Possibilities of control of fir shoot moths Choristoneura murinana Hb., Zeiraphera rufimitrana H.-S. and Epinotia nigricana H.-S. in the Świętokrzyskie Mountains

Open access

Możliwości zwalczania zwójek jodłowych Choristoneura murinana Hb., Zeiraphera rufimitrana H.-S. i Epinotia nigricana H.-S. w lasach Gór Świętokrzyskich

Abbott W. S., 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology, 18: 265-267.

Gądek K. 1961. Próby chemicznego zwalczania wyłogówki jedlineczki Choristoneura murinana Hb. (Lepidoptera, Tortricidae). Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, 236: 147-164.

Gądek K., Huruk S. 2001. Zagrożenia drzewostanów Świętokrzyskiego Parku Narodowego ze strony owadów i innych czynników szkodotwórczych. Sylwan, 5: 91-103.

Huruk S., Kapuściński R. 1982. Charakterystyka żeru zwójek jodłowych oraz ich zwalczanie w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 1975-1980. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 1(3): 5-14.

Huruk S. 1992. Problemy prognozowania i zwalczania owadów w parkach narodowych na przykładzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, ser. B, 14: 44-49.

Kolk A., Starzyk J. R. 1996. Atlas szkodliwych owadów leśnych. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza: 1-705. ISBN 8370730957.

Novàk V. 1975. Atlas szkodników owadzich drzew leśnych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 133 s.

Schmutzenhofer, H. 1983. Eine Massenvermehrung des rotkopfigen Tannentriebwicklers (Zeiraphera rufimitrana H. S.) im Alpenvorland. Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchsanstalt (Wien), 149: 1-39.

Schnaider Z. 1976. Atlas uszkodzeń drzew i krzewów powodowanych przez owady i roztocze. Warszawa, PWN: 1-230.

Stocki J. 2000. Drzewa iglaste i owady na nich żerujące. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza: 1-228. ISBN 8370732364.

Tomków M., Wiąckowski S. K. 1981. Z badań nad dynamiką populacji wyłogówki jedliczanki w Górach Świętokrzyskich. Studia Kieleckie, 27(3): 83-94.

Wiąckowski S. 1984. Wyłogówka jedliczanka w Górach Świętokrzyskich, jej biologia, ekologia i zwalczanie. Roczniki Nauk Rolniczych, 201: 1-125.

Wiąckowski S. K., Wiąckowska I. 2000. Badania nad dynamiką populacji motyli (Lepidoptera) w Świętokrzyskim Parku Narodowym i w Puszczy Jodłowej. Sylwan, 5: 61-67.

Zieliński C., Wiąckowski S. 1978. Z badań nad zimowaniem zwójek jodły. Studia Kieleckie, 18(2): 43-51.

Forest Research Papers

Lesne Prace Badawcze; The Journal of Forest Research Institute, Sekocin Stary

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 149 72 5
PDF Downloads 76 49 4