia Hirsch. 2009. Utanförskap i barngruppen. Vikten av samspel och gemenskap. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik. Tillgänglig pà:

Löfvendahl, Erik. 2006. Livet hos de till synes chanslösa, Svenska Dagbladet 24.03.

Mikael Niemi. Författarpresentation pà Norstedts webblats. Tillgänglig pà Forfattare/Alfabetiskt/N/Mikael-Niemi/

Mithrander, Conny. 2002. Fràn Mönsterland till Monsterland. Folkhemska berättelser. I: Bergvall, Ake, Yvonne Leffer & Conny Mithrander (red.). Berättelser i förvandling - berättande i ett intermedialt och tvärvetenskapligt perspektiv. Karlstad: Karlstad University Studies 2002:12, s. 53-85.

Stràth, Bo 1992. Folkhemmet mot Europa. Ett historiskt perspektiv pä 90-talet. Stockholm: Tiden.

Szarfenberg, Ryszard. 2008. Poj^cie wykluczenia spolecznego. I: Duda, Malgorzata & Bozena Gulla (red.) Przeciw wykluczeniu spolecznemu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT

Wiklund, Martin. 2006. I det modernas landskap. Historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990. Stockholm / Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Utanförskapets karta. En kartläggning över utanförskapet i Sverige. 2004. Folkpartiets rapport (2004-12-05). Tillgänglig pà: skapets%20karta%202004.pdf

Folia Scandinavica Posnaniensia

The Journal of Adam Mickiewicz University, Department of Scandinavian Studies

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 105 57 3
PDF Downloads 50 39 2