Internal and External Aspect of Changes in Exchange Rate (Methodological and Theoretical Analysis)

Open access

Internal and External Aspect of Changes in Exchange Rate (Methodological and Theoretical Analysis)

In the paper the phenomena related to the tendencies in the exchange rate have been analysed basing on a new methodological approach to the category of foreign trade. The approach includes the so-called internal and external aspect of foreign trade. The approach proposed in the paper proves to be very helpful in the analysis of the phenomena in today's economy.

Begg, D. (1992). Ekonomia. Vol. 2. Warszawa: PWE.

Begg, D., Fisher, S. & Dornbusch, R. (1992). Ekonomia. Warszawa: PWE.

Białecki, K., Dorosz, A. & Januszkiewicz, W. (1986). Słownik handlu zagranicznego. Warszawa: PWE.

Białecki, K., Januszkiewicz, W. & Oręziak L. (2007). Leksykon handlu zagranicznego. Warszawa: PWE.

Dudziński, J. (2000). Kurs walutowy USD a kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym. Bank i Kredyt, 1-2, 71-80.

Dudziński, J. (2006a). Kurs walutowy i polityka kursowa. In J. Dudziński & H. Nakonieczna-Kisiel (Eds.), Międzynarodowe stosunki finansowe. Wybrane problemy. Szczecin: ZSB.

Dudziński, J. (2006b). Mechanizm cenowo-kursowy w handlu zagranicznym. In J. Dudziński (Ed.), Handel zagraniczny. Wybrane problemy. Szczecin: ZSB.

Encyklopedia PWN w trzech tomach. Vol. 1. (1992). Warszawa: PWN.

Gostomski, E. (2003). Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju. In H. Treder (Ed.), Podstawy handlu zagranicznego. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

IBRKiK. (2007a). Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2006 roku. Raport roczny. Warszawa.

IBRKiK. (2007b). Praktyka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2006-2007. Raport Roczny. Warszawa.

Jahrmann, F.U. (1991). Außenhandel. Ludwigshafen: Kiehl Verlag.

Kamerschen, D.R., Mc Kenzie, R.B. & Nardelli, C. (1991). Ekonomia. Gdańsk: Solidarność.

Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Krugman, P.R. & Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Warszawa: PWN.

Nowa encyklopedia powszechna. Vol. 2. (1995). Warszawa: PWN.

Przystupa, J. (2007). Nominalny i realny kurs walutowy. Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2006 r. Raport roczny. Warszawa: IBRKiK.

Rosati, D. & Michalski R. (1989). Inflacja. Warszawa: KiW.

Rymarczyk, J. (2005). Formy handlu zagranicznego. In J. Rymarczyk (Ed.), Handel zagraniczny. Warszawa: PWE.

Świerkocki, J. (1994). Zarys międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Warszawa: PWE.

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 136 134 8
PDF Downloads 45 44 3