The Effect of the Changes in Accounting Estimates of the Discount Rate to the Costs on Account of Creating Provisions

Open access

Summary

The aim of the study is to answer the question of how a slight change in the actuarial assumptions (regarding the discount rate used) can affect the amount of the provisions, and consequently create the level of costs in the entity. In order to find the answer the financial statements of 148 stock-exchange-quoted companies from 2007 to 2014 (1184 financial statements in total) were analysed, determining whether the changes in long-term provisions for retirement benefits provisions (due to the use of a different discount) have a significant impact on the financial statements of these companies. The research involved the use of deductive-inductive research methods in the form of literature review and analysis of the content of financial statements. The obtained results indicate that the estimation of the discount rate significantly affects the levels of costs related to creating provisions, which may be an effective tool for manipulating the financial result.

Amen M., 2007, Simulation-based comparison of existent IAS 19 Accounting Options, European Accounting Review, vol. 16, issue 2.

Amen M., 2008, Smoothing Effects of Different Ways to Cope with Actuarial Gains and Losses Under IAS 19, [in:] Fleischmann B., Borgwardt K.H., Klein R., Tuma A. (eds.), Operations Research Proceedings, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-00142-0_1 (28.05.2018).

Bonham M., 2005, International GAAP 2005: Generally Accepted Accounting Practice Under International Financial Reporting Standards, LexisNexis, Warszawa.

Brigham E.F., Gapenski L.C., 2000, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.

Budzińska O., 2011, Wpływ szacowania stopy dyskontowej na wiarygodność wyceny wartości użytkowej środków trwałych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, no. 1/1.

Byrka-Kita K., 2004, Weryfikacja przydatności modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) w procesie szacowania kosztu kapitału własnego na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 389, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 2.

Cebrowska T., 2003, Wieloaspektowość pojęcia „rezerwy”, [in:] Cebrowska T., Dotkuś W. (eds.), Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.

Demaria S., Dufour D., Louisy-Louis M., Luu P., 2012, An Exploratory Study of the Exposure Draft of IAS 19, conference proceedings, AFC 2012 – 33ème Congrès de l’Association Française de Comptabilité: Comptabilités et innovation, May 2012, Grenoble, France, https://hal.archives--ouvertes.fr/hal-00690943/document (28.05.2018).

Duliniec A., 2001, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Duraj A.N., 2003, Funkcje rezerw w przedsiębiorstwie, Ekonomia, no. 11.

Gierusz J., 2005, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.

Gos W., Hońko S., 2013, Pola rzeczoznawców majątkowych w wycenie bilansowej, [in:] Micherda B., Andrzejewski M. (eds.), 2013, Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.

Glaum M., Keller T., Street D.L., 2018, Discretionary accounting choices: The case of IAS 19 pension accounting, Accounting and Business Research, vol. 48, issue 2.

Grabowski R.J., Pratt S.P., 2008, Cost of Capital: Applications and Examples, John Wiley and Sons, New Jersey.

Hołda A., 2013, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C.H. Beck, Warszawa.

Hołda A., 2015, Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości, KIBR, Warszawa.

Hołda A., Staszel A., 2018, „Niskocenność” w rachunkowości na tle zmiany dolnej granicy środków trwałych, Rachunkowość, no. 3.

Hońko S., Kowalczuk J., 2014, Rachunek dyskontowy jako instrument prospektywnej wyceny w rachunkowości według MSR/MSSF, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 69.

Hsu A.W.H., Wu C.F., Lin J.C., 2013, Factors in managing actuarial assumptions for pension fair value: Implications for IAS 19, Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, vol. 16, issue 01.

Kuzior A., 2014, Świadczenia pracownicze w rachunkowości jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 69.

Ljubicic M., 2010, Earnings Management and Accounting Choice: Expected Return on Pension Plan Assets under IAS 19 – Empirical Evidence from Germany, Proceedings of the Northeast Business & Economics Association.

Micherda B., 2009, Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, no. 53.

Ogier T., Rugman J., Spicer L., 2004, The Real Cost of Capital: A Business Field Guide to Better Financial Decisions, Pearson Education.

Peek E., 2004, The use of discretionary provision in earnings management. Evidence from the Netherlands, Journal of International Accounting Research, vol. 3, issue 2, pp. 27-43.

Poniatowska L., 2011, Metody wyceny rezerw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 41.

Poniatowska L., 2012, Wycena rezerw na świadczenia pracownicze, [in:] Buk H. (ed.), Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 82.

Poniatowska L., 2014, Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 201.

Rakow K.C., 2010, The effect of management earning forecast characteristics on cost of equity capital, Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, no. 26.

Ryba A., 2003, Stopa dyskontowa w rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, no. 992.

Sharpe W., 1964, Capital Asset prices: A theory of market equilibrium, Journal of Finance, vol. 19, No. 3 (September).

Walińska E., Bek-Gaik B., 2010, Rezerwy jako instrument kształtujący wizerunek przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym w dobie kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Walińska E., Bek-Gaik B., 2012, Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 50.

Warelis A., 2011, Odzwierciedlenie rezerw na świadczenia pracownicze w sprawozdawczości finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, no. 60.