A prognosis for the impact of climate change on beech stand dynamics in the Polish and Ukrainian Roztoche region

Open access

Abstract

This study has been carried out in the Polish Roztoczański National Park and the Ukrainian Ravs’ke Roztochia Regional Landscape Park, both of which are part of the Roztoche region. In each of these two locations, representative study plots were established in beech (Fagus sylvatica L.) stands occupying sites with similar environmental conditions. A longterm prognosis for the dynamics of the chosen beech stands were generated using the computer model FORKOME. The model was used to forecast stand developments for four climatic scenarios (warm-humid, warm-dry, cold-humid, cold-dry) covering a time span of 500 years. Our simulation results indicate that in the control scenario, beech stands were dominating and cyclical changes between beech and Silver fir (Abies alba Mill.) may occur. In the scenarios with assumed climate warming, a decline of fir biomass and an increase of beech biomass, as compared to the control conditions, was noticed. In the scenario with assumed climate cooling, fir biomass increased for the duration of the investigated time span. To conclude, the application of the FORKOME model was found to be a useful tool for analyzing potential scenarios of long-term dynamics of beech stands in the Roztoche region in Poland and Ukraine.

Botkin D.B. 1993. Forest Dynamics: An Ecological Model. Oxford University Press, Oxford, 309 p. ISBN 0-19-506555-7.

Botkin D.B., Janak J.F., Wallis J.R. 1972. Some Ecological Consequences of a computer Model of Forest Growth. Journal of Ecology 60(3): 849-872. DOI 10.3161/15052249PJE2015.63.2.004.

Brzeziecki B. 1991. Ecological growth Model of the Forest: some methodical and calibration problems. Sylwan 9: 5-15.

Brzeziecki B. 1999.Ekologiczny model drzewostanu. Konstrukcja. Parametryzacja. Przykłady zastosowań. Wyd. SGGW, Warszawa. ISBN 83-87660-65-5.

Bugmann H. 1997. Sensitivity of forests in the European Alps to future climatic changes.Climate Research 8: 35-44.

Bugmann H. 2001. A review of forest gap models.Climatic Change 51: 259-305.

Frazer G.W., Canham C.D., Lertzman K.P. 2000. Gap Light Analyzer (GLA), Version 2.0: Image processing software to analyze true-colour, hemispherical canopy photographs. Bulletin Ecological Society of America 81: 191-197.

Cherniavskyi М.W., Savka H.S. 2004.FunkcionalnezonuvannjaRehionalnohoLandszaftnoho Parku “Ravs’keRoztochia”. NaukovyjVisnykUkr DLTU 14(8): 241-252.

Dale V.H., Tharp M.L., Lannom K.O., Hodges D. 2010. Modeling transient response of forests to climate change.Science of the Total Environment 408: 1888-1901. DOI 10.1016/j. scitotenv.2013.10.008.

IPCC 2007. WGI fourth assessment report to climate change: the physical science basis; summary for policymakers. Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, Geneva. ISBN 978-0- 521-88009-1 hardback; ISBN 978-0-521-70596-7 paperback.

Jaworski A., Podlaski R. 2006. Budowa, struktura i dynamika drzewostanów naturalnych w rezerwacie Święty Krzyż (Świętokrzyski Park Narodowy). ActaAgrariaetSilvestria ser. Silvestris 44: 9-38.

Kahn M. 1994.Modellierung der HöhenentwicklungausgewählterBaumarten in A bhängigkeitvom Standort. Forstliche Forschungsberichte München 141: 1-204.

Kozak I., Brzeziecki B. 2007. Analiza wybranych modeli obliczania i prognozowania zasobów węgla w lasach (2): model FORBIG. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 145-158. ISBN 978- 83-89744-66-1

Kozak I., Ferchmin M., Menshutkin V., Potaczała G., Kozak O., Seńko Z., Baraniuk-Otręba A. 2005. Prognozowanie zmian lasu grądowego w Kampinoskim Parku Narodowym z wykorzystaniem modelu Forkome. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 371, Leśnictwo 43: 35-48.

Kozak I., Menshutkin V. 2002. Prediction of Spruce Forests Dynamics in the Polish Bieszczady and Ukrainian Bieskidy using the Computer Modelling.Baltic Forestry 8(1): 28-34.

Kozak I., Menshutkin V. 2001. Prediction of beech forest succession in Bieszczady Mountains using a computer model.Journal of Forest Science 47(8): 333-339.

Kozak I., Menshutkin V., Jóźwina M., Potaczała G. 2003.Modelling of beech forest dynamics in the Bieszczady Mountains in response to climate change.Ekologia-Bratislava 22(2): 152-161. DOI 10.2478/eko-2013-0009.

Kozak I., Mikusiński G, Stępień A., Kozak H., Frąk R. 2012. Modelling forest dynamics in a nature reserve: a case study from south-central Sweden. Journal of Forest Science 58(10): 436-445.

Kozak I., Perzanowski K., Kucharzyk S., Przybylska K., Zięba S., Frąk R., Bujoczek L. 2014. Perspectives for the application of computer models to forest dynamic forecasting in Bieszczadzki National Park (Poland).Ekologia-Bratislava 33(1): 16-25. DOI 10.2478/eko-2013-0009.

Kienast F. 1987. FORECE - A forest succession model for southern central Europe.Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN (USA), 69 p.

Krauchi N. 1995. Application of the model FORSUM to the Solling spruce site. Ecological Modelling 83: 219-228.

Leemans R., Prentice I.C. 1989. FORSKA, a general forests succession model. Uppsala: Institute of Ecological Botany, 70 p. ISBN 0348-1417.

Lindner M., Maroschek M., Netherer S., Kremer A., Barbati A., Garcia−Gonzalo J., Seidl R., Delzon S.,Corona P., Kolström M., Lexer M. J., Marchetti M. 2010. Climate change impacts, adaptive capacity, and vulnerability of European forest ecosystems. Forest Ecology and Management259(4): 698-709. DOI

10.1016/j.foreco.2015.06.006.

Maciejewski Z. 2011. Spontaneous regeneration of a Carpathian beech forest in planted pine stands on the Roztocze Highlands (Roztocze National Park, south-east Poland). Polish Journal of Ecology 59(2): 285-297.DOI 10.3161/15052249PLE2015.63.3.013.

Maciejewski Z., Szwagrzyk J. 2011. Long-term changes in stand composition of natural forest stands on the Roztocze Highlands. Polish Journal of Ecology 59(3): 535-549.DOI 10.3161/15052249PLE2015.63.3.013.

Mátyás Cs., Berki I., Czúc B., Gálos B., Móricz N., Rasztovits E. 2010. Future of beech in Southeast Europe from the perspective of evolutionary ecology.ActaSilvaticaetLignariaHungarica6: 91-100.

Milada M., Schaich H., Burgi M., Konold W. 2011. Climate change and nature conservation in Central European forests: A review of consequences, concepts and challenges. Forest Ecology and Management 261: 829-843. DOI 10.1016/j.foreco.2015.06.006.

Pawłowski W.J. 1996. Computer simulation of growth of a spruce stand using the PICEAT model. Ekologia Polska 44(3-4): 333-349.

Rötzer T., Liao Y., Goergen K., Schüler G., Pretzsch H. 2013. Modelling the impact of climate change on the productivity and water-use efficiency of a central European beech forest. Climate Research 58: 81-95.

Shugart H.H., West D.C. 1977. Development of an Appalachian deciduous forest succession model and its application to assessment of the impact of the chestnut blight.Journal of Environmental Management 5: 161-179.

Stojko S. 2000. Ekologiczne podstawy utworzenia polsko-ukraińskich rezerwatów biosfery na Roztoczu i Polesiu, w: Ekologia i transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków. KUL, Lublin, 309-317. ISBN 83-903246-7-9.

Szwagrzyk J. 1994. Simulation models of forest dynamics based upon the concept of tree stand regeneration in gaps. Wiadomości ekologiczne 40(2): 57-95.

Tittenbrun A. 2013. Skład gatunkowy i struktura lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyd. RPN, Zwierzyniec. ISBN 978-83-935430-0-7.

Zajączkowski J., Brzeziecki B., Perzanowski K., Kozak I. 2013. Wpływ potencjalnych zmian klimatycznych na zdolność konkurencyjną głównych gatunków drzew w Polsce. Sylwan 157(4): 253-261.

Forest Research Papers

Lesne Prace Badawcze; The Journal of Forest Research Institute, Sekocin Stary

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 195 118 4
PDF Downloads 112 73 7