The twinflower in the Augustów Forest: occurrence, condition and threats

Dorota Zawadzka 1 , Grzegorz Zawadzki 2 , Jerzy Bednarek 3 , Joanna B. Bednarek 3 , Dorota Piechowska 4 , and Artur Mikitiuk 5
 • 1 University of Łódź, Branch in Tomaszów Mazowiecki, Institute of Forest Sciences, 97–200, Tomaszów Mazowiecki, Poland
 • 2 , 16–506, Poland
 • 3 Wigry National Park, , 16–402, Suwałki, Poland
 • 4 , 16–326, Płaska, Poland
 • 5 The Cardinal Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 01–938, Warszawa, Poland

Abstract

The twinflower Linnaea borealis L. is a rare, boreal plant species that grows in coniferous forests and is partly protected in Poland. We studied its distribution and the condition in the Augustów Forest (NE Poland) describing 22 twinflower patches in total. The following features were assessed: (1) patch area, (2) distance between individual twinflowers, (3) patch density, (4) intensity of flowering, (5) fruiting, (6) main accompanying plant species, (7) plant community structure, (8) species composition and age of the forest stands, (9) canopy cover of the forest stands, (10) existing and potential threats. In the northern part of the forest where suitable pine sites dominated, twinflowers were distributed irregularly and unevenly. Twinflowers in the Augustów Forest occur in relatively big areas with individual patches covering from 100 m2 to 3000 m2, but most commonly 500–1000 m2. The mean distance to the nearest neighbouring twinflower was 1600 m (range from 250 m to 6035 m). This pattern of distribution and separating distance does allow for sexual reproduction within the studied forest stand and blooming was confirmed in 21 out of 22 patches. In four locations, intensive blooming with >50 flowers shoot/m2 was observed. We did not observe a dependency of the flowering intensity on patch size.

Despite the intensive and frequent flowering, as well as the presence of fruits, which were found in 15 patches, the twinflower reproduces mainly vegetatively. Twinflowers grew in 34–166 years-old pine-spruce stands with moderate canopy cover, but there was no relationship between the age of forest stands and the size of a flower patch. Plant species, which commonly occurred with twinflowers were: Vaccinium myrtillus, Calamagrostis arundinacea, Goodyera repens, Rubus saxatilis, Fragaria vesca, Pleurosium schreberi. Twinflower communities are threatened by invasive species in the forest understory in two locations only, while in the other locations no active protection is needed and the plants should rather be protected and monitored through multifunctional forest management. We emphasise the importance of the Augustów Forest for the twinflower in Poland, because about 10% of the Polish population grows in this forest complex.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ciosek M. T., Krechowski J., Sikorski R., Trębicka A., Piórek K. 2015. Zimoziół północny Linnaea borealis L. w północnej części Niziny Południowopodlaskiej. Leśne Prace Badawcze 76(2): 113–121. DOI 10.1515/frp-2015-0011.

 • Endler Z., Grzybowski M., Duriasz J. 2008. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. na Mierzei Wiślanej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64(3): 31–35.

 • Grzywacz A., Pietrzak J. 2012. Obiekty przyrody ożywionej ustanowione w Polsce jako powierzchniowe pomniki ochrony przyrody. Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach 6: 300–317.

 • Instrukcja Urządzania Lasu 2012. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa. ISBN 978-83-61633-66-2.

 • Jakubowska-Gabara J., Kurowski J. K. 2012. Linnaea borealis L. zimoziół północny, w: Olaczek R. (red.) Czerwona księga roślin województwa łódzkiego. Ogród Botaniczny w Łodzi. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 128–129. ISBN 978-83-920604-4-4.

 • Kaźmierczakowa R. (red.) 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. ISBN 978-83-61191-88-9.

 • Kondracki J. 1994. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa. ISBN 83-01-11422-3.

 • Kurowski J. K. 2004. Metaplantacja zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w rezerwacie Jaksonek w Polsce Środkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60(4): 5–16.

 • Kurowski J. K. 2015. Ekologia i ochrona roślinności leśnej. Eko-Graf Adam Świć, Łódź. ISBN 978-83-61354-37-6.

 • Lorens B. 1993. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w Roztoczańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 12(1): 49–54.

 • Matuszkiewicz J.M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace Geograficzne IGiPZ PAN 158: 1–107.

 • Matuszkiewicz J. M. 2002. Zespoły leśne Polski. PWN, Warszawa. ISBN 83-01-13401-1.

 • Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. (red.) 2012. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, PWN, Warszawa. ISBN 978-83-01-17064-6.

 • Niva M., Svensson K., Karlsson P. 2006. Effects of light and water availability on shoot dynamics of the stoloniferous plant Linnaea borealis. Ecoscience 13(3): 318–323. DOI 10.2980/i1195-6860-13-3-318.1.

 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Atlas roślin chronionych. Multico, Warszawa. ISBN 83-7073-256-9.

 • Puchałka R., Czarnowska J., Czarnowski G., Rutkowski L. 2015. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis (Caprifoliaceae) koło Torunia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71(2): 157–160.

 • Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

 • Scobie A. R., Wilcock C.C. 2009. Limited mate availability decreases reproductive success of fragmented populations of Linnaea borealis, a rare, clonal self-incompatible plant. Annals of Botany 103: 835–846. DOI 10.1093/aob/mcp007

 • Sokołowski A.W. 2010. Puszcza Augustowska. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa. ISBN 978-83-61633-03-7.

 • Sokołowski A.W., Wołkowycki D. w druku. Czerwona lista roślin naczyniowych województwa podlaskiego.

 • Środa M., Dąbrowski S. 1999. Stanowiska zimoziołu północnego Linnaea borealis w Puszczy Nidzickiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55(3): 108–111.

 • Witkowska-Żuk L. 2013. Rośliny leśne. Multico, Warszawa, ISBN 978-83-7073-359-9.

 • Witosławski P. 2004. Stanowisko zastępcze zimoziołu północnego Linnaea borealis w rezerwacie Jawora. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60(2): 95–107.

 • Wolańska-Kamińska A., Zając I., Ratajczyk N. 2014. Efekty ochrony rzadkich gatunków roślin na przykładzie zimoziołu północnego Linnaea borealis w rezerwacie Górki. Sylwan 158(7): 531–538.

 • Wróblewska A. 2013. The phylogeographical and population genetic approach to the investigation of the genetic diversity patterns in self-incompatible clonal and polyploid Linnaea borealis subs. borealis. Botanical Journal of the Linnean Society 173: 64–76.

 • Wójcik M. K. 2010. Nowe stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin pod Świebodzinem w województwie lubuskim i propozycje ochrony. Przegląd Przyrodniczy 21(3): 15–19.

 • Zając A., Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. ISBN: 83-915161-1-3.

 • Zaręba R. 1986. Lokalne migracje zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w nadleśnictwie Rogów i jego ochrona w lasach gospodarczych i rezerwacie „Górki”. Acta Universitas Lodziensis, Folia Sozologica 3: 193–197.

 • Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G., Zawadzki S. 2011. Wyniki inwentaryzacji ornitologicznej na terenie OSO PLB 200002 Puszcza Augustowska w 2010 r. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 27: 89–104.

 • Zbyryt A., Zawadzka D., Zawadzki G. 2014. Występowanie zająca bielaka Lepus timidus w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 70(3): 228–241.

 • Zielony R., Kliczkowska A. 2012. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski 2010. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa. ISBN 978-83-61633-62-4.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search