The current state of non-forest land in the Czech Republic and Slovakia – forest cover estimates based on the national inventory data

Open access

Abstract

We present the state and the development of forests on non-forest land in the area of the Czech Republic (CZ) and Slovakia (SK). The forests have a different origin, and are currently outside the interest of forest management, nor the whole forestry related legislation is applicable to them. The national forest inventory (NFI) was performed in CZ in the years 2001–2004 and 2011–2014, while in SK in the years 2005–2006 and 2015–2016. The NFI sampling was applied to all forests, i.e. to those growing on both forest and non-forest land. According to the NFI data, the current proportion of forests on non-forest land was not negligible, since in CZ it reached almost 10%, and in SK even more, 13%. While in CZ they were more evenly spatially distributed, in SK they occurred mainly in the central and eastern parts. Broadleaved tree species accounted for approximately two thirds of their growing stock. Their tree species composition was more diverse than the one on forest land. Carbon stock in tree (aboveground and belowground) biomass of forests on non-forest land was 28.5 ±1.6 million tons in CZ and 20.3 ±2.9 million tons in SK, which represented 7.7 ±0.4% and 7.7 ±1.1% of the total tree biomass in CZ and SK, respectively. Hence, it is important to take the forests on non-forest land into account, to see their current state positively, to include them to other forests and to try to maximise the use of their functions by society.

Adolt, R., Kučera, M., Zapadlo, J., Andrlík, M., Čech, Z., Coufal, J., 2013: Pracovní postupy pozemního šetření NIL2. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, 657 p.

Adolt, R., Kohn, I., Kučera, M., Kratěna, L., Fejfar, J., Závodský, J.et al., 2016: Výstupy Národní inventarizace lesů uskutečněné v letech 2011–2015. 2. Zásoba dříví; 4. Přírůst dříví. 12. Biomasa. Příloha Lesnické práce, 8 p.

Boltižiar, M., Olah, B., 2013: Land use changes of UNESCO Biosphere Reserves in the Slovak Carpathians since the late eighteen century. In: Kozak, J. (ed.): The Carpathians: Integrating nature and society towards sustainability, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

Bucha, T. et al., 2014: Satelity v službách lesa. Bratislava: SAP, 202 s.

Cienciala, E., Apltauer, J., Exnerová, Z., Tatarinov, F., 2008: Biomass functions applicable to oak trees grown in Central-European forestry. Journal of Forest Science, 54:109–120.

Cienciala, E., Černý, M., Tatarinov, F., Apltauer, J., Exnerová, Z., 2006: Biomass functions applicable to Scots pine. Trees – Structure and Function, 20:483–495.

Creutzig, F., Ravindranath, N. H., Berndes, G., Bolwing, S., Bright, R., Cherubini, F. et al., 2015: Bioenergy and climate change mitigation: an assessment. Global Change Biology – Bioenergy, 7:916–944.

Díaz, S., Pascual, U., Stenseke, M., Marín-López, B., Watson, R.T., Molnár, Z. et al., 2018: Assessing nature’s contributions to people. Science, 359:270–272.

Drexhage, M., Colin, F., 2001: Estimating root system biomass from breast-height diameters. Forestry, 74:491–497.

Forest Europe, 2015: State of Europe’s Forests. Forest Europe Liaison Unit Madrid, Madrid, 312 p.

Griffiths, P., Mueller, D., Koemmerle, T., Hostert, P., 2013: Agricultural land change in the Carpathian ecoregion after the breakdown of socialism and expansion of the European Union. Environmental Research Letters, 8 045024.

Hlásny, T., Sitková, Z. (eds.), 2010: Spruce Forests decline in the Beskids. Zvolen, NLC, 182 p.

Jaskowiec, B., 2013: Assessment of Land Cover Changes in the Carpathian Mountains with MODIS Data. In: Kozák, J. (ed.): The Carpathians: Integrating nature and society towards sustainability, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.

Konôpka, B., Pajtík, J., Moravčík, M., Lukáč, M., 2010: Biomass partitioning and growth efficiency in four naturally regenerated forest tree species. Basic and Applied Ecology, 11: 234–243.

Kozák, J., 2003: Forest Cover Change in the Western Carpathians in the Past 180 Years. A Case Study in the Orawa Region in Poland. Mountain Research and Development, 23:369–375.

Kučera, M., Adolt, R., Kratěna, L., Kohn, I., Fejfar, J., Závodský, J. et al., 2016: Výstupy Národní inventarizace lesů uskutečněné v letech 2011J.2015. 1. Plocha lesa. Příloha Lesnické práce, 8 p. In Czech.

Kuemmerle, T., Hostert, P., Radeloff, V. C., van der Linden, S., Perzanowski, K., Kruhlov, I., 2008: Cross-border comparison of post-socialist farmland abandonment in the Carpathians. Ecosystems, 11:614–628.

Kuemmerle, T., Chaskovskyy, O., Knorn, J., Radeloff, V. C., Kruhlov, I., Keeton, W. S. et al., 2009: Forest cover change and illegal logging in the Ukrainian Carpathians in the transition. Remote Sensing of Environment, 113:1194–1207.

Kulla, L, Sitková, Z. (eds.), 2012: Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov: poznatky –skúsenosti – odporúčania. Zvolen, NLC, 208 p.

Lenoch, J., 2014: Dějiny lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu. Učební texty, Mendelova univerzita, Brno, 120 p.

Lindner, M., Karjalainen, T., 2007: Carbon inventory methods and carbon mitigation potentials of forests in Europe: a short review of recent progress. European Journal of Forest Research, 126:149-156.

Merganičová, K., Sitko, R., Merganič, J., 2013: Využitie GIS pre procesne orientované modelovanie vývoja lesa. Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství, 21.–22. 2. 2013, Praha.

Merganičová K., Merganič J., Sitko R., Mistrík M., 2014: Human impact on the land cover in the area surrounded by the centres of past mining. The International Forestry Review, 16: 544.

Midriak, R. et al., 2011: Spustnuté pôdy a pustnutie krajiny Slovenska. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2011, 401 p.

Oravec, M, Slamka, M., 2018: The energy intensity of the production of energy chips from dendromass stands on long-term uncultivated agricultural land. Central European Forestry Journal, 64:104–115.

Pachova, N. I., Tikkanen, I., Pajari, B., Nevenic, R., 2004: Introduction: Capacity needs for forest policy in countries with economies in transition. In: Challenges in Strengthening of Capacity for Forest Policy Development in Countries with Economies in Transition. United Nations University, Tokyo, p. 1–16.

Pajtík, J., Konôpka, B., Šebeň, V., 2018: Mathematical biomass models for young individuals of forest tree species in the region of the Western Carpathians. Zvolen, NLC – LVÚ Zvolen, 89 p.

Plesník, P., 1987: Pôvodnosť hlavných lesných drevín na Kysuciach (v oblasti Čadce). Geographica, 26:27–489.

Pernes, J., 2016: Kolektivizace zemědělství v Československu v letech 1948–1960. Forum Historiae, 10:5–34.

Petráš, R., Košút, M., Oszlányi, J., 1985: Leaf biomass of trees in spruce, pine and beech. Lesnícky časopis, 31:121–136.

Petráš, R., Pajtík, J., 1991: Sústava česko-slovenských objemových tabuliek drevín. Lesnícky časopis, 37:49–56.

Raczkowska, Z., Lajczak, A., Margielewski, W., Swiechowicz, J., 2012: Recent landform evolution in the Polish Carpathians. In: Lóczy, D., Stankoviansky, M., Kotarba, A. (eds.): Recent landform evolution: the Carpatho-Balkan-Dinaric Region, Springer Geography.

Smith, P., Nabuurs, G.–J., Janssens, I. A., Reis, S., Marland, Soussana, J.–F. et al., 2008: Sectoral approaches to improve regional carbon budgets. Climatic Change, 88:209–249.

Stockmann, K. D., Anderson, N. M., Skog, K., Healey, S., P., Loeffler, D., R., Jones, G. et al., 2012: Estimates of carbon stored in harvested wood products from the United States Forest Service Northern Region, 1906–2010. Carbon Balance and Management, 7:1–16.

Šebeň, V., 2017: Národná inventarizácia a monitoring lesov SR 2015–2016. Informácie, metódy, výsledky. Lesnícke štúdie 65/2017. Zvolen, NLC - LVÚ Zvolen, 256 p.

Šmelko, Š., Šebeň, V., 2009: Aktuálne informácie o lese na nelesných pozemkoch podľa NIML SR 2005–2006, metodika ich získania a námety na jej využitie v krajinnej ekológii. In: Zaušková, Ľ. (ed.): Pustnutie krajiny – ochrana pôdy – krajinná ekológia. Zborník referátov z vedeckého seminára. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, p. 163-175.

Šmelko, Š., Šebeň, V., Bošeľa, M., Merganič, J., Jankovič, J., 2008: Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenskej republiky 2005–2006. Základná koncepcia a výber zo súhrnných informácií, Zvolen, NLC, 16 p.

Špulák, O., Kacálek, D., 2011: History of non-forest land afforestation in the Czech Republic. Zprávy lesnického výzkumu, 56:49–57.

Vejpustková, M., Čihák, T., Šrámek, V., 2017: Kvantifikace nadzemné biomasy smrku ztepilého. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce 3/2017, Jíloviště, VÚLHM, 27 p.

Vejpustková, M., Čihák, T., Zahradník, D., Šrámek, V., 2013: Metody stanovení nadzemné biomasy buku. Certifikovaná metodika. Lesnický průvodce 1/2013, Jíloviště, VÚLHM, 30 p.

Veľký, J. et al., 1977: Encyklopédia Slovenska (A – D). Bratislava, Veda, 719 p.

Vladár, J. et al., 1982: Encyklopédia Slovenska (T – Ž). Bratislava, Veda, 853 p.

Zachar, D., 1965: Zalesňovanie nelesných pôd. Bratislava, SVPL, 229 p.

Zaušková, Ľ., Midriak, R., 2008: Multifunkčné poľnohospodárstvo ako alternatíva trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárskej krajiny. In: Izakovičová, Z. (ed.): Smolenická výzva IV. Kultúrna krajina ako objekt výskumu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Zborník z konferencie, Bratislava, ÚKE SAV Bratislava, p. 61–67.

Zaušková, Ľ., Midriak, R., Šebeň, V., 2012: „Biele plochy“ z pohľadu pustnutia kultúrnej poľnohospodárskej krajiny. Lesnícky časopis – Forestry Journal, 58:121–128.

Central European Forestry Journal

The Journal of National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen

Journal Information


CiteScore 2016: 0.56

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.230
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.454

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 70 70 13
PDF Downloads 42 42 3