Data Analytical Processing in Data Warehouses

Open access

Data Analytical Processing in Data Warehouses

The article presents issues connected with processing information from data warehouses (the analytical enterprise databases) and two basic types of analytical data processing in data warehouse. The genesis, main definitions, scope of application and real examples from business implementations will be described for each type of analysis. There will be presented copyrighted method of knowledge discovering in databases, together with practical guidelines for its proper and effective use in the enterprise.

Berry M. J., Linoff G. S. - Data Mining Techniques For Marketing, Sales, and Customer Relationship Management. Wiley Publishing Inc., New Jersey, 2004.

Codd E. F., Codd S. B., Salley C.T - Providing OLAP to User-Analysts: An IT Mandate. Hyperion, California, Manchester, Singapore 1993.

Golański A. - Yahoo! ma rekordową, petabajtową bazę danych, Webhosting.pl, 18-06-2010.

Gustaffson T. - Sybase i Sun - 1 Petabajt (PB) danych [in] Komputer w firmie. Czasopismo Nowych Technologii, 28-05-2008.

Hackathorn R. - Real-Time to Real-Value [in] DM Review Magazine. DM Review, January 2004.

Hand D. J., Mannila H., Smyth P. - Principles of Data Mining (Adaptive Computation and Machine Learning). The MIT Press, Cambridge 2001.

Inmon W. H. - Building the Data Warehouse. John Wiley and Sons, New York 1992.

Kelly S. - Data Warehousing - the route to mass customization. John Wiley and Sons, New York 1996.

Kimball R. - The Data Warehouse Toolkit: Practical Techniques for Building Dimensional Data Warehouses. John Wiley and Sons, New York 1996.

Kowalska J., Trawiński B. - Zastosowanie metod eksploracji danych do badania sprzedaży w przedsiębiorstwie produkcyjnym [in] Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody. Tom 2: Wybrane technologie i zastosowania. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006, pp. 241-250.

Koziński M. - Systemy wspomagania decyzji - Zamiast kryształowej kuli [in] PCKurier, No. 5, 2003.

Lai E. - Google claims MapReduce sets data-sorting record, topping Yahoo, conventional databases [in] Computerworld News, 24-11-2008.

Marcinek T. - Produkcja pod lupą [in] Computer-World Polska, April 2001.

Morzy T. - Eksploracja danych: problemy i rozwiązania [at] V Konferencja PLOUG, Zakopane 1999.

Parades J. - The Multidimensional Data Modeling Toolkit. Olap World Press, New York 2009.

Piatetsky-Shapiro G., Frawley W. J. - Knowledge Discovery in Databases [in] AAAI Press/MIT Press, Menlo Park 1991.

Rostek K. - Informatyczne systemy i rozwiązania wspierające podejmowanie decyzji zarządczych [in] Przyszłość systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ed. K. Sitarski), PTZP, Warszawa 2008, pp. 140-149.

Sobieszczyk T. - Analiza rentowności w branży ubezpieczeniowej z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence [in] Controlling i rachunkowość zarządcza, No. 8, 2004.

Sokołowski A. - Wprowadzenie do zastosowań metod statystycznych i technik data mining w badaniach naukowych. StatSoft, 2002.

Stokalski B. - Hurtownie danych - szanse i wyzwania [in] Computerworld Polska, November 1997.

Tang Z., MacLennan J. - Data Mining with SQL Server 2005. Wiley Publishing Inc., Indianapolis 2005.

Weichbroth P. - Algorytmy eksploracji danych z baz danych. Microsoft TechNet, April 2008.

Foundations of Management

The Journal of Warsaw University of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.28

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.198
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.159

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 119 119 5
PDF Downloads 57 57 3